Felanmälan

Här kan du felanmäla sådant som rör vår stadsmiljö som gator, belysning parker och naturområden, nedskräpning och klotter samt felparkerade bilar i Norrköpings kommun.

För att vi ska kunna hantera felanmälan ska du ange var felet finns, i formuläret kan du antingen ange adress eller ange på kartan var i kommunen som felet finns. Det gör det möjligt för oss att hitta fram till och åtgärda felet. Du kan även skicka med filer, till exempel bilder, som visar felet.

Fel, synpunkter och frågor


Om du hyrt en idrottsanläggning och har något att felanmäla eller bara vill framföra en åsikt så kan du göra det här

Felanmäl sporthall eller idrottshall


Felanmäl fotbollsplan


Du kommer få en bekräftelse på att vi tagit mot din felanmälan om du har valt att du vill ha information via e-post eller SMS, längst ned i formuläret.

Observera!

Akuta problem som innebär samhällsfara anmäls dygnet runt på
telefon 011-15 00 00, inte via webbformuläret.

Skadestånd stadsmiljö

Om du har skadat dig själv eller ditt fordon, på en väg-, gång- och cykelbana som kommunen är väghållare för, kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.

Skadestånd stadsmiljö

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Samhällsbyggnadskontorets företagslinje