Kardonbanan

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet.

Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och de omkringliggande vägarna samt den nya godsbangården. Du får också tillfälle att ställa frågor och ge dina synpunkter.

För verksamma och företag

När: Onsdag den 19 april, klockan 12–16

Var: Matfabriken, Hanholmsvägen 51, Norrköping

För närboende och berörda

När: Torsdag den 20 april, klockan 17–19

Var: Åbymoskolan, Sportvägen 2-4, Åby

 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats.

 

2017-04-11T15:59:24+00:00 2017-04-11|Kardonbanan, Näringsliv, Ostlänken|0 Kommentarer

Ny tidsplan ger dig koll på Norrköpings utveckling

När ska Ostlänken vara klar? Och när börjar de att bygga i Inre hamnen? Nu kan du enkelt få en överblick över de stora projekten inom Next:Norrköping. 

Det är många stora projekt på gång i Norrköping som på ett eller annat sätt hänger ihop med den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Redan till våren börjar den nya godsjärnvägen Kardonbanan att byggas som kommer att göra plats för Ostlänkens spår i centrala Norrköping. Utvecklingen av Norrköpings hamn är i full gång, kajerna i den Inre hamnen lämnas till förmån för Öhmansterminalen och Pampushamnen på Händelö som kommer att byggas ut rejält. Och nästa år blir det byggstart för den nya stadsdelen i Inre hamnen och ett par år senare börjar det även att byggas i Butängen. Är det svårt att hänga med? Lugn.

Nu finns en tidsplan publicerad här på webben som gör att du enkelt får en överblick över de olika projekten som vi har valt att tillsammans kalla för Next:Norrköping. Tidsplanen hittar du i botten på startsidan.

Gott nytt 2017!

Bygget av Ostlänken startar 2017 med jättesatsning på ny godsjärnväg

Nästa år börjar bygget av Kardonbanan, en 5 kilometer lång järnväg för gods mellan Södra stambanan vid Åby och hamnen på Händelö. När spaden sätts i marken under senvåren är det startskottet för hela Ostlänkenprojektet.

Innan Ostlänken kan börja byggas i centrala Norrköping måste godsbangården vid centralstationen få ett nytt läge, vilket innebär en flytt till Malmölandet där bangården kopplas ihop med Kardonbanan. Byggstart är planerad till våren 2017. Att de båda projekten genomförs är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Men det handlar inte bara om Ostlänken.

Jonas Glauman, stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun.

– Syftet är att göra hanteringen av gods till och från Norrköping mer effektiv och samtidigt göra det möjligt att öka andelen gods som fraktas på järnväg, säger Jonas Glaumann, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Och det är inte bara en lokal och regional angelägenhet. Ur ett nationellt perspektiv är nämligen Norrköping utpekad som en strategiskt viktigt knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns ju både djuphamn, motorväg och stambana.

– Målet är framförallt att godshanteringen från båt till tåg ska bli mer effektiv och därmed bidra till ett framtida modernt och miljövänligt transportsystem, säger Jonas Glaumann, som påpekar att frågan om att utveckla godshanteringen i Norrköping inte är ny.

Redan på 1970-talet väcktes tanken om en ny järnvägsanslutning till Händelö via Malmölandet. I takt med att Norrköpings betydelse som logistiskt centrum ökat har frågan blivit allt mer viktig. Med Ostlänken blev den högaktuell, eftersom höghastighetsbanan kommer att skära rakt igenom såväl den befintliga godsbangården som anslutningar till Händelö.

Det nya läget av godsbangården innebär att mark i centrala Norrköping blir ledig för stadsutveckling med nya innerstadskvarter intill ett nytt resecentrum. Det minskar också buller och andra risker med att ha godstrafik i innerstaden med alla fördelar det ger för miljön.

Men det handlar inte bara om ny järnväg. Även vägnätet påverkas och byggs ut, bland annat med korsningar i olika plan, nya vägdragningar och cykelbanor. Dels på grund av järnvägsbygget, och dels på grund av utbyggnaden av befintliga industri- och hamnområden på Malmölandet och Händelö.

– Under byggtiden får man räkna med en hel del störningar i trafiken, framför­allt på Händelö och Malmölandet, säger Jonas Glaumann. Även Åby påverkas när en bro över järnvägen, som främst används för gång och cykel, försvinner. En ny bro ska också byggas över motorvägen vilket påverkar trafiken på E4.

Godshantering:

  • Målet är att de första godstågen ska trafikera Kardonbanan någon gång under 2019. Nya godsbangården beräknas vara i drift 2021. Finansieringen för de båda projekten – drygt en miljard kronor – står Norrköpings kommun och Trafikverket gemensamt för.

Artikel från Nya Norrköping

Artikeln publicerades i tidningen Nya Norrköping från stadsbyggnadskontoret. Vill du läsa fler artiklar om Norrköpings utveckling? Besök nyanorrkoping.se

2016-12-21T16:07:54+00:00 2016-12-28|Kardonbanan, Ostlänken, Trafikverket|0 Kommentarer

Gott besked för Ostlänkens finansiering

I dag presenterade regeringen infrastrukturpropositionen som är underlag till den kommande nationella planen. Propositionen gav goda besked till städerna längs den kommande Ostlänkens sträckning.

Regeringens ambition är att bygga hela höghastighetssystemet Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö. Ostlänken är en pågående åtgärd i nationell plan och ska genomföras och får ses som första steget i nya stambanor. Arbetet med att bygga den nya höghastighetsjärnvägen kommer att ske etappvis och i den takt ekonomin tillåter.

– Vi välkomnar beskedet om att hela finansieringen av Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen. Nu har den sista pusselbiten fallit på plats för byggstart i Norrköping år 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ostlänken är ett viktigt infrastrukturprojekt som skapar möjlighet att utveckla järnvägen. Den nya höghastighetsjärnvägen kopplar samman städerna och möjliggör arbetspendling.

– Propositionen visar att kommunens arbete nu kan fortsätta i oförminskad takt för utveckling av staden, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef/samordning Ostlänken.

Visa fler