Norra Staden

Norra Staden 2016-10-25T14:47:04+00:00
Butängen och nytt resecentrum

Norra Staden

Norra staden, eller Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, är namnet på kommunens fastighetsutvecklingsbolag som ska att bidra till en hållbar och effektiv omvandling av Butängen till en del av innerstaden meden blandning av bostäder, arbetsplatser, service och upplevelser.

Norra staden ska i nära samarbete med andra fastighetsägare och övriga intressenter i Butängen utveckla, omvandla området och marknadsföra vår vision. Norra staden äger redan kvartersmark i området och har som uppdrag att förvärva mer fastigheter som är strategiskt viktiga. Detta för att kunna erbjuda fastighetsägare, exploatörer och investerare möjligheter att bygga och etablera sig i den framväxande stadsdelen.

För oss är det viktigt att stadsdelen lever och är attraktiv före, under och efter omvandlingen. Därför är dialog och samverkan våra viktigaste medel.

Vill du vara med och utforska potentialen i Norrköpings nästa stora stadsomvandlingsprojekt? Välkommen till Norra Staden!

Logotyp Norra Staden Fastighetsutveckling