Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Ny bro ersätter Dragsbron

Gamla Dragsbron fick tas bort på grunda av rostskador och ska ersättas med en ny modern bro som knyter an till områdets historia.

visionsbild

Arbetet pågår för att byta ut den befintliga gångbron som knyter ihop kvarteren Kopparhammaren och Drags vid gamla fängelset.

Bron renoverades under hösten 2020 i väntan på att projektering av en ny bro skulle utföras. I november 2022 fick bron stängas av eftersom bron trots renoveringen 2020 inte längre är säker nog för att kunna hållas öppen.

Arbetet med den nya bron började våren 2023 och den beräknas stå färdig till årsskiftet 2023/2024.

Nya Dragsbron kommer fortsatt vara en fackverksbro i stål för att passa in i den gamla fabriksmiljön. Tanken bakom brons utformning är att bevara den industriella karaktär som präglade den gamla bron och som är typisk för Industrilandskapet. Samtidigt ska bron ha ett modernt formspråk så att den blir ett fint tillskott i den känsliga miljön. Arkitekten Gallardo Yébenes på arkitektbyrån Tyréns har utformat bron.

Tillsvidare hänvisas gående till Campusbron eller Bergsbron, se kartbild nedan.

Kartbild över kanalen där Dragsbron är avstängd

Klicka för större bild

Kontaktuppgifter

Planerad publicering i e-avrop: Vintern 2022/2023
Planerad byggstart: våren 2023
Planerat färdigställande: årsskiftet 2023/2024

Projektledare: Mattias Jansson, WSP, 010-721 15 05, mattias.jansson@wsp.com

Projektsamordnare: Erik Strand, 011-15 38 85, erik.strand@norrkoping.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping