Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet med Inre hamnen kommit ett steg längre och att allmänheten kommer att få se hur parker, kajer och hus planeras att se ut. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen kommer snart att ställas ut på granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. Här kan ni se några exempel på illustrationer som kommer att presenteras i gestaltningsbilagan. Information om detaljplanen hittar du på detaljplanesidan. 

Slättös fastighet B2 sedd från kanalen. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

HSB´s gård D1 där Moment Arkitekter ritat byggnaderna och Tengbom gestaltat gården. Illustrationen är gjord av 3DHouse

Heimstadens hus en mörk kväll.

Heimstadens fastighet M2 ritat av Utopia arkitekter.

Mysig innergård en sommarkväll. Människor sitter utomhus på balkonger tillhörande deras lägenhet.

Innergården på Slättös fastighet B2. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

2017-06-16T10:56:18+00:00 2017-06-16|Inre hamnen|0 Kommentarer

Lämna en kommentar