Inre hamnen

Tillsammans skapar vi Sveriges härligaste stadsmiljö.
Vad ser du framför dig?

Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Vi planerar för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 800 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Markanvisningstävling

Nu söker vi företag som vill vara med och utveckla en central tomt för centrumverksamhet inom den första etappen av Inre hamnen i Norrköping. Läs mer om tävlingen här.

Karta med etappindelning

Just nu pågår detaljplanearbete och förberedande arbeten med arkeologiska utgrävningar och marksanering. Det pågår även samråd för vattenverksamhet. 2018 blir det byggstart för gator och allmänna ytor och 2019 kommer de första bostäderna att börja byggas.

Tidsplan för Inre hamnen

Dra i sidled för att navigera i tidslinjen.

Karta

Nyheter om Inre hamnen

Se alla finalister i tävlingen för kaj, park och bad i Inre hamnen

2017-01-10|0 Comments

En skyddad badstrand inbjuder till bad mitt i stan. Illustration: Koolkajen av Nyréns Arkitektkontor AB Strax innan jul blev det [...]

Ny tidsplan ger dig koll på Norrköpings utveckling

2017-01-02|0 Comments

När ska Ostlänken vara klar? Och när börjar de att bygga i Inre hamnen? Nu kan du enkelt få en [...]

  • Illustration över framtidens kajpromenad i Inre hamnen. En bred promenad med växtlighet, bryggor, gångstråk och graffitiväggen nedlagd på marken som dekoration.

Vinnarna utsedda – De får utforma kaj, parker och bad i Inre hamnen

2016-12-22|0 Comments

Nu står det klart att Koolkajen av Nyréns Arkitektkontor AB vinner första pris i gestaltningstävlingen för parker och [...]