Näringsliv

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet.

Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och de omkringliggande vägarna samt den nya godsbangården. Du får också tillfälle att ställa frågor och ge dina synpunkter.

För verksamma och företag

När: Onsdag den 19 april, klockan 12–16

Var: Matfabriken, Hanholmsvägen 51, Norrköping

För närboende och berörda

När: Torsdag den 20 april, klockan 17–19

Var: Åbymoskolan, Sportvägen 2-4, Åby

 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats.

 

2017-04-11T15:59:24+00:00 2017-04-11|Kardonbanan, Näringsliv, Ostlänken|0 Kommentarer

Norrköping syns på världens största fastighetsmässa

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på mässan MIPIM i Frankrike. Norrköpings kommun finns givetsvis på plats för att visa upp de fantastiska investeringsmöjligheter som Norrköping har att erbjuda. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen hos oss.

Förra året fick Norrköping maximal exponering på mässan då Katscha i Industrilanskapet vann guld som årets bästa bostadsfastighet . Då låg fokus på att marknadsföra Katscha och Inre hamnen. I år ligger fokus främst på Butängen och vårt nya resecentrum.

Norrköping i topp gällande bygginvesteringar

Norrköping ligger sexa avseende investeringar.

Igår deltog tre representanter från Norrköpings kommun på Stockholm Business Alliance föreläsning om byggboomen i Sverige. Marknadsföringen av Norrköping som ett hett investeringsobjekt förstärktes ytterligare när Anna Gissler, VD på Invest Stockholm presenterade Invest Stockholms rapport som visade att Norrköping hamnar på sjätte plats när det gäller investeringar inom byggnation. Imponerande!

Kikki Liljeblad föreläste om Norrköpings investeringspotential.

Norrköpings fördelar uppmärksammandes ytterligare när stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) därefter föreläste om Norrköpings alla fördelar. Kikki berättade om den omfattande stadsutvecklingen av Butängen med mer än 6 000 bostäder och 6 000 kontor och uppmanade investerarna att hoppa på tåget nu – för det är nu de har chans att vara med och påverka framtiden.

Norrköping visas upp i monter

Norrköping medverkar även i Stockholm alliance monter där 18

Spotscale gav besökarna chans att se Norrköping i 3D

kommuner gått samman och marknadsför att Stockholmsregionen växer snabbare än resten av Europa. Investeringspotentialen inom bostadsbyggande, infrastruktur och innovation i regionen är imponerande 95 € fram till år 2030. Norrköping visar upp intressanta investeringsprojekt i montern som t.ex. Inre hamnen, Butängen och Resecentrum. Dessutom är Linköpingsföretaget Spotscale på plats och visar upp deras 3D visualiseringar av Norrköping. Besökarna har alltså möjligheten att uppleva Norrköping i 3D med hjälp av VR-glasögon i Cannes!

Idag fortsätter mässan med många möten inbokade med möjliga investerare.

Norrköping marknadsför sitt guldläge på MIPIM

Norrköpings tillväxt är framgångsrik. Kommunen får nya invånare och flera företag etablerar sina verksamheter här. Ökad tillväxt ger möjligheter för kommuninvånarna på flera plan. Nu deltar representanter från Norrköping under Europas största fastighetsmässa MIPIM för att marknadsföra en expansiv kommun med ett logistiskt guldläge.

– Norrköping växer så att det knakar och är högintressant för många olika typer av investerare. Redan nu är vi inne i vår största byggboom på decennier och snart sätter byggnationen av Ostlänken, Inre hamnen, Nya resecentrum och Butängen igång.

Vårt logistiska läge är perfekt och det syns tydligt genom alla de företag som valt att förlägga lager och logistikverksamhet här. Självklart ska vi dra nytta av detta och visa upp Norrköping såväl nationellt som internationellt, säger Kikki Liljeblad (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på MIPIM i Frankrike, Europas ledande mötesplats för fastighetsfrågor. I år äger mässan rum den 14 till 17 mars. Kommunen är på plats för att marknadsföra kommunen. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen.

– Förra året var väldigt lyckat och vi fick maximal exponering på MIPIM tack vare att fastigheten Katscha vann guld som bästa bostadsbyggnad på Mipim-awards. I år ligger vårt fokus på den spännande utvecklingen av Butängen och vårt nya resecentrum, säger Kenneth Hagström, chef för stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping och VD för Norra Staden.

Första etappen är redan i planeringsfasen. Projektet som helhet ska landa i fler än 6000 bostäder och 6000 kontor.

– Det är ett guldläge för investerare att börja prata med oss om detta område. En så pass omfattande stadsutveckling som vi ska genomföra kräver investeringar även från den privata marknaden. Därför måste vi synas bland konkurrerande projekt och prata om fördelarna med att investera i just Norrköping, fortsätter Kenneth Hagström.
Det finns få tillfällen likt MIPIM, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats.

– Det ger oss unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Intresset för Norrköping är stort och det är viktigt för oss att finnas tillgängliga. Det här är ett guldläge för att knyta kontakter med nationella och internationella investerare, presentera Norrköpings starka utveckling och delta på seminarier, säger Kikki Liljeblad.

För andra året i rad deltar Norrköpings kommun i Stockholm Business Alliance monter. I montern kommer representanter finnas på plats för att besvara frågor och knyta kontakter och det kommer att finnas bildspel som visar Norrköpings alla styrkor. Norrköping är också en av fem kommuner som genom pitch fått möjlighet att presentera sin kommun under ett fullbokat seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance. Kikki Liljeblad kommer under seminariet att presentera de investeringsmöjligheter som finns i Butängen och kring nya resecentrum. Detaljplaneringen drar igång under 2018 och därför är det ett bra läge för investerare att gå in i projektet.

– Genom samarbetet med Stockholm Business Alliance öppnar sig nya möjligheter att visa upp det som händer och sker i Norrköping. 18 kommuner och 29 fastighetspartners marknadsför tillsammans stockholmsregionens investeringsmöjligheter på MIPIM och tillsammans är vi riktigt starka, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Norrköpings kommun.

MIPIM 2017

  • 23 000 besökare, varav 5 300 investerare
  • 2 600 utställare från 90 länder
  • ett hundratal seminarier
  • 450 journalister
  • 5 representanter från Norrköpings kommun och Norra Staden.

Exempel på aktiviteter som Norrköpings kommun deltar i under MIPIM

  • Seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance, Presentation Norrköping, Kikki Liljeblad.
  • Ett flertal möten med investerare som representerar bostads- och kommersiell marknad.Representanter i Stockholms monter.
  • Representanter på Stockholmsmiddagen.
  • Deltagande på förbokade, externt arrangerade, seminarier rörande bostadspolitik, investeringsfrågor och stadsutveckling.
  • Nätverkande

Informationsmöte för företagare på Butängen

Under ett informationsmöte för företagare på Butängen igår, visade kommunen och Trafikverket hur stadsdelen ska förvandlas de kommande åren. Budskapet var tydligt: Ostlänken kommer att byggas och Butängen omvandlas till en del av innerstaden.

Visionen är att Butängen blir en ny innerstadsdel med en blandning av bostäder och kommersiella verksamheter. Hjärtat i stadsdelen blir det nya resecentrumet. Just nu pågår arbetet med ett detaljplaneprogram för området söder om Fredriksdalsgatan.

– Oavsett om företagen kommer att bli berörda av Ostlänkens dragning eller inte kommer många att behöva flytta för att göra plats för stadsomvandlingen och nu är det vår uppgift att hitta så bra framtida lösningar som möjligt, säger Kikki Liljeblad (S) kommunalråd med ansvar för stadsplanering på Norrköpings kommun.

Om tre år planeras byggstart för Ostlänken genom Butängen och då kan det även bli aktuellt att börja bygga några av de nya stadskvarteren. För företagarna i Butängen innebär detta att det är dags att börja tänka på sin egen framtid. På mötet presenterade kommunen och Trafikverket sina kontaktpersoner som kommer att stötta företagen inför kommande flytt.

– Vi vill att så många företag som möjligt ska vara kvar i Norrköping. Vi har redan en bra dialog med många företagare på plats, men hoppas nu att vi ska få kontakt med fler som har frågor kring sin framtid, säger Pontus Lindblom, etableringsansvarig på näringslivskontoret.

Under mötet visade Trafikverket den planerade dragningen av de nya järnvägsspåren genom Butängen.
– Vi har kommit långt i arbetet med utformning av spårdragning, men inget är än så länge beslutat. Att bygga järnväg genom en stadskärna är komplicerat, säger Johan Levál, Trafikverkets projektledare.

Under 2017 kommer dialogen att fortsätta med företagarna som kommer att beröras av Ostlänken och stadsomvandlingen. Och budskapet på mötet verkade gått fram då många lämnade mötet med kommentaren ”för första gången känns det som att det är på riktigt”.

Markanvisningstävling för centrumtomt

Just nu söker vi företag som vill vara med och utveckla en central tomt för centrumverksamhet inom den första etappen av Inre hamnen i Norrköping.

Tomten har en mycket viktig roll som aktivitetsnav mitt i området, nära vattnet och i skärningen mellan områdets olika stråk. Platsen behöver fyllas med liv och aktivitet och vara områdets hjärta dag som kväll. Tomtens placering gör att de hus som byggs här får en tydlig plats i stadsbilden och behöver ges en intressant gestaltning som bidrar till områdets attraktivitet och kvalitetsvarumärke.

Arbetet med Inre hamnen drivs i tät samverkan med byggherrar. Det är en positiv, öppen och kreativ process som kännetecknas av stort engagemang från såväl deltagande byggherrar som kommun. Vi ser nu fram emot att få en till part med på vår resa.

Läs mer om markanvisningstävlingen här.

2016-11-23T15:50:01+00:00 2016-11-23|Inre hamnen, Näringsliv|0 Kommentarer

Katscha tog guld i Cannes

katscha

Foto: Mattias Lindh

Norrköpings kommun är glada över det fantastiska beskedet att den spektakulära byggnaden Katscha valts till årets bästa fastighetsprojekt på MIPIM, Europas största fastighetsmässa.

Katscha är resultatet av en markanvisningstävling som Norrköpings kommun arrangerade 2011. Arkitekterna är Ingrid Reppen och Kai Wartiainen och developer är Robert Ivarsson, Ivarsson byggnads ab.

– Det känns fantastiskt roligt att Katscha i Norrköping får det här priset och riktar ett stort grattis till alla involverade i projektet. Det är extra kul att det både är mässdeltagare och jury som har utsett vinnaren, säger Kikki Liljeblad Stadsplaneringsnämndens ordförande.

I Katscha har man skapat ett elegant bostadshus som på ett lekfullt sätt hanterat balansen mellan respekt och fantasi. Fantasi i sin expressiva utformning och innovativa gestaltning – respekt i sitt förhållningssätt till Industrilandskapets skala och formspråk.

– Finalplatsen har möjliggjort att Katscha och Norrköping uppmärksammats på denna enorma arena som Mipim är med över 21 000 besökare och media från världens alla hörn, säger Louise Flygt kommunikationsdirektör.

Fakta om byggnaden

Katscha är en unik fastighet som tar tillvara vattnets rörelsemönster och speglingar. Fastighetens form och placering återställer den 400 år gamla ursprungliga strukturen i Industrilandskapet. Fastigheten är unik och likaså är varje lägenhet i denna byggnad unik i sin utformning. Byggnadens höga fönster mot Strykjärnet speglar Strykjärnets resningar och ger en rumshöjd på mellan 3,2 till 4,4 meter. Mot söder finns de mer privata delarna av bostäderna med lägre takhöjd. Genom variationer i höjd och veckningar i fasaden får varje bostad en spännande och unik planlösning.

Developer: Robert Ivarsson, Ivarsson byggnads ab.
Arkitekter: Ingrid Reppen och Kai Wartiainen, arkitektur+ development ab
Markanvsningstävling: 2011
Första hinktaget: 15 mars 2014
Inflyttning: Höst och vinter 2015
Yta: 3375 m2Mark: ca. 2000 m2 varav ¾ ligger i Motala Ström
Antal lägenheter: 30 lägenheter, 1 restaurang och 1 relax med bastu
Storlek på lägenheter: 47,5 m2 – 175 m2

2016-10-19T14:25:50+00:00 2016-03-29|Näringsliv, Nyheter|0 Kommentarer

Norrköping på Europas största fastighetsmässa

Just nu pågår Europas största fastighetsmässa MIPIM i Frankrike och Norrköpings kommun finns på plats för att marknadsföra staden.

– Norrköping växer så att det knakar och är högintressant för många olika typer av investerare, säger Kikki Liljeblad, kommunstyrelsens vice ordförande. Redan nu är vi inne i vår största byggboom på decennier och snart sätter byggnationen av Ostlänken, Inre hamnen, Nya resecentrum och Butängen igång. Självklart ska vi dra nytta av detta och visa upp Norrköping såväl nationellt som internationellt.

mipim

Kikki Liljeblad pratar om Norrköpings byggboom på MIPIM.

– Det finns få tillfällen likt detta, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats, säger Kikki Liljeblad. Det ger oss unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Intresset för Norrköping är stort och det är viktigt för oss att finnas tillgängliga. Det här är ett guldläge för att knyta kontakter med nationella och internationella investerare, presentera Norrköpings starka utveckling och delta på seminarier.

Katscha tävlar i MIPIM Awards

Norrköpings kommun har också skickat in den spektakulära byggnaden Katscha i det kända Industrilandskapet som ett tävlingsbidrag till MIPIM Awards för att skapa extra uppmärksamhet för Norrköping. Det har visat sig vara en lyckad satsning då den internationella juryn för MIPIM Awards har valt ut Katscha som ett av de fyra bidragen som tävlar i kategorin årets bästa bostadsbyggnad. Arkitekter är Ingrid Reppen och Kai Wartiainen och byggherre är Robert Ivarsson, Ivarsson byggnads AB. Förutom kategorin bästa bostadsbyggnad tävlar även Katscha i kategorin Peoples Choice awards, en kategori där vinnaren utses genom röster på webben.

Rösta på Katscha i MIPIM Awards

2016-10-19T14:25:50+00:00 2016-03-16|Näringsliv|0 Kommentarer

Ny vd för Norra Staden Fastighetsutveckling

Kenneth HagströmKenneth Hagström, nuvarande samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje, tillträder som ny vd för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB. Bolaget går därmed in i en mer aktiv fas med målet att utveckla södra Butängen till en levande del av innerstaden.

-Vi är jätteglada över att Kenneth Hagström blir bolagets nya vd. Han har en gedigen yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet, vilket kommer att komma till stor nytta när han ska ta ansvar för Norra Staden, säger Lena Häll Eriksson, som är ordförande för Norra Staden Fastighetsutveckling.

Läs mer på Norrköpings kommuns sida på My Newsdesk.

2016-10-19T14:25:50+00:00 2015-11-18|Butängen, Näringsliv, Nyheter, Resecentrum|0 Kommentarer

Tv-program om utvecklingen av Inre hamnen

TV-inspelningIdag har vi tillbringat förmiddagen med att spela in det senaste avsnittet av Norrköping Växer-TV. Fokus i detta program var all den positiva utveckling som sker i stan med anledning av Ostlänken och då framförallt i Inre hamnen. Resultatet kan du se imorgon!

Med i programmet hade vi bl.a. representanter för näringslivet, Erlakolan, Norrköpings kommun, Linköpings Universitet, Interaktiva institutet och Visualiseringscenter.

Programmet sänds i 24NT tisdag den 3 november kl. 12 samt kl 17 och även på söndag kl. 13 .  Vi uppdaterar naturligtvis med länk på denna sida så fort programmet finns tillgängligt. 

2016-10-19T14:25:50+00:00 2015-11-02|Inre hamnen, Näringsliv, Nyheter|0 Kommentarer
Visa fler