Inre hamnen ska präglas av ett mångfacetterat liv med nyskapande arkitektur och en skön vattenkontakt utmed de vackra kajerna och kanalerna. Men Inre hamnen är mycket mer än så. För det blir det första stadsutvecklingsprojektet med anknytning till Ostlänken, med all den uppmärksamhet och de möjligheter som det innebär. Det här är en banbrytande satsning, som tar staden Norrköping till en helt ny nivå.

Läs mer

Ostlänken

Ostlänken är den nya höghastighetsjärnvägen som sträcker sig från Linköping och upp mot Stockholm. Med höghastighetståg på dubbla spår blir det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Trafikverket planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021, och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. För Norrköpings del innebär Ostlänken att man kommer att kunna ta sig till Stockholm på bara 50 minuter och till Linköping på en kvart. Genom Norrköping kommer järnvägen att gå genom en lång tunnel under stadens västra delar från Norr Tull till Klinga, strax söder om Norrköping.

Läs mer på trafikverket.se

Med Norrköpings nya resecentrum som mittpunkt kopplas stadens olika målpunkter samman. Järnvägen innebär inte längre en barriär, istället sträcker sig staden vidare under de upphöjda järnvägsspåren. Det blir en effektiv bytes-punkt där resenären kan byta mellan olika trafikslag på ett snabbt och enkelt sätt.

Läs mer

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Läs mer

Ingen resa börjar eller slutar på perrongen, alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Därför har vi startat ett projekt som syftar till snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping för att vi alla ska få full utväxling av Ostlänken.

Läs mer

Butängen är stadsdelen som omger en av regionens absolut viktigaste platser – Norrköpings nya Resecentrum. Här ska en ny del av staden växa fram med plats för upp emot 6 000 arbetande och 6 000 boende. Butängen kommer att bli mötet med staden, ett välkomnande möte med många kvalitéer.

Läs mer

Next:Norrköping

Vi bygger en ny stad vid havet, bara 50 minuter från Stockholm.

Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Vår unika stad fortsätter växa med plats för ännu mer kultur, kunskap och kreativitet. Den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, utan också att vi ökar vår egen expansionstakt rejält.

I centrum för intresset ligger planerna på ett helt nytt resecentrum och spännande nya innerstadsdelar runt den inre hamnen. Vi ska skapa långsiktigt hållbara lösningar som tar vara på våra fantastiska miljöer vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla.

År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad, på bara 50 minuters bekväm resa från Stockholm. Läget kunde inte vara bättre.


Senaste från bloggen