Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Vi planerar för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.

Läs mer

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Storleksmässigt är området att jämföra med Norrköpings nuvarande stadskärna och rymmer fantastisk potential.

Läs mer

Ostlänken

Ostlänken är den nya höghastighetsjärnvägen som sträcker sig från Linköping och upp mot Stockholm. Med höghastighetståg på dubbla spår blir det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Trafikverket planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021, och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. För Norrköpings del innebär Ostlänken att man kommer att kunna ta sig till Stockholm på bara 50 minuter och till Linköping på en kvart. Genom Norrköping kommer järnvägen att gå genom en lång tunnel under stadens västra delar från Norr Tull till Klinga, strax söder om Norrköping.

Läs mer på trafikverket.se

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Läs mer

Ingen resa börjar eller slutar på perrongen, alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Därför har vi startat ett projekt som syftar till snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping för att vi alla ska få full utväxling av Ostlänken.

Läs mer

Kardonbanan och ny godsbangård

2017 sätts spaden i marken för hela Ostlänkenprojektet genom att en ny järnväg för godståg byggs i Norrköping. Kardonbanan kommer att knyta ihop järnvägsanslutningen från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. I samband med att Ostlänken byggs kommer även godsbangården i centrala Norrköping att flytta ut till Malmölandet och kopplas ihop med Kardonbanan.

Läs mer på trafikverket.se

Hamnutveckling

Norrköping är ansett som ett av landets starkare logistiklägen. Här möts tåg, sjöfart, flyg och Europavägar. Nu planerar vi för en kraftig utbyggnad av Pampushamnen i Norrköping med fördubblade kajytor där vi kan möta framtidens krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen. I och med utvecklingen av Inre hamnen, flyttar den nuvarande hamnverksamheten längre ut och koncentrerar verksamheten för att bli ännu mer effektiv.

Läs mer på norrkopingshamn.se


Next:Norrköping

Vi bygger en ny stad vid havet, bara 50 minuter från Stockholm.

Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Vår unika stad fortsätter växa med plats för ännu mer kultur, kunskap och kreativitet. Den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, utan också att vi ökar vår egen expansionstakt rejält.

I centrum för intresset ligger planerna på ett helt nytt resecentrum och spännande nya innerstadsdelar runt den inre hamnen. Vi ska skapa långsiktigt hållbara lösningar som tar vara på våra fantastiska miljöer vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla.

År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad, på bara 50 minuters bekväm resa från Stockholm. Läget kunde inte vara bättre.


Senaste från bloggen