Johannisborg

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Ny projektorganisation ska driva arbetet med Butängen

En ny projektorganisation har skapats för att arbeta med bland annat utvecklingen av Butängen och det nya resecentrumet. Den politiska styrningen av projektet har blivit tydligare genom att ett nytt utskott har bildats i kommunstyrelsen för frågor som rör stadsutveckling inom utvecklingsområdet samt infrastruktur och kollektivtrafik.

Chef för den nya projektorganisationen blir Kenneth Hagström som idag är VD för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling. Kenneth Fortsätter parallellt sitt uppdrag som VD för Norra staden.

Läs mer i pressmeddelandet: Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation.

Ny tidsplan ger dig koll på Norrköpings utveckling

När ska Ostlänken vara klar? Och när börjar de att bygga i Inre hamnen? Nu kan du enkelt få en överblick över de stora projekten inom Next:Norrköping. 

Det är många stora projekt på gång i Norrköping som på ett eller annat sätt hänger ihop med den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Redan till våren börjar den nya godsjärnvägen Kardonbanan att byggas som kommer att göra plats för Ostlänkens spår i centrala Norrköping. Utvecklingen av Norrköpings hamn är i full gång, kajerna i den Inre hamnen lämnas till förmån för Öhmansterminalen och Pampushamnen på Händelö som kommer att byggas ut rejält. Och nästa år blir det byggstart för den nya stadsdelen i Inre hamnen och ett par år senare börjar det även att byggas i Butängen. Är det svårt att hänga med? Lugn.

Nu finns en tidsplan publicerad här på webben som gör att du enkelt får en överblick över de olika projekten som vi har valt att tillsammans kalla för Next:Norrköping. Tidsplanen hittar du i botten på startsidan.

Gott nytt 2017!

Planprogram för Butängen och Johannisborg

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja ett arbete med ett nytt planprogram för södra delen av Butängen och Johannisborg. Programmet kommer att fastställa en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas.

Sedan tidigare finns en fördjupning av översiktsplanen för Södra Butängen som antogs 2010. Planen har varit en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsdelen. Under vintern kommer det att bli klart hur och var Ostlänken ska byggas i centrala Norrköping vilket ger förutsättningar för att mer detaljerat börja planera för den nya stadsdelen.

– Vi har skissat på strukturen i Butängen tidigare, men det har inte behandlats formellt ännu. I och med att vi nu gör ett planprogram kommer vi att ha samråd viket innebär att medborgare, företagare och andra instanser får tycka till innan politikerna kommer att fatta beslut framöver, säger Josef Erixon, projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

I planområdet ingår även Johannisborg som i framtiden ska bli en stadspark.
– Johannisborg ser vi som en blivande stadspark i dignitet med Folkparken och Vasaparken. Parken blir ett viktigt rekreationsområde för framtidens invånare i både Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköpings invånare och besökare, säger Martin Heidesjö, planarkitekt.

Planprogrammet ska vara färdigt under senare delen av 2017. Därefter påbörjas arbetet med detaljplaner för de olika kvarteren. Arbetet med detaljplanerna kommer att samordnas med trafikverkets järnvägsplan med målsättningen om att alla planerna som berör Ostlänken ska vara klara 2019.

2016-10-21T16:32:05+00:00 2016-10-13|Butängen, Johannisborg, Nyheter, Resecentrum|0 Kommentarer

Välkommen på seminarium om Inre hamnen 15 april

deltagareÄr du nyfiken på utvecklingen av Inre hamnen? Då ska du anteckna 15 april i kalendern. Som en del av Norrköpings näringslivsmässa bjuder EON och Norrköpings kommun in till seminarium om Inre Hamnen. Deltagare är bl.a. Ibrahim Baylan, Elisabeth Nilsson, Lars Stjernkvist och Jonas Abrahamsson.

Tid och plats

Datum: Fredag 15 april
Tid: klockan 10.30 – 12.00
Plats: Näringslivsmässan på Stadium Arena
Anmälan: Ingen föranmälan krävs, gratis inträde

Innehåll

Inre Hamnen – ett föredöme som bostadsprojekt i morgondagens energisystem

  •  Presentation av Inre Hamnen och byggherregruppen. Fredrik Wallin, projektledare Norrköpings kommun.
  •  Paneldiskussion om morgondagens stadsutveckling utifrån hållbara och effektiva energilösningar. Björn Berggren Skanska, Mari-Louise Persson Riksbyggen, Lars Löfgren Hyresbostäder, Fredrik Wallin Norrköpings kommun och Stefan Håkansson E.ON Värme.
  • Reflektioner över Inre Hamnen – en pusselbit i morgondagens utmaningar att skapa ett långsiktigt och hållbart energisystem

Moderator för seminariet är Jan Wifstrand.
För mer information om seminariet och mässan besök Norrköpings näringslivs mässas webbsida.

 

2016-10-19T14:25:50+00:00 2016-04-04|Inre hamnen, Johannisborg, Nyheter|0 Kommentarer

Strukturplan för Johannisborg uppe i KS

Visualiseringsbord på Kommunstyrelsen

I förrgår (23 juni) behandlade Kommunstyrelsen Strukturplan för Johannisborg med närområden.  Strukturplanen visar på ett övergripande sätt hur staden kan fortsätta växa och ändå hållas samman. Viktiga kopplingar lyfts fram mellan de nya utvecklingsområdena i Inre hamnen, Butängen och Johannisborg. Strukturplanen blir också ett underlag till den nya Översiktsplanen för staden.

Under pausen vid sammanträdet gavs politikerna möjlighet att med hjälp av ett visualiseringsbord manövrera sig i en digital 3D-modell över staden. Modellen visade en möjlig utveckling av Norrköpings innerstad norr om Motala Ström. Både tekniken och innehållet väckte intresse hos politikerna. Potentialen och utmaningarna i den stora omvandlingen som Ostlänken innebär blev extra tydlig i visualiseringsbordet.

Du kan läsa Strukturplan för Johannisborg här.  Hör gärna av dig om du har frågor!

Josef Erixon, plankoordinator, Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun

2016-10-19T14:25:53+00:00 2015-06-25|Johannisborg, Nyheter|0 Kommentarer

Ostlänken i Norrköping växer

Du missade väl inte artikeln om Ostlänken i senaste numret av Norrköping Växer? Ulf Arumskog som är kommunens samordnare för de projekt som berörs av Ostlänken berättar om att vi snart kan se de första fysiska spåren av byggprojekten som har med Ostlänken att göra.

Läs hela artikeln här.

2014-12-17T08:58:20+00:00 2014-10-23|Butängen, Inre hamnen, Johannisborg, Ostlänken, Resecentrum|Kommentarer inaktiverade för Ostlänken i Norrköping växer

Framtidens Johannisborg – ett parklandskap för alla Norrköpingsbor

Foto: Martin MeidesjöVilka möjligheter Johannisborg erbjuder. Stadsbyggnadskontoret har genomfört ett par workshopstillfällen som grund för en utveckling av försvarsanläggningen Johannisborg från 1600-talet till en ny stadspark i Norrköping. Expertis inom kultur, ekosystem, dagvatten och landskapsarkitektur har tillsammans med kommunens tjänstemän inom stadsbyggnad, kultur, ekologi, arkitektur och turism resonerat och skissat.

Illustration: Erik Telldén


Potentialen för området är mycket stor. De nya stadsdelarna, Butängen och Saltängen kommer att gränsa mot Johannisborg. Parken blir en del av den nya innerstaden som växer fram. Jag vill gärna framhålla att Johannisborg är värt ett besök. Cykla dit, ta er över vallarna in till det stora öppna rummet och ta det i besittning. En promenad och fikakorg räcker långt. Komplettera med drakflygning, brännboll eller dylikt så kan du/ni upptäcka det nya Norrköping redan idag.

Martin Heidesjö, planarkitekt

2016-10-19T14:25:54+00:00 2014-04-23|Inre hamnen, Johannisborg|0 Kommentarer