Inre hamnen

Fira byggstarten i Norrköping på lördag

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Stadens silhuett med byggkranar skvallrar om hur Norrköping växer så det knakar. I våras passerade vi 140 000 invånare och staden fortsätter att växa.

Nu sätts spaden i marken för Kardonbanan, en ny godsjärnväg som skapar förutsättningar för byggandet av Ostlänken. I Inre hamnen syns grävskopor som förbereder inför byggstarten av en helt ny stadsdel i centrala Norrköping.

Träffa oss i Lindens köpcentrum på lördag

Välkommen till Lindens köpcentrum lördagen den 11 november klockan 11-16 för att fira byggstarten i Norrköping. Kom och prata om stadens framtid med oss!

Hyresbostäder och Mannersons har förvärvat nya byggrätter i Inre hamnen

I dag bedriver Forsbecks Eft AB sin spannmålsverksamhet på fastigheterna Jungfrun 3 och Munken 18 i Inre hamnen. Tillsammans med kommunen och Hamnbolaget har Hyresbostäder och Mannersons medverkat till att hitta en ny plats för Forsbecks verksamhet. Hyresbostäder har sedan förvärvat båda fastigheterna av Forsbecks och därefter sålt vidare Jungfrun 3 till Mannersons. Båda bolagen kommer att utveckla fastigheterna till bostäder, kontor, offentliga miljöer med mera som ett inslag i utvecklingen av Inre hamnen.

2017-11-14T08:50:18+00:00 2017-11-07|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Belysningsstolparna blir en installation i Inre hamnen

För att bevara hamnkaraktären i Inre hamnen när området utvecklas är tanken att detaljer så som kranar och belysningsstolpar ska bevaras. I arbetet med att utforma de offentliga miljöerna i Inre hamnen har vi nu testat att effektbelysa fackverksmasterna som idag används som belysningsstolpar. Här kommer några bilder från testet. Visst blev det snyggt?

Bild: ÅF Lighting

 

 

2017-10-25T17:21:11+00:00 2017-10-25|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nu renas marken vid Kolkajen

Nu har arbetet med att rena marken i Inre hamnen kommit igång. Först ut är den så kallade Kolkajen längst bort i området. Graffittiväggarna som fanns på kajen har flyttats några hundra meter längre bort för att göra plats inför arbetena. Under de första veckorna kommer vi att gräva provgropar för att miljöklassa delar av marken som tidigare inte kunnat undersökas på grund av betongplattor i marken. Miljökontrollanter tar prover och grävningarna övervakas av arkeologer som dokumenterar spår från historiska verksamheter på området. För att kunna ta omhand eventuellt förorenat schaktvatten som kan uppstå vid senare grävsanering finns en reningsanläggning på plats som håller på att trimmas in.

2017-09-28T09:31:08+00:00 2017-09-28|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Kom och prata om Norrköpings framtid under Augustifesten

Nyfiken på Inre hamnen, nya resecentrum eller hur trafiken ska utvecklas?

Välkommen till kommunens spårvagn på Drottninggatan vid Hörsalen. Vi finns på plats fredag 18 augusti – lördag 19 augusti klockan 11-19. Passa på att ställa dina frågor kring framtidens kollektivtrafik och ta del av Norrköpings framtidsplaner.

I år kommer det att finnas en ramp upp till spårvagnen så det blir enklare att ta sig in i spårvagnen för alla.

Läs mer på www.norrkoping.se/framtidenssparvag

 

 

Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Projektet Inre hamnen har beviljats 32,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Kolkajen. Bidraget är riktat och ges för att göra det möjligt att bygga just bostäder på platsen.

– Bidraget betyder mycket för projektet. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Kommunen kommer under hösten också att söka bidrag för sanering av Gasverkstomten som ligger intill Kolkajen.

– Vi hoppas att fler kommuner gör som Norrköping och söker bidrag för att sanera gamla industrimarker när bostäder ska byggas. Då slipper man bygga på jungfrulig mark samtidigt som de föroreningar som finns i marken tas bort, säger Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering. I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

2017-08-10T15:17:13+00:00 2017-08-10|Inre hamnen|Kommentarer inaktiverade för Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet med Inre hamnen kommit ett steg längre och att allmänheten kommer att få se hur parker, kajer och hus planeras att se ut. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen kommer snart att ställas ut på granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. Här kan ni se några exempel på illustrationer som kommer att presenteras i gestaltningsbilagan. Information om detaljplanen hittar du på detaljplanesidan. 

Slättös fastighet B2 sedd från kanalen. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

HSB´s gård D1 där Moment Arkitekter ritat byggnaderna och Tengbom gestaltat gården. Illustrationen är gjord av 3DHouse

Heimstadens hus en mörk kväll.

Heimstadens fastighet M2 ritat av Utopia arkitekter.

Mysig innergård en sommarkväll. Människor sitter utomhus på balkonger tillhörande deras lägenhet.

Innergården på Slättös fastighet B2. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

2017-06-16T10:56:18+00:00 2017-06-16|Inre hamnen|0 Kommentarer

Internationell workshop om Inre hamnen

På onsdag och torsdag träffas representanter från stadsbyggnadskontoren i Norrköping, Tallinn, Åbo, Riga samt UBC sustainable cities commission i Norrköping. Syftet är att tillsammans diskutera utvecklingen av Inre hamnen, medborgardialog och användande av 3D för att inkludera allmänheten i utvecklingen av staden. På torsdagen kommer även externa parter från kommuner, myndigheter, forskare och företag från Sverige och Finland delta i en workshop med fokus på Norrköpings arbete med medborgardialog och 3D.

Baltic Urban Lab är ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön. Norrköpings kommun deltar tillsammans med stadsbyggnadsdskontoren i Riga, Tallinn och Åbo.
Nu har det blivit dags för Norrköping att agera värd för projektet och representanter från de fyra städerna samt associerade partners träffas därför i Norrköping i två dagar.

På onsdag förmiddag guidades besökarna i Inre hamnen och de fick ta del av föreläsningar om Inre hamnens historia och framtidsplanerna. Frågor som markrening, bevarande av byggnader och vikten av kvalitativ arkitektur problematiserades och diskuterades sedan under eftermiddagen.

På torsdag förmiddag kommer Erik Telldén, 3D-koordinator på stadsbyggnadskontoret i Norrköping, föreläsa om Norrköpings arbete med 3D, medborgardialog och crowd sourcing. Därefter kommer Erik samt Jonas Sivervik, projektkoordinator på stadsbyggnadskontoret, att guida besökarna genom Industrilandskapet för att ge konkreta exempel på hur 3D och medborgardialog använts i stadsutvecklingen.

På eftermiddagen kommer forskare Erik Glaas från Linköpings Universitet presentera sin forskning rörande nyttan med medborgardialog och därefter kommer Jouni Mattsson från Hyvinge (Hyvinkää) i Finland samt Petri Kokko från Sova 3D Oy i Finland presentera hur Hyvinge kommun använt 3D i stadsutvecklingen.

Därefter hållert Jonas Unger, forskare på Linköpings universitet, ett föredrag om fotorealistisk 3D-scanning och datorgrafik.

Dagen avslutas med ett Besökarna får testa Norrköpings 3D-verktyg; Urban Explorer och City planer. Därefter kommer deltagarna diskutera hur detta kan användas och hur det kan tänkas utvecklas.

Läs mer om projektet Baltic Urban Lab.

2017-06-16T10:59:09+00:00 2017-06-14|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Visa fler