Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Ostlänken

Ostlänken är en planerad ny järnväg mellan Linköping och Stockholm. I Norrköping planeras en ny centralstation i Butängen.

Ostlänken har planerats under många år. I filmerna nedan sammanfattar vi Ostlänkens historia i Norrköping på drygt tre minuter och förklarar varför Ostlänken behövs.

I samband med bygget av Ostlänken planerar Norrköping för en ny centralstation i Butängen och för stadsutveckling runt om den nya stationen. Läs mer om stationen och utvecklingen av Butängen här.

Trafikverket ansvarar för planeringen av Ostlänken

Det är trafikverket som har huvudansvaret för planeringen och byggandet av Ostlänken. På trafikverkets webbplats kan du ta del av kartor som visar hur spåren är tänkta att dras.

Läs mer om Ostlänken på trafikverkets webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping