Butängen

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Så tyckte ni om framtidens resecentrum

Vi är så tacksamma för det stora engagemanget! 1 753 svar har kommit in via enkäten. Ni har bidragit med många kreativa idéer om vad som vi ska fylla området närmast resecentrum med. Nu arbetar vi vidare med utvecklingen med era synpunkter som ett viktigt underlag.

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier.

Här är resultatet!

På länken nedan hittar ni en rapport med resultatet i sin helhet:

Vilket innehåll vill du ha i eller runt omkring Norrköpings nya resecentrum?

Vilken karaktär tycker du att Norrköpings nya resecentrum ska ha?

På fråga två erbjöd vi tre tydligt olika alternativ som var bildsatta med collage av inspirerande exempel på internationell arkitektur. Här fick det gröna alternativet flest röster följt av det traditionella och det moderna alternativet. Många framhöll här att det bästa vore att kombinera de olika inriktningarna.

Framtidens resecentrum enligt eleverna på Erlaskolan

Eleverna i årskurs sex fick i uppdrag av kommunen att vara med och skapa framtidens resecentrum. I uppdraget ingick att visualisera hur man kan underlätta mötet mellan människor, vad resecentrum skulle kunna innehålla för att gynna integration mellan olika kultur och åldrar och vilka smarta funktioner eller lösningar de vill ha i ett resecentrum.

2017-03-31T11:09:27+00:00 2017-03-31|Butängen, Resecentrum|0 Kommentarer

Välkommen på vernissage om framtidens resecentrum

På torsdag presenterar vi resultatet från medborgardialogen om Norrköpings nya resecentrum. Under en månads tid fick vi in 1753 svar – jätteroligt med så stort engagemang!

Men vilken inriktning fick flest röster, det gröna, det moderna eller det traditionella alternativet? Vad vill egentligen människorna i Norrköping att det ska finnas i det nya resecentrumområdet? Och hur ser eleverna på Erlaskolan på framtidens resecentrum?

Välkommen till Visualiseringscenter C och Cnema på vernissage och presentation av medborgardialogen.

 • Eleverna visar upp sina skolarbeten för framtidens resecentrum
 • Kommunen presenterar resultatet av medborgardialogen
 • Julia Stenström, projektledare nya resecentrum berättar om hur arbetet med nya resecentrum fortsätter
 • Ställ dina frågor till ansvariga personer på kommunen

16.00-17.00  öppet hus på Visualiseringscenter C
17.00-18.00 presentation av resultatet av medborgardialogen och elevarbetena på Cnema

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Resultatet kommer även att publiceras här på webben fredag 31 mars.

Välkomna!

2017-03-28T14:45:10+00:00 2017-03-28|Butängen, Ostlänken, Resecentrum|0 Kommentarer

Norrköping syns på världens största fastighetsmässa

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på mässan MIPIM i Frankrike. Norrköpings kommun finns givetsvis på plats för att visa upp de fantastiska investeringsmöjligheter som Norrköping har att erbjuda. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen hos oss.

Förra året fick Norrköping maximal exponering på mässan då Katscha i Industrilanskapet vann guld som årets bästa bostadsfastighet . Då låg fokus på att marknadsföra Katscha och Inre hamnen. I år ligger fokus främst på Butängen och vårt nya resecentrum.

Norrköping i topp gällande bygginvesteringar

Norrköping ligger sexa avseende investeringar.

Igår deltog tre representanter från Norrköpings kommun på Stockholm Business Alliance föreläsning om byggboomen i Sverige. Marknadsföringen av Norrköping som ett hett investeringsobjekt förstärktes ytterligare när Anna Gissler, VD på Invest Stockholm presenterade Invest Stockholms rapport som visade att Norrköping hamnar på sjätte plats när det gäller investeringar inom byggnation. Imponerande!

Kikki Liljeblad föreläste om Norrköpings investeringspotential.

Norrköpings fördelar uppmärksammandes ytterligare när stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) därefter föreläste om Norrköpings alla fördelar. Kikki berättade om den omfattande stadsutvecklingen av Butängen med mer än 6 000 bostäder och 6 000 kontor och uppmanade investerarna att hoppa på tåget nu – för det är nu de har chans att vara med och påverka framtiden.

Norrköping visas upp i monter

Norrköping medverkar även i Stockholm alliance monter där 18

Spotscale gav besökarna chans att se Norrköping i 3D

kommuner gått samman och marknadsför att Stockholmsregionen växer snabbare än resten av Europa. Investeringspotentialen inom bostadsbyggande, infrastruktur och innovation i regionen är imponerande 95 € fram till år 2030. Norrköping visar upp intressanta investeringsprojekt i montern som t.ex. Inre hamnen, Butängen och Resecentrum. Dessutom är Linköpingsföretaget Spotscale på plats och visar upp deras 3D visualiseringar av Norrköping. Besökarna har alltså möjligheten att uppleva Norrköping i 3D med hjälp av VR-glasögon i Cannes!

Idag fortsätter mässan med många möten inbokade med möjliga investerare.

Tack alla ni som tyckt till om Norrköping nya resecentrum!

Vi är så tacksamma för det stora engagemanget! 1 753 svar har kommit in via enkäten. Ni har bidragit med många kreativa idéer om vad som vi ska fylla området närmast resecentrum med.

Under perioden 15 februari till 15 mars har allmänheten kunnat tycka till om hur Norrköpings nya resecentrum ska utformas. Torsdagen den 30 mars kommer vi att presentera resultatet av medborgardialogen på Visualiseringscenter och Cnema. Under kvällen kommer även eleverna från Erlaskolan att presentera sina skolarbeten kring hur dem vill skapa framtidens resecentrum.

16.00-17.00 Mingel och utställning av elevarbetena på Visualiseringscenter
17.00-18.00 Eleverna presenterar sina arbeten på Cnema och kommunen berättar om resultatet av medborgardialogen

Välkommen!

Resultatet kommer även att presenteras här på webben 31 mars.

Vad händer nu?

Nu sammanställer vi resultatet av medborgardialogen. Synpunkterna som kommit in kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med det nya resecentrumet. I slutet av året planeras en arkitekttävling för resecentrumområdet och då kommer självklart allmänhetens åsikter att vägas in.

2017-03-16T08:02:47+00:00 2017-03-16|Butängen, Resecentrum|0 Kommentarer

Norrköping marknadsför sitt guldläge på MIPIM

Norrköpings tillväxt är framgångsrik. Kommunen får nya invånare och flera företag etablerar sina verksamheter här. Ökad tillväxt ger möjligheter för kommuninvånarna på flera plan. Nu deltar representanter från Norrköping under Europas största fastighetsmässa MIPIM för att marknadsföra en expansiv kommun med ett logistiskt guldläge.

– Norrköping växer så att det knakar och är högintressant för många olika typer av investerare. Redan nu är vi inne i vår största byggboom på decennier och snart sätter byggnationen av Ostlänken, Inre hamnen, Nya resecentrum och Butängen igång.

Vårt logistiska läge är perfekt och det syns tydligt genom alla de företag som valt att förlägga lager och logistikverksamhet här. Självklart ska vi dra nytta av detta och visa upp Norrköping såväl nationellt som internationellt, säger Kikki Liljeblad (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på MIPIM i Frankrike, Europas ledande mötesplats för fastighetsfrågor. I år äger mässan rum den 14 till 17 mars. Kommunen är på plats för att marknadsföra kommunen. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen.

– Förra året var väldigt lyckat och vi fick maximal exponering på MIPIM tack vare att fastigheten Katscha vann guld som bästa bostadsbyggnad på Mipim-awards. I år ligger vårt fokus på den spännande utvecklingen av Butängen och vårt nya resecentrum, säger Kenneth Hagström, chef för stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping och VD för Norra Staden.

Första etappen är redan i planeringsfasen. Projektet som helhet ska landa i fler än 6000 bostäder och 6000 kontor.

– Det är ett guldläge för investerare att börja prata med oss om detta område. En så pass omfattande stadsutveckling som vi ska genomföra kräver investeringar även från den privata marknaden. Därför måste vi synas bland konkurrerande projekt och prata om fördelarna med att investera i just Norrköping, fortsätter Kenneth Hagström.
Det finns få tillfällen likt MIPIM, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats.

– Det ger oss unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Intresset för Norrköping är stort och det är viktigt för oss att finnas tillgängliga. Det här är ett guldläge för att knyta kontakter med nationella och internationella investerare, presentera Norrköpings starka utveckling och delta på seminarier, säger Kikki Liljeblad.

För andra året i rad deltar Norrköpings kommun i Stockholm Business Alliance monter. I montern kommer representanter finnas på plats för att besvara frågor och knyta kontakter och det kommer att finnas bildspel som visar Norrköpings alla styrkor. Norrköping är också en av fem kommuner som genom pitch fått möjlighet att presentera sin kommun under ett fullbokat seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance. Kikki Liljeblad kommer under seminariet att presentera de investeringsmöjligheter som finns i Butängen och kring nya resecentrum. Detaljplaneringen drar igång under 2018 och därför är det ett bra läge för investerare att gå in i projektet.

– Genom samarbetet med Stockholm Business Alliance öppnar sig nya möjligheter att visa upp det som händer och sker i Norrköping. 18 kommuner och 29 fastighetspartners marknadsför tillsammans stockholmsregionens investeringsmöjligheter på MIPIM och tillsammans är vi riktigt starka, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Norrköpings kommun.

MIPIM 2017

 • 23 000 besökare, varav 5 300 investerare
 • 2 600 utställare från 90 länder
 • ett hundratal seminarier
 • 450 journalister
 • 5 representanter från Norrköpings kommun och Norra Staden.

Exempel på aktiviteter som Norrköpings kommun deltar i under MIPIM

 • Seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance, Presentation Norrköping, Kikki Liljeblad.
 • Ett flertal möten med investerare som representerar bostads- och kommersiell marknad.Representanter i Stockholms monter.
 • Representanter på Stockholmsmiddagen.
 • Deltagande på förbokade, externt arrangerade, seminarier rörande bostadspolitik, investeringsfrågor och stadsutveckling.
 • Nätverkande

Ny projektorganisation ska driva arbetet med Butängen

En ny projektorganisation har skapats för att arbeta med bland annat utvecklingen av Butängen och det nya resecentrumet. Den politiska styrningen av projektet har blivit tydligare genom att ett nytt utskott har bildats i kommunstyrelsen för frågor som rör stadsutveckling inom utvecklingsområdet samt infrastruktur och kollektivtrafik.

Chef för den nya projektorganisationen blir Kenneth Hagström som idag är VD för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling. Kenneth Fortsätter parallellt sitt uppdrag som VD för Norra staden.

Läs mer i pressmeddelandet: Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation.

Erlaskolan Östra är med och skapar framtidens resecentrum

Som en del av den stora medborgardialogen kring resecentrum har vi inlett ett samarbete med Erlaskolan i Norrköping. Eleverna i årskurs sex är just nu i full färd med att fundera kring hur de vill forma morgondagens resecentrum.

I uppdraget ingår att visualisera hur man kan underlätta mötet mellan människor, vad resecentrum skulle kunna innehålla för att gynna integration mellan olika kultur och åldrar och vilka smarta funktioner eller lösningar de vill ha i ett resecentrum.

-Eleverna har fått ett jättespännande uppdrag och ville självklart vara med och tycka och tänka om vårt framtida resecentrum i Norrköping. Projektet passar utmärkt att inkludera i SO och det är viktigt att eleverna ser att de kan vara med och påverka i samhället, säger Anna Riedl, lärare och mentor i team 6 på Erlaskolan Östra.

Arbetet avslutas med en presentation på Visualiseringscenter den 30 mars mellan kl. 16-18 för en grupp representanter från kommunen samt för elever, föräldrar och kommuninvånare.

2017-02-23T08:21:48+00:00 2017-02-23|Butängen, Resecentrum|0 Kommentarer

Hur vill du forma Norrköpings nya resecentrum?

2028 kommer Ostlänken att invigas och då ska Norrköpings nya resecentrum stå färdigt med fler spår som möjliggör för snabbare resor och fler avgångar. Stationen kommer att byggas i Butängen och dagens industrikvarter omvandlas då till bostäder, kontor, restauranger och annat som tillhör en levande stadsmiljö.

Den nya stationen blir stadens knutpunkt som du snabbt och enkelt når. En perfekt plats för besöksmål som lockar många människor, tänker vi – men vad tycker du?

 • Vad skulle du vilja se i och omkring den nya stationen?
 • Vad skulle få dig att besöka området fast du inte ska resa?
 • Vilka funktioner vill du som pendlar ha för att underlätta din vardag?

Svara på några enkla frågor om hur du vill forma Norrköping nya resecentrum här!

Vi vill ha dina svar senast 15 mars.

Dina svar är helt anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i den pågående planeringen för det nya resecentrumområdet och till den kommande arkitekttävlingen.

 

Träffa oss, ställ dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Träffa oss som jobbar med utvecklingen av nya resecentrum. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter. Vi finns på följande platser och tider de kommande veckorna:

Norrköpings resecentrum
Onsdag 15 februari kl. 07-09 samt kl. 14-17

Mirum galleria
Fredag 17 februari kl.11-16

Lindens köpcentrum
Lördag 18 februari kl. 11-16

Visualiseringscenter
Tisdag, onsdag och torsdag 21-23 februari kl.11-14

Läs mer om planerna för Butängen och Norrköpings nya resecentrum här.

Visa fler