Framtidens resor i Norrköping

Ta del av planerna för framtidens trafik

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års tid. Bakom projektet står Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland.

Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Under projekttiden har omfattande utredningar gjorts kring trafiksituationen i Norrköping. Utifrån den kunskapen har projektet föreslagit en lång rad med åtgärder som ska göra det smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping.

Nu kan du ta del av alla föreslagna åtgärder via en interaktiv karta där du kan vara med och tycka till. Synpunkterna tas med som underlag inför kommande politiska beslut.

Läs mer på norrkoping.se/framtidensresor

Kom och prata om Norrköpings framtid under Augustifesten

Nyfiken på Inre hamnen, nya resecentrum eller hur trafiken ska utvecklas?

Välkommen till kommunens spårvagn på Drottninggatan vid Hörsalen. Vi finns på plats fredag 18 augusti – lördag 19 augusti klockan 11-19. Passa på att ställa dina frågor kring framtidens kollektivtrafik och ta del av Norrköpings framtidsplaner.

I år kommer det att finnas en ramp upp till spårvagnen så det blir enklare att ta sig in i spårvagnen för alla.

Läs mer på www.norrkoping.se/framtidenssparvag

 

 

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Planeringen för nytt resecentrum pågår

Så snart Trafikverket ger grönt ljus för hur Ostlänkens spår ska dras är det full fart för planeringen av Norrköpings nya resecentrum.

Norrköping står i startgropen till flera stora tillväxtprojekt. Det gäller stora projekt på både stadsutveckling och satsningar på infrastruktur, som till exempel vägar, spårvägar och järnvägar. Få om ens någon kan väl ha missat att Ostlänken är på gång? Här talar vi om ett av Sveriges största projekt inom infrastruktur någonsin. Men flera andra projekt är kopplade till Ostlänken. Inte minst planeringen av nytt resecentrum och stadsbyggande i närområdet.

– Hit hör Butängens framtida förvandling, från industriområde till en attraktiv del av innerstaden, förnyelsen av Johannisborg samt Inre hamnen – det projekt som kommit längst. Det säger Josef Erixon, projektledare på Norrköpings kommun. Alla dessa projekt och satsningar ryms i begreppet Next:Norrköping.

– Det är vår vilja och plan för den framtida staden, förklarar han.

Julia Stenström och Josef Erixon

Julia Stenström och Josef Erixon är projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

En aktuell fråga som gäller planeringen av nytt resecentrum handlar om placeringen – var någonstans det ska ligga och om det ska bli ett mark- eller upphöjt läge. Frågan undersöks och utvärderas i detta nu gemensamt av Norrköpings kommun och Trafikverket. Beslut väntas efter årsskiftet.

– Så fort beslutet är taget sätter vi full fart för planeringen av resecentrum, och då kan planerna bli mer konkreta, säger Julia Stenström, projektledare och kollega till Josef Erixon.

Trots att projektet är i ett tidigt skede finns ambitioner, mål och mening på plats.

Det finns många olika nivåer från det lilla till det stora. Men grunddragen är att vi vill få en så attraktiv och praktisk miljö som möjligt, berättar Julia Stenström.

– Vi tänker oss ett resecentrum som är tryggt men också snyggt och vackert. Avgörande är att själva resan fungerar bra, att det blir smidigt för resenärerna med korta bytestider. Det ska vara bra skyltat, lätt att nå och lätt att hitta och orientera sig.

– Vi vill också ha ett resecentrum med verksamheter som restauranger och caféer där man kan uppehålla sig. På så sätt blir det en levande mötesplats med liv och rörelse under dygnets alla timmar, säger Julia Stenström.

Nytt resecentrum och syskonprojekten runt omkring väntas ge Norrköping en rejäl boost. Först och främst blir det med bättre och moderna kommunikationer lättare och bekvämare att resa till och från staden. Det i sin tur ökar givetvis både möjligheten och attraktionen att bo och verka här, även möjligheten att pendla till och från Norrköping för både arbete och studier.

Under nästa år planeras för en arkitekttävling för utformningen av resecentrum. Då, när spårens läge är bestämt finns förutsättningarna för att mer detaljerat börja rita och planera för det nya resecentrumet. Men projektet är så mycket mer än en byggnad, betonar Josef Erixon.

– Det gäller att se sammanhanget och koppla ihop resecentrumet till andra stadsdelar, gator och kvarter, förklarar han.

Det handlar bland annat om att skapa en enkel och smidig resa till och från resecentrum med fokus på de hållbara trafiksätten. ”Framtidens resor i Norrköping” är ett nyligen startat projekt som betalas av EU och som ska utreda frågan vidare. Men det handlar också om att bygga stad i närområdet och att fortsätta stadens hållbara plan av förtätning, som till exempel innebär att utnyttja oanvänd mark och bygga tätare. Den tänkta förvandlingen av Butängen från industriområde till självklar del av innerstaden är det mest spektakulära. I grova drag planeras här 6  000 bostäder och 6  000 arbetsplatser. Ingen liten stadsdel med andra ord. Julia Stenström igen:

– Vi har påbörjat planeringen av den södra delen av Butängen och Johannisborg. I den kommer vi bestämma en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planen kommer också att lyfta fram sambandet med Inre hamnen och staden i övrigt. Under 2017 kommer vi också att ordna medborgardialoger så att vi kan fånga upp synpunkter och goda idéer kring den planerade utvecklingen av staden.

Det här låter rätt spännande, eller …?

– Det är jättespännande och samtidigt utmanande, säger Julia Stenström. Josef Erixon lägger till:

– Att vara en del i ett så pass stort och omfattande projekt för omvandling av staden, som också är så avgörande för Norrköpings framtid, är en minst sagt spännande utmaning.

Om nytt resecentrum:

  • Planeras i detta nu. Under nästa år kommer en arkitekttävling för utformningen av resecentrumet att göras.
  • Målet är att skapa ett fint, snyggt och tryggt resecentrum som det är lätt att ta sig till, med korta restider och som har lokaler för affärsverksamhet.
  • Resecentrumet planeras börja byggas omkring 2024-2025 för att stå klart när trafiken på Ostlänken drar igång 2028.
  • Intill resecentrumet kommer en hel del att hända som till exempel möjlighet att enkelt och smidigt ta sig fram inom gång, cykel och kollektivtrafik.
  • Den framtida utvecklingen av Johannisborg och Butängen till en levande stadsdel är viktiga syskonprojekt till resecentrumet.

Artikel från Nya Norrköping

Artikeln publicerades i tidningen Nya Norrköping från stadsbyggnadskontoret. Vill du läsa fler artiklar om Norrköpings utveckling? Besök nyanorrkoping.se

Kom och prata Norrköpings framtid med oss!

Under helgen kommer vi att finns på plats i tre av Norrköpings gallerior för att berätta om stadens utveckling. Är du nyfikna på Inre hamnen, nya resecentrum eller något annat? Välkommen att dela med dig av dina idéer och passa på att ställa dina frågor.

  • Mirum galleria, fredag den 20 maj klockan 12.00-16.00
  • Linden köpcentrum. lördag den 21 maj klockan 12.00-16.00
  • Ingelsta shopping, söndag den 22 maj klockan 12.00-16.00

Hur vill du gå i stan?

Framtidens resor - Resecentrum_inzoomad

Framtidens Norrköping?

Vill du påverka Norrköpings framtida gångmiljö? Nu har du chansen! Under våren finns det möjlighet för dig som medborgare att påverka Norrköpings framtida gångmiljö. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att delta och därför har vi öppnat upp för dialog på flera olika sätt. Vi hoppas att en eller flera sätt ska passa just dig!

 

Tyck till i gruppdiskussioner!

Den 10 och 12 maj anordnar projektet Framtidens resor i Norrköping tillsammans med Linköpings universitet gruppdiskussioner. Här har du möjlighet att tillsammans med ett 10-tal andra diskutera gångmiljöer. Vi kommer att ha en moderator som leder in samtalet på olika ämnen och fördelar tiden så att alla får komma till tals. Under samtalet kommer du få möjlighet att lämna dina tankar och synpunkter på dagens gångmiljöer men också diskutera hur du vill att gångmiljöerna ska se ut i framtiden!

Vi bjuder på något att äta och en liten gåva som tack för hjälpen.

Vill du delta ?

Datum: 10/5 och 12/5
Tid: 18:00-20:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, Norra Grytsgatan 10. Vi möts upp i entrén
Anmälan till: Anna Larsson, Norrköpings kommun E-post: anna.larsson@norrkoping.se Tel: 011-15 12 34

Tyck till i vår 3D-karta!

CityplannerVi vill skapa flera möjligheter att delta och påverka. Därför använder vi oss även av ett webbaserat kartverktyg, Cityplanner. Cityplanner är ett högupplöst flygfoto över Norrköping. I Cityplanner kan du kan lämna dina förslag direkt i kartan. Du kan både skriva och rita och du kan också se vad andra har lämnat för synpunkter. Lämna dina åsikter och förslag i kartverktyget CityPlanner

 

Tyck till i vår webbenkät!

Vi har också tagit fram en kort webbaserad enkät om gångmiljöerna i centrala Norrköping. Klicka här för att svara på enkäten.

 

Prenumerera på våra nyheter

Vill du ha koll på vad som händer? Skriv in din e-postadress i högermarginalen så får du ett mail varje gång en nyhet rörande Next-projekten publiceras. Ett enkelt och smidigt sätt att ha koll.

Erfarenheter från studieresa om resecenter

Liege

Resecentrum i Liège-Guillemins, Belgien

Ett par dagar förra veckan samlades några av kommunens tjänstemän och politiker, tillsammans med Trafikverkets representanter i Bryssel för att titta på stationer. Resan bar även iväg till Rotterdam samt Liege. I varje stad låg fokus på en specifik station som studerades närmare. Varje station var unik i sitt slag och erfarenheter kunde tas med från varje plats. Erfarenheter som vi vill kunna tillämpa på Norrköpings framtida nya resecentrum.

Då kommunen ser stora fördelar med ett upphöjt läge av station och järnvägsspår studerades även detta närmare under studieresan. En upphöjd station och järnvägsspår motverkar många av de barriäreffekter som uppstår vid marknära läge. Att även samtidigt kunna leda spårvagns- samt busstrafik under spåren ses som ett stort plus. De lärdomar som kunde tas in var dock att fokus enbart inte ska ligga på stationsområdet. Det är minst lika viktigt att titta på vad som händer både innan och efter stationen. Dessa miljöer är viktiga att ta hänsyn till. Det handlar exempelvis om att möjliggöra rörelse under spåren i dessa områden samt att utnyttja ytor som skapas på dessa platser på ett bra sätt.

Stationerna som studerades skiljde sig i skala och utseende. Det som flera hade gemensamt dock är anpassningen av stationens höjd och utseende till intilliggande bebyggelse. Rotterdams station var ett lysande exempel på detta där stationens norra sida var anpassad till den stadsdelens låga och äldre bebyggelse medan den norra sidan var anpassad till det områdets högre och moderna bebyggelse. Hur det blir i Norrköpings fall vet vi inte än men i och med Butängens framtida omvandling är det viktigt att tänka på hur stationen och resterande bebyggelse ska komplettera varandra på ett bra sätt.

 

Studieresa för Norrköpings nya resecentrum

Studieresa Europa

Just nu befinner sig en grupp tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun på en tre dagar lång studieresa tillsammans med tjänstemän från Trafikverket. Syftet med resan är att få inspiration och hitta goda exempel från andra platser för att kunna se till att Norrköpings resecentrum blir en optimal knutpunkt för alla resenärer.

3-5 februari är  en grupp bestående av tjänstemän och politiker på studieresa i Bryssel, Rotterdam och Liège. Syftet med studieresan är att få en gemensam bild av hur andra städer har utformat sin järnvägsanläggning och få inspiration för utformningen av anläggningen i Norrköping. Fokus riktas mot hur stationen och spårområdet möter staden samt hur bytet mellan olika trafikslag fungerar. Med gemensamma referenser underlättas kommunikationen och planeringsprocessen blir effektivare.

De resecenter som valts ut är Bryssel midi, Rotterdam Centraal och Liège-Guillemins. En del av platserna som gruppen valt att titta på har en helt annan skala än den som blir aktuell för Norrköping. Gruppen anser ändå att objekten är intressanta ur studiesyfte. Studieresan ska ge inspiration och kunskap och dokumenteras så att återkoppling underlättas.

 

Central station för Ostlänken i Norrköping

Karta Ostlänken

Föreslagen sträckning. Karta: Sverigeförhandlingen

I veckan kom det glädjande beskedet att Ostlänken går in i Norrköping. Det gemensamma arbetet i Ostlänkenkommunerna fick stöd av Sverigeförhandlingen genom att alla stationerna finns med längs sträckan. Norrköpings arbete tillsammans med Trafikverket med station och exakt sträckning kan därmed fortsätta.

I centrala Norrköping byggs en station för höghastighetståg enligt järnvägsutredningen och pågående järnvägsplan. Alla tåg, oavsett om de stannar eller inte, kommer att passera innerstaden. Det innebär att det inte byggs något förbigångsspår. Lösningarna innebär positiva möjligheter för både vår regionala trafik och resor till Stockholm.

I budet föreslås förskotteringen till 137 miljoner för Norrköpings del, som betalas tillbaka senare när bostadsbyggandet genomförts. Medfinansiering och volym på bostadsbyggande ska kompletteras innan Sverigeförhandlingen kommer med förslag.

Nu fortsätter det arbete som vi redan påbörjat för att utveckla Norrköping och för att byggstarten 2017 ska bli verklighet.

Mer information hittar du i nyheten på Norrköpings kommuns webb. 

 

Referat från seminarium om framtidens resor

Lars Stjernkvist och Anna Larsson

16 december genomfördes ett seminarium om projektet Framtidens resor i Norrköping. Syftet med eftermiddagen var att presentera projektet men också visa på de utmaningar och möjligheter som projektet står inför. Seminariet riktade sig denna gång i huvudsak till politiker och tjänstemän i såväl Norrköping kommun som i närliggande kommuner – ”letter of support kommuner”, men även Trafikverket och andra berörda och intresserade bjöds in och deltog.

Eftermiddagen inleddes med att Lars Stjernkvist hälsade deltagarna välkomna och gav sin syn på varför projektet är viktigt. Lars underströk vikten av närheten till Stockholm, med endast 50 minuter från Stockholm skapar det möjligheter för människor att jobba i Stockholm men bo i Norrköping. Lars sa bland annat att ”Norrköping kan vara en del av Stockholm, utan Stockholms nackdelar”.

Efter Lars inledning presenterade Michael Porath, projektledare för nya resecentrum, bakgrund och motiv till projektet Framtidens resor i Norrköping. Michael visade bland annat att resor idag med bil lönar sig tidsmässigt i jämförelse med kollektivtrafik – en stor utmaning som projektet står inför! Därefter följde en dragning av projektdeltagarna Christer Nilsson från stadsbyggnadskontoret och Elinor Josefsson – ÖstgötaTrafiken. De presenterade underlag om hur trafiken i Norrköping ser ut och gjorde även några utblickar framåt. Per Sandler, projektledare för ÖP-staden, presenterade kort projektet ÖP-staden och pratade om betydelsen av samverkan mellan de parallella projekten. Nya områden där människor ska bo kräver också attraktiv kollektivtrafik.

Eftermiddagen gästades av Carl-Johan Engström, professor emeritus på KTH. Han pratade om trender, tendenser och behovet av samverkan – detta med en tydlig tes om att Norrköpings trafiksystem inte enbart är en angelägenhet för Norrköpingsborna utan för alla som gör resor i och genom staden.

Eftermiddagen avslutades med en paneldiskussion mellan Lars Stjernkvist, Göran Gunnarsson, region Östergötland och Paul Håkansson ÖstgötaTrafiken om ambitioner och förväntningar på projektet. Paul och Göran menar att det är viktigt för projektet att tänka nytt samt för politikerna att våga ta beslut. Lars betonade de kommunikativa utmaningarna, han menar att det är viktigt för projektet att ha en god dialog med media men framförallt med medborgarna. Lars anser att innan idéer ska prövas bör man ha en dialog med Norrköpingsborna. Alla tre betonar också vikten av samverkan mellan de olika aktörerna.

Anna Larsson projektledare för Framtidens resor i Norrköping avslutade dagen med att tacka alla deltagare för visat intresse samt berätta hur vi jobbar vidare med projektet

Visa fler