Medborgardialog

Medborgardialog 2017-03-31T10:59:16+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Tack alla ni som tyckt till om Norrköping nya resecentrum!

Vi är så tacksamma för det stora engagemanget! 1 753 svar har kommit in via enkäten. Ni har bidragit med många kreativa idéer om vad som vi ska fylla området närmast resecentrum med. Nu arbetar vi vidare med utvecklingen med era synpunkter som ett viktigt underlag.

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier.

Här är resultatet!

På länken nedan hittar ni en rapport med resultatet i sin helhet:

Vilket innehåll vill du ha i eller runt omkring Norrköpings nya resecentrum?

Vilken karaktär tycker du att Norrköpings nya resecentrum ska ha?

På fråga två erbjöd vi tre tydligt olika alternativ som var bildsatta med collage av inspirerande exempel på internationell arkitektur. Här fick det gröna alternativet flest röster följt av det traditionella och det moderna alternativet. Många framhöll här att det bästa vore att kombinera de olika inriktningarna.

Framtidens resecentrum enligt eleverna på Erlaskolan

Eleverna i årskurs sex fick i uppdrag av kommunen att vara med och skapa framtidens resecentrum. I uppdraget ingick att visualisera hur man kan underlätta mötet mellan människor, vad resecentrum skulle kunna innehålla för att gynna integration mellan olika kultur och åldrar och vilka smarta funktioner eller lösningar de vill ha i ett resecentrum.