Butängen och nytt resecentrum

Utredningar 2016-10-25T14:46:58+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Förstudier, förprojektering och utredningar

Här har vi samlat underlag som är relaterat till  resecentrum.

Underlag – Norrköpings kommun

Stadsbyggnad

Gator

Föroreningar

Buss- och spårvagnsterminal

Trafik

Dagvatten och höjdsättning

Buller

Risk

Geoteknik

Järnvägsspår och anläggningar

Klimatförändringar

Arkeologi

Sammanfattningar och dylikt

Underlag – Trafikverket