Arbeten i Inre hamnen

Arbeten i Inre hamnen

Just nu pågår provtagningar och arkeologiska undersökningar i det framtida Inre Hamnens vägnät. Syftet är att inför byggnation av nya gator ta reda på i vilken utsträckning gatunätet är förorenat. Undersökningar kommer också göras för att se  om det finns arkeologiska lämningar som behöver undersökas närmare innan nya gator kan byggas.

Hur det påverkar dig?

Inom Inre hamnen området kommer vägen delvis att stängas av (en körbana åt gången) där provgropen grävs. Det innebär begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet (30 km/tim).  Avstängningarna sker i regel under några timmars tid.  Parkeringar inom området kan stängas av under någon dag.  Var vänlig och respektera avstängningar och kör hänsynsfullt.

När?

Arbetena pågår 8-31 maj mellan klockan 07:00 och 17:00.

Vem?

Sweco utför arbetena.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Sweco

Ingrid Franzen  telefon: 070-6073832

Maja Kling Ek  telefon: 070-2638252

Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontoret

Elke Myrhede,  specialist markmiljö, 011-153088

2017-05-10T14:54:02+00:00 2017-05-10|Inre hamnen|0 Kommentarer

Lämna en kommentar