Ostlänken

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning.

– De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför byggstarten av Ostlänken, säger Mikael Sonesson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Nu påbörjas arbetet med detaljplaner för tre områden där järnvägen kommer att gå:

 •  Ostlänken planers att gå i en tunnel från korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga. För att en tunnel ska få anläggas behöver tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner läggas till.
 •  Sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana. Här kommer järnvägen att påverka befintlig bebyggelse och vägar. Den nya detaljplanen kommer förutom järnvägen även visa hur gatunätet kommer att se ut i området framöver. Här förs en dialog med företag som kan påverkas med målsättningen att alla ska kunna fortsätta sin verksamhet i kommunen.
 •  Strax söder om Åby planeras Ostlänken korsa Krusenhovsvägen. Här kommer en mindre detaljplan att tas fram.

Norrköpings kommun håller ett nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Byggstart för Ostlänken genom Norrköping beräknas ske 2020, läs mer hos Trafikverket.

2017-04-26T11:46:19+00:00 2017-04-26|Ostlänken|0 Kommentarer

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet.

Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och de omkringliggande vägarna samt den nya godsbangården. Du får också tillfälle att ställa frågor och ge dina synpunkter.

För verksamma och företag

När: Onsdag den 19 april, klockan 12–16

Var: Matfabriken, Hanholmsvägen 51, Norrköping

För närboende och berörda

När: Torsdag den 20 april, klockan 17–19

Var: Åbymoskolan, Sportvägen 2-4, Åby

 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats.

 

2017-04-11T15:59:24+00:00 2017-04-11|Kardonbanan, Näringsliv, Ostlänken|0 Kommentarer

Välkommen på vernissage om framtidens resecentrum

På torsdag presenterar vi resultatet från medborgardialogen om Norrköpings nya resecentrum. Under en månads tid fick vi in 1753 svar – jätteroligt med så stort engagemang!

Men vilken inriktning fick flest röster, det gröna, det moderna eller det traditionella alternativet? Vad vill egentligen människorna i Norrköping att det ska finnas i det nya resecentrumområdet? Och hur ser eleverna på Erlaskolan på framtidens resecentrum?

Välkommen till Visualiseringscenter C och Cnema på vernissage och presentation av medborgardialogen.

 • Eleverna visar upp sina skolarbeten för framtidens resecentrum
 • Kommunen presenterar resultatet av medborgardialogen
 • Julia Stenström, projektledare nya resecentrum berättar om hur arbetet med nya resecentrum fortsätter
 • Ställ dina frågor till ansvariga personer på kommunen

16.00-17.00  öppet hus på Visualiseringscenter C
17.00-18.00 presentation av resultatet av medborgardialogen och elevarbetena på Cnema

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Resultatet kommer även att publiceras här på webben fredag 31 mars.

Välkomna!

2017-03-28T14:45:10+00:00 2017-03-28|Butängen, Ostlänken, Resecentrum|0 Kommentarer

Norrköping marknadsför sitt guldläge på MIPIM

Norrköpings tillväxt är framgångsrik. Kommunen får nya invånare och flera företag etablerar sina verksamheter här. Ökad tillväxt ger möjligheter för kommuninvånarna på flera plan. Nu deltar representanter från Norrköping under Europas största fastighetsmässa MIPIM för att marknadsföra en expansiv kommun med ett logistiskt guldläge.

– Norrköping växer så att det knakar och är högintressant för många olika typer av investerare. Redan nu är vi inne i vår största byggboom på decennier och snart sätter byggnationen av Ostlänken, Inre hamnen, Nya resecentrum och Butängen igång.

Vårt logistiska läge är perfekt och det syns tydligt genom alla de företag som valt att förlägga lager och logistikverksamhet här. Självklart ska vi dra nytta av detta och visa upp Norrköping såväl nationellt som internationellt, säger Kikki Liljeblad (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Varje år i mars samlas 23 000 av Europas investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen på MIPIM i Frankrike, Europas ledande mötesplats för fastighetsfrågor. I år äger mässan rum den 14 till 17 mars. Kommunen är på plats för att marknadsföra kommunen. En positiv bild av Norrköping nationellt och internationellt kan generera fler företag och investerare vilket leder till fler arbetstillfällen.

– Förra året var väldigt lyckat och vi fick maximal exponering på MIPIM tack vare att fastigheten Katscha vann guld som bästa bostadsbyggnad på Mipim-awards. I år ligger vårt fokus på den spännande utvecklingen av Butängen och vårt nya resecentrum, säger Kenneth Hagström, chef för stadsutvecklingsprojektet Next:Norrköping och VD för Norra Staden.

Första etappen är redan i planeringsfasen. Projektet som helhet ska landa i fler än 6000 bostäder och 6000 kontor.

– Det är ett guldläge för investerare att börja prata med oss om detta område. En så pass omfattande stadsutveckling som vi ska genomföra kräver investeringar även från den privata marknaden. Därför måste vi synas bland konkurrerande projekt och prata om fördelarna med att investera i just Norrköping, fortsätter Kenneth Hagström.
Det finns få tillfällen likt MIPIM, där så många internationella beslutsfattare samlas på en plats.

– Det ger oss unika möjligheter att effektivt kommunicera med denna målgrupp. Intresset för Norrköping är stort och det är viktigt för oss att finnas tillgängliga. Det här är ett guldläge för att knyta kontakter med nationella och internationella investerare, presentera Norrköpings starka utveckling och delta på seminarier, säger Kikki Liljeblad.

För andra året i rad deltar Norrköpings kommun i Stockholm Business Alliance monter. I montern kommer representanter finnas på plats för att besvara frågor och knyta kontakter och det kommer att finnas bildspel som visar Norrköpings alla styrkor. Norrköping är också en av fem kommuner som genom pitch fått möjlighet att presentera sin kommun under ett fullbokat seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance. Kikki Liljeblad kommer under seminariet att presentera de investeringsmöjligheter som finns i Butängen och kring nya resecentrum. Detaljplaneringen drar igång under 2018 och därför är det ett bra läge för investerare att gå in i projektet.

– Genom samarbetet med Stockholm Business Alliance öppnar sig nya möjligheter att visa upp det som händer och sker i Norrköping. 18 kommuner och 29 fastighetspartners marknadsför tillsammans stockholmsregionens investeringsmöjligheter på MIPIM och tillsammans är vi riktigt starka, säger Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Norrköpings kommun.

MIPIM 2017

 • 23 000 besökare, varav 5 300 investerare
 • 2 600 utställare från 90 länder
 • ett hundratal seminarier
 • 450 journalister
 • 5 representanter från Norrköpings kommun och Norra Staden.

Exempel på aktiviteter som Norrköpings kommun deltar i under MIPIM

 • Seminarium som arrangeras av Stockholm Business Alliance, Presentation Norrköping, Kikki Liljeblad.
 • Ett flertal möten med investerare som representerar bostads- och kommersiell marknad.Representanter i Stockholms monter.
 • Representanter på Stockholmsmiddagen.
 • Deltagande på förbokade, externt arrangerade, seminarier rörande bostadspolitik, investeringsfrågor och stadsutveckling.
 • Nätverkande

Ny projektorganisation ska driva arbetet med Butängen

En ny projektorganisation har skapats för att arbeta med bland annat utvecklingen av Butängen och det nya resecentrumet. Den politiska styrningen av projektet har blivit tydligare genom att ett nytt utskott har bildats i kommunstyrelsen för frågor som rör stadsutveckling inom utvecklingsområdet samt infrastruktur och kollektivtrafik.

Chef för den nya projektorganisationen blir Kenneth Hagström som idag är VD för det kommunala bolaget Norra Staden Fastighetsutveckling. Kenneth Fortsätter parallellt sitt uppdrag som VD för Norra staden.

Läs mer i pressmeddelandet: Kraftsamling när Norrköping bygger ut innerstaden och skapar ny centralstation.

Trafikverket presenterar nytt förslag till spårlinje för Ostlänken genom Kolmården

Våren 2016 höll trafikverket samråd angående spårlinjen för Ostlänkens delsträcka Stavsjö-Loddby. Efter fortsatt utredningsarbete finns nu ett nytt förslag för den nya järnvägsdragningen. I det nya förslaget dras järnvägen i en längre tunnel genom Kolmården.

trafikverkets webbplats hittar du kartor och annat material som förklarar och visar förslaget samt via vilka kontaktvägar du kan lämna synpunkter.

 

2017-02-27T08:37:06+00:00 2017-02-27|Ostlänken, Trafikverket|0 Kommentarer

Hur vill du forma Norrköpings nya resecentrum?

2028 kommer Ostlänken att invigas och då ska Norrköpings nya resecentrum stå färdigt med fler spår som möjliggör för snabbare resor och fler avgångar. Stationen kommer att byggas i Butängen och dagens industrikvarter omvandlas då till bostäder, kontor, restauranger och annat som tillhör en levande stadsmiljö.

Den nya stationen blir stadens knutpunkt som du snabbt och enkelt når. En perfekt plats för besöksmål som lockar många människor, tänker vi – men vad tycker du?

 • Vad skulle du vilja se i och omkring den nya stationen?
 • Vad skulle få dig att besöka området fast du inte ska resa?
 • Vilka funktioner vill du som pendlar ha för att underlätta din vardag?

Svara på några enkla frågor om hur du vill forma Norrköping nya resecentrum här!

Vi vill ha dina svar senast 15 mars.

Dina svar är helt anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i den pågående planeringen för det nya resecentrumområdet och till den kommande arkitekttävlingen.

 

Träffa oss, ställ dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Träffa oss som jobbar med utvecklingen av nya resecentrum. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter. Vi finns på följande platser och tider de kommande veckorna:

Norrköpings resecentrum
Onsdag 15 februari kl. 07-09 samt kl. 14-17

Mirum galleria
Fredag 17 februari kl.11-16

Lindens köpcentrum
Lördag 18 februari kl. 11-16

Visualiseringscenter
Tisdag, onsdag och torsdag 21-23 februari kl.11-14

Läs mer om planerna för Butängen och Norrköpings nya resecentrum här.

Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten

Byggandet av Ostlänken kommer att generera många nya jobb inom byggbranschen men många andra näringar gynnas också. East Sweden Infra Cluster har tagit fram en rapport om Ostlänkens förväntade tillväxteffekter. Rapporten visar att Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten inom en mängd olika branscher. Inflyttning till orterna kommer att ge en stor effekt inom framförallt vård, skola, omsorg och företagstjänster.

En artikel om rapporten hittar du på Nt.se och på East Sweden Infraclusters webb kan du ladda ner rapporten i en kort version och i en fullständig version.

 

 

Planeringen för nytt resecentrum pågår

Så snart Trafikverket ger grönt ljus för hur Ostlänkens spår ska dras är det full fart för planeringen av Norrköpings nya resecentrum.

Norrköping står i startgropen till flera stora tillväxtprojekt. Det gäller stora projekt på både stadsutveckling och satsningar på infrastruktur, som till exempel vägar, spårvägar och järnvägar. Få om ens någon kan väl ha missat att Ostlänken är på gång? Här talar vi om ett av Sveriges största projekt inom infrastruktur någonsin. Men flera andra projekt är kopplade till Ostlänken. Inte minst planeringen av nytt resecentrum och stadsbyggande i närområdet.

– Hit hör Butängens framtida förvandling, från industriområde till en attraktiv del av innerstaden, förnyelsen av Johannisborg samt Inre hamnen – det projekt som kommit längst. Det säger Josef Erixon, projektledare på Norrköpings kommun. Alla dessa projekt och satsningar ryms i begreppet Next:Norrköping.

– Det är vår vilja och plan för den framtida staden, förklarar han.

Julia Stenström och Josef Erixon

Julia Stenström och Josef Erixon är projektledare för Norrköpings nya resecentrum.

En aktuell fråga som gäller planeringen av nytt resecentrum handlar om placeringen – var någonstans det ska ligga och om det ska bli ett mark- eller upphöjt läge. Frågan undersöks och utvärderas i detta nu gemensamt av Norrköpings kommun och Trafikverket. Beslut väntas efter årsskiftet.

– Så fort beslutet är taget sätter vi full fart för planeringen av resecentrum, och då kan planerna bli mer konkreta, säger Julia Stenström, projektledare och kollega till Josef Erixon.

Trots att projektet är i ett tidigt skede finns ambitioner, mål och mening på plats.

Det finns många olika nivåer från det lilla till det stora. Men grunddragen är att vi vill få en så attraktiv och praktisk miljö som möjligt, berättar Julia Stenström.

– Vi tänker oss ett resecentrum som är tryggt men också snyggt och vackert. Avgörande är att själva resan fungerar bra, att det blir smidigt för resenärerna med korta bytestider. Det ska vara bra skyltat, lätt att nå och lätt att hitta och orientera sig.

– Vi vill också ha ett resecentrum med verksamheter som restauranger och caféer där man kan uppehålla sig. På så sätt blir det en levande mötesplats med liv och rörelse under dygnets alla timmar, säger Julia Stenström.

Nytt resecentrum och syskonprojekten runt omkring väntas ge Norrköping en rejäl boost. Först och främst blir det med bättre och moderna kommunikationer lättare och bekvämare att resa till och från staden. Det i sin tur ökar givetvis både möjligheten och attraktionen att bo och verka här, även möjligheten att pendla till och från Norrköping för både arbete och studier.

Under nästa år planeras för en arkitekttävling för utformningen av resecentrum. Då, när spårens läge är bestämt finns förutsättningarna för att mer detaljerat börja rita och planera för det nya resecentrumet. Men projektet är så mycket mer än en byggnad, betonar Josef Erixon.

– Det gäller att se sammanhanget och koppla ihop resecentrumet till andra stadsdelar, gator och kvarter, förklarar han.

Det handlar bland annat om att skapa en enkel och smidig resa till och från resecentrum med fokus på de hållbara trafiksätten. ”Framtidens resor i Norrköping” är ett nyligen startat projekt som betalas av EU och som ska utreda frågan vidare. Men det handlar också om att bygga stad i närområdet och att fortsätta stadens hållbara plan av förtätning, som till exempel innebär att utnyttja oanvänd mark och bygga tätare. Den tänkta förvandlingen av Butängen från industriområde till självklar del av innerstaden är det mest spektakulära. I grova drag planeras här 6  000 bostäder och 6  000 arbetsplatser. Ingen liten stadsdel med andra ord. Julia Stenström igen:

– Vi har påbörjat planeringen av den södra delen av Butängen och Johannisborg. I den kommer vi bestämma en struktur för hur bebyggelsen ska se ut i Butängen och hur stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planen kommer också att lyfta fram sambandet med Inre hamnen och staden i övrigt. Under 2017 kommer vi också att ordna medborgardialoger så att vi kan fånga upp synpunkter och goda idéer kring den planerade utvecklingen av staden.

Det här låter rätt spännande, eller …?

– Det är jättespännande och samtidigt utmanande, säger Julia Stenström. Josef Erixon lägger till:

– Att vara en del i ett så pass stort och omfattande projekt för omvandling av staden, som också är så avgörande för Norrköpings framtid, är en minst sagt spännande utmaning.

Om nytt resecentrum:

 • Planeras i detta nu. Under nästa år kommer en arkitekttävling för utformningen av resecentrumet att göras.
 • Målet är att skapa ett fint, snyggt och tryggt resecentrum som det är lätt att ta sig till, med korta restider och som har lokaler för affärsverksamhet.
 • Resecentrumet planeras börja byggas omkring 2024-2025 för att stå klart när trafiken på Ostlänken drar igång 2028.
 • Intill resecentrumet kommer en hel del att hända som till exempel möjlighet att enkelt och smidigt ta sig fram inom gång, cykel och kollektivtrafik.
 • Den framtida utvecklingen av Johannisborg och Butängen till en levande stadsdel är viktiga syskonprojekt till resecentrumet.

Artikel från Nya Norrköping

Artikeln publicerades i tidningen Nya Norrköping från stadsbyggnadskontoret. Vill du läsa fler artiklar om Norrköpings utveckling? Besök nyanorrkoping.se

Visa fler