Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram ger i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Magnus Gullstrand
Gruppledare
Anna Everskog Shehu
Administratör
Anita Norr-Ericson
Administratör