Norra Staden Fastighetsutveckling

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Norrköping syns på världens största fastighetsmässa

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på mässan MIPIM i Frankrike. Norrköpings kommun finns givetsvis på plats för att visa upp de fantastiska investeringsmöjligheter som Norrköping har att erbjuda. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen hos oss.

Förra året fick Norrköping maximal exponering på mässan då Katscha i Industrilanskapet vann guld som årets bästa bostadsfastighet . Då låg fokus på att marknadsföra Katscha och Inre hamnen. I år ligger fokus främst på Butängen och vårt nya resecentrum.

Norrköping i topp gällande bygginvesteringar

Norrköping ligger sexa avseende investeringar.

Igår deltog tre representanter från Norrköpings kommun på Stockholm Business Alliance föreläsning om byggboomen i Sverige. Marknadsföringen av Norrköping som ett hett investeringsobjekt förstärktes ytterligare när Anna Gissler, VD på Invest Stockholm presenterade Invest Stockholms rapport som visade att Norrköping hamnar på sjätte plats när det gäller investeringar inom byggnation. Imponerande!

Kikki Liljeblad föreläste om Norrköpings investeringspotential.

Norrköpings fördelar uppmärksammandes ytterligare när stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) därefter föreläste om Norrköpings alla fördelar. Kikki berättade om den omfattande stadsutvecklingen av Butängen med mer än 6 000 bostäder och 6 000 kontor och uppmanade investerarna att hoppa på tåget nu – för det är nu de har chans att vara med och påverka framtiden.

Norrköping visas upp i monter

Norrköping medverkar även i Stockholm alliance monter där 18

Spotscale gav besökarna chans att se Norrköping i 3D

kommuner gått samman och marknadsför att Stockholmsregionen växer snabbare än resten av Europa. Investeringspotentialen inom bostadsbyggande, infrastruktur och innovation i regionen är imponerande 95 € fram till år 2030. Norrköping visar upp intressanta investeringsprojekt i montern som t.ex. Inre hamnen, Butängen och Resecentrum. Dessutom är Linköpingsföretaget Spotscale på plats och visar upp deras 3D visualiseringar av Norrköping. Besökarna har alltså möjligheten att uppleva Norrköping i 3D med hjälp av VR-glasögon i Cannes!

Idag fortsätter mässan med många möten inbokade med möjliga investerare.

Norrköping marknadsför sitt guldläge på MIPIM

Norrköpings tillväxt är framgångsrik. Kommunen får nya invånare och flera företag etablerar sina verksamheter här. Ökad tillväxt ger möjligheter för kommuninvånarna på flera plan. Nu deltar representanter från Norrköping under Europas största fastighetsmässa MIPIM för att marknadsföra en expansiv kommun med ett logistiskt guldläge.

– Norrköping växer så att det knakar och är högintressant för många olika typer av investerare. Redan nu är vi inne i vår största byggboom på decennier och snart sätter byggnationen av Ostlänken, Inre hamnen, Nya resecentrum och Butängen igång.

Vårt logistiska läge är perfekt och det syns tydligt genom alla de företag som valt att förlägga lager och logistikverksamhet här. Självklart ska vi dra nytta av detta och visa upp Norrköping såväl nationellt som internationellt, säger Kikki Liljeblad (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på MIPIM i Frankrike, Europas ledande mötesplats för fastighetsfrågor. I år äger mässan rum den 14 till 17 mars. Kommunen är på plats för att marknadsföra kommunen. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen.

– Förra året var väldigt lyckat och vi fick maximal exponering på MIPIM tack vare att fastigheten Katscha vann guld som bästa bostadsbyggnad på Mipim-awards. I år ligger vårt fokus på den spännande utvecklingen av Butängen och vårt nya resecentrum, säger Kenneth Hagström, chef för stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping och VD för Norra Staden.

Första etappen är redan i planeringsfasen. Projektet som helhet ska landa i fler än 6000 bostäder och 6000 kontor.

– Det är ett guldläge för investerare att börja prata med oss om detta område. En så pass omfattande stadsutveckling som vi ska genomföra kräver investeringar även från den privata marknaden. Därför måste vi synas bland konkurrerande projekt och prata om fördelarna med att investera i just Norrköping, fortsätter Kenneth Hagström.
Det finns få tillfällen likt MIPIM, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats.

– Det ger oss unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Intresset för Norrköping är stort och det är viktigt för oss att finnas tillgängliga. Det här är ett guldläge för att knyta kontakter med nationella och internationella investerare, presentera Norrköpings starka utveckling och delta på seminarier, säger Kikki Liljeblad.

För andra året i rad deltar Norrköpings kommun i Stockholm Business Alliance monter. I montern kommer representanter finnas på plats för att besvara frågor och knyta kontakter och det kommer att finnas bildspel som visar Norrköpings alla styrkor. Norrköping är också en av fem kommuner som genom pitch fått möjlighet att presentera sin kommun under ett fullbokat seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance. Kikki Liljeblad kommer under seminariet att presentera de investeringsmöjligheter som finns i Butängen och kring nya resecentrum. Detaljplaneringen drar igång under 2018 och därför är det ett bra läge för investerare att gå in i projektet.

– Genom samarbetet med Stockholm Business Alliance öppnar sig nya möjligheter att visa upp det som händer och sker i Norrköping. 18 kommuner och 29 fastighetspartners marknadsför tillsammans stockholmsregionens investeringsmöjligheter på MIPIM och tillsammans är vi riktigt starka, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Norrköpings kommun.

MIPIM 2017

 • 23 000 besökare, varav 5 300 investerare
 • 2 600 utställare från 90 länder
 • ett hundratal seminarier
 • 450 journalister
 • 5 representanter från Norrköpings kommun och Norra Staden.

Exempel på aktiviteter som Norrköpings kommun deltar i under MIPIM

 • Seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance, Presentation Norrköping, Kikki Liljeblad.
 • Ett flertal möten med investerare som representerar bostads- och kommersiell marknad.Representanter i Stockholms monter.
 • Representanter på Stockholmsmiddagen.
 • Deltagande på förbokade, externt arrangerade, seminarier rörande bostadspolitik, investeringsfrågor och stadsutveckling.
 • Nätverkande

Ny projektorganisation ska driva arbetet med Butängen

En ny projektorganisation har skapats för att arbeta med bland annat utvecklingen av Butängen och det nya resecentrumet. Den politiska styrningen av projektet har blivit tydligare genom att ett nytt utskott har bildats i kommunstyrelsen för frågor som rör stadsutveckling inom utvecklingsområdet samt infrastruktur och kollektivtrafik.

Chef för den nya projektorganisationen blir Kenneth Hagström som idag är VD för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling. Kenneth Fortsätter parallellt sitt uppdrag som VD för Norra staden.

Läs mer i pressmeddelandet: Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation.

Träffa oss på Mirum och Linden

Medborgardialogen om Norrköpings nya resecentrum rullar vidare. Imorgon kan du träffa oss som arbetar med utvecklingen av Butängen och nytt resecentrum på Mirum galleria i Hageby och på lördag är vi i Lindens köpcentrum i city.

Vi finns på plats kl. 11-16. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Tyck till om hur du vill forma Norrköpings nya resecentrum redan nu, svara på vår enkät.

Läs mer och se klipp från medborgardialogen i lokal media:

NT

Folkbladet

Östnytt

Hur vill du forma Norrköpings nya resecentrum?

2028 kommer Ostlänken att invigas och då ska Norrköpings nya resecentrum stå färdigt med fler spår som möjliggör för snabbare resor och fler avgångar. Stationen kommer att byggas i Butängen och dagens industrikvarter omvandlas då till bostäder, kontor, restauranger och annat som tillhör en levande stadsmiljö.

Den nya stationen blir stadens knutpunkt som du snabbt och enkelt når. En perfekt plats för besöksmål som lockar många människor, tänker vi – men vad tycker du?

 • Vad skulle du vilja se i och omkring den nya stationen?
 • Vad skulle få dig att besöka området fast du inte ska resa?
 • Vilka funktioner vill du som pendlar ha för att underlätta din vardag?

Svara på några enkla frågor om hur du vill forma Norrköping nya resecentrum här!

Vi vill ha dina svar senast 15 mars.

Dina svar är helt anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i den pågående planeringen för det nya resecentrumområdet och till den kommande arkitekttävlingen.

 

Träffa oss, ställ dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Träffa oss som jobbar med utvecklingen av nya resecentrum. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter. Vi finns på följande platser och tider de kommande veckorna:

Norrköpings resecentrum
Onsdag 15 februari kl. 07-09 samt kl. 14-17

Mirum galleria
Fredag 17 februari kl.11-16

Lindens köpcentrum
Lördag 18 februari kl. 11-16

Visualiseringscenter
Tisdag, onsdag och torsdag 21-23 februari kl.11-14

Läs mer om planerna för Butängen och Norrköpings nya resecentrum här.

Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten

Byggandet av Ostlänken kommer att generera många nya jobb inom byggbranschen men många andra näringar gynnas också. East Sweden Infra Cluster har tagit fram en rapport om Ostlänkens förväntade tillväxteffekter. Rapporten visar att Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten inom en mängd olika branscher. Inflyttning till orterna kommer att ge en stor effekt inom framförallt vård, skola, omsorg och företagstjänster.

En artikel om rapporten hittar du på Nt.se och på East Sweden Infraclusters webb kan du ladda ner rapporten i en kort version och i en fullständig version.

 

 

Planeringen för nytt resecentrum pågår

Så snart Trafikverket ger grönt ljus för hur Ostlänkens spår ska dras är det full fart för planeringen av Norrköpings nya resecentrum.

Norrköping står i startgropen till flera stora tillväxtprojekt. Det gäller stora projekt på både stadsutveckling och satsningar på infrastruktur, som till exempel vägar, spårvägar och järnvägar. Få om ens någon kan väl ha missat att Ostlänken är på gång? Här talar vi om ett av Sveriges största projekt inom infrastruktur någonsin. Men flera andra projekt är kopplade till Ostlänken. Inte minst planeringen av nytt resecentrum och stadsbyggande i närområdet.

– Hit hör Butängens framtida förvandling, från industriområde till en attraktiv del av innerstaden, förnyelsen av Johannisborg samt Inre hamnen – det projekt som kommit längst. Det säger Josef Erixon, projektledare på Norrköpings kommun. Alla dessa projekt och satsningar ryms i begreppet Next:Norrköping.

– Det är vår vilja och plan för den framtida staden, förklarar han.

Julia Stenström och Josef Erixon

Julia Stenström och Josef Erixon är projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

En aktuell fråga som gäller planeringen av nytt resecentrum handlar om placeringen – var någonstans det ska ligga och om det ska bli ett mark- eller upphöjt läge. Frågan undersöks och utvärderas i detta nu gemensamt av Norrköpings kommun och Trafikverket. Beslut väntas efter årsskiftet.

– Så fort beslutet är taget sätter vi full fart för planeringen av resecentrum, och då kan planerna bli mer konkreta, säger Julia Stenström, projektledare och kollega till Josef Erixon.

Trots att projektet är i ett tidigt skede finns ambitioner, mål och mening på plats.

Det finns många olika nivåer från det lilla till det stora. Men grunddragen är att vi vill få en så attraktiv och praktisk miljö som möjligt, berättar Julia Stenström.

– Vi tänker oss ett resecentrum som är tryggt men också snyggt och vackert. Avgörande är att själva resan fungerar bra, att det blir smidigt för resenärerna med korta bytestider. Det ska vara bra skyltat, lätt att nå och lätt att hitta och orientera sig.

– Vi vill också ha ett resecentrum med verksamheter som restauranger och caféer där man kan uppehålla sig. På så sätt blir det en levande mötesplats med liv och rörelse under dygnets alla timmar, säger Julia Stenström.

Nytt resecentrum och syskonprojekten runt omkring väntas ge Norrköping en rejäl boost. Först och främst blir det med bättre och moderna kommunikationer lättare och bekvämare att resa till och från staden. Det i sin tur ökar givetvis både möjligheten och attraktionen att bo och verka här, även möjligheten att pendla till och från Norrköping för både arbete och studier.

Under nästa år planeras för en arkitekttävling för utformningen av resecentrum. Då, när spårens läge är bestämt finns förutsättningarna för att mer detaljerat börja rita och planera för det nya resecentrumet. Men projektet är så mycket mer än en byggnad, betonar Josef Erixon.

– Det gäller att se sammanhanget och koppla ihop resecentrumet till andra stadsdelar, gator och kvarter, förklarar han.

Det handlar bland annat om att skapa en enkel och smidig resa till och från resecentrum med fokus på de hållbara trafiksätten. ”Framtidens resor i Norrköping” är ett nyligen startat projekt som betalas av EU och som ska utreda frågan vidare. Men det handlar också om att bygga stad i närområdet och att fortsätta stadens hållbara plan av förtätning, som till exempel innebär att utnyttja oanvänd mark och bygga tätare. Den tänkta förvandlingen av Butängen från industriområde till självklar del av innerstaden är det mest spektakulära. I grova drag planeras här 6  000 bostäder och 6  000 arbetsplatser. Ingen liten stadsdel med andra ord. Julia Stenström igen:

– Vi har påbörjat planeringen av den södra delen av Butängen och Johannisborg. I den kommer vi bestämma en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planen kommer också att lyfta fram sambandet med Inre hamnen och staden i övrigt. Under 2017 kommer vi också att ordna medborgardialoger så att vi kan fånga upp synpunkter och goda idéer kring den planerade utvecklingen av staden.

Det här låter rätt spännande, eller …?

– Det är jättespännande och samtidigt utmanande, säger Julia Stenström. Josef Erixon lägger till:

– Att vara en del i ett så pass stort och omfattande projekt för omvandling av staden, som också är så avgörande för Norrköpings framtid, är en minst sagt spännande utmaning.

Om nytt resecentrum:

 • Planeras i detta nu. Under nästa år kommer en arkitekttävling för utformningen av resecentrumet att göras.
 • Målet är att skapa ett fint, snyggt och tryggt resecentrum som det är lätt att ta sig till, med korta restider och som har lokaler för affärsverksamhet.
 • Resecentrumet planeras börja byggas omkring 2024-2025 för att stå klart när trafiken på Ostlänken drar igång 2028.
 • Intill resecentrumet kommer en hel del att hända som till exempel möjlighet att enkelt och smidigt ta sig fram inom gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Den framtida utvecklingen av Johannisborg och Butängen till en levande stadsdel är viktiga syskonprojekt till resecentrumet.

Artikel från Nya Norrköping

Artikeln publicerades i tidningen Nya Norrköping från stadsbyggnadskontoret. Vill du läsa fler artiklar om Norrköpings utveckling? Besök nyanorrkoping.se

Storskalig stad­s­utveckling väntar i Butängen

Samtidigt som planeringen pågår för nytt resecentrum smids planerna för förvandlingen av Butängen. När nya järnvägssträckan Ostlänken är klar 2028 ska samtidigt övriga delen av Butängen förändras. Målet är att skapa en modern och levande del av Norr­köpings innerstad.

Det är en unik möjlighet att få utveckla ett så centralt område till en attraktiv och hållbar innerstadsmiljö för så många människor. Det blir något alldeles extra, säger Kenneth Hagström, vd för Norra Staden Fastighetsutveckling. Tidigare arbetade han som samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun. Norra Staden Fastighetsutveckling är ett nystartat kommunalt bolag som ansvarar för fastighetsfrågor i utvecklingen av Butängen med uppdraget att bidra till en hållbar och effektiv omvandling av området.

– Det blir en resa från ett grått industriområde till en del av innerstaden. Vi tänker oss en modern och levande innerstadsdel som sticker ut, med både bostäder och kommersiell verksamhet, säger Kenneth Hagström. Norra Staden Fastighetsutveckling och kommunens stadsbyggnadskontor ska samarbeta med företag och verksamheter där alla tillsammans kan bidra till en välfungerande stadsdel.

Trots att arbetet är i ett tidigt skede är målet att hela området ska bli till en del av innerstaden med tät bebyggelse. Under hösten 2016 började arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planen består bland annat av omkring 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

– Utvecklingen i Södra Butängen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt på mycket lång tid. Om vi ser till planerna på längre sikt för hela Butängen så är det ett av de största i hela landet, säger Kenneth Hagström.

Förhoppningen är att Butängen blir pusselbiten som på ett naturligt sätt bygger ihop viktiga delar av innerstaden. En förlängning av Drottninggatan ska utgöra den viktigaste kopplingen mellan innerstaden och det nya Butängen.

– Kopplingen mot Inre hamnen samt Kungsgatan och Campus Norrköping är stråk som ska förstärkas, säger Kenneth Hagström och poängterar att det är mycket som talar för området. Främst närheten till resecentrum och Ostlänken och därmed även Stockholm, vilket gör stadsdelen till en mycket attraktiv plats att både bo och arbeta i.

Hur kommer planeringsarbetet att fortsätta?

– Vid sidan av kommunens arbete med planprogrammet om hur stadsdelens bebyggelse ska se ut, kommer vi på Norra Staden att bestämma hur vårt arbete ska gå till. Det handlar om att fylla Butängen med liv och innehåll, med verksamheter och handel. I nära samarbete med andra fastighetsägare ska vi ta fram och marknadsföra en gemensam vision och sedan tillsammans med dem och med nya aktörer utveckla området.

– En viktig fråga framöver blir att vi tillsammans med kommunens näringslivskontor och aktörer på den privata marknaden behöver föra en dialog med befintliga verksamheter kring behoven av att byta lokaler, säger Kenneth Hagström som närmast kom från Södertälje kommun och jobbet som samhällsbyggnadsdirektör.

Vad lockade med Norrköping?

– Norrköping är för mig en av landets mest spännande städer. Det finns otrolig potential här. Man växer starkt redan nu men kan i och med Ostlänken vara trygga i att bli en del av Stockholmsregionen och på så sätt kunna genomföra stora tillväxtplaner.

Butängens omvandling

 • Butängen började bebyggas på 1920-talet och präglas starkt av handel och småindustrier.
 • Området som motsvarar ungefär 112 fotbollsplaner är inklämt i en triangel mellan Resecentrum, Ståthögavägen och Ingelstagatan.
 • Omvandlingen till ny stadsbebyggelse leds av det kommunägda bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling.
 • Bolaget äger kvartersmark i området och i uppdraget ingår att förvärva fler strategiskt viktiga fastigheter. Målet är att erbjuda fastighetsägare, exploa­törer och investerare möjligheter att bygga och etablera sig i den framväxande stadsdelen.
 • Kommunens detaljplaner för Butängen ska vara klara under 2019.

Artikel från Nya Norrköping

Artikeln publicerades i tidningen Nya Norrköping från stadsbyggnadskontoret. Vill du läsa fler artiklar om Norrköpings utveckling? Besök nyanorrkoping.se

Visa fler