Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden.

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun ansvarar för att ta fram nya detaljplaner på uppdrag av samhällsplaneringsnämnden. När en ny detaljplan ska tas fram får allmänheten vara med och lämna synpunkter.

Läs mer om hur det går till att ta fram en ny detaljplan här.

Söker du en gällande detaljplan?

Hitta gällande detaljplaner i Norrköpings karta.

Sök bland nya detaljplaner:

Här hittar du nya detaljplaner som kommunen arbetar med.

Sök nya detaljplaner via Norrköpings karta.

Planbesked

Uppdrag

Utställning/Granskning

Sökningen resulterade inte i några träffar.