Sverigeförhandlingen

Fira byggstarten i Norrköping på lördag

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Stadens silhuett med byggkranar skvallrar om hur Norrköping växer så det knakar. I våras passerade vi 140 000 invånare och staden fortsätter att växa.

Nu sätts spaden i marken för Kardonbanan, en ny godsjärnväg som skapar förutsättningar för byggandet av Ostlänken. I Inre hamnen syns grävskopor som förbereder inför byggstarten av en helt ny stadsdel i centrala Norrköping.

Träffa oss i Lindens köpcentrum på lördag

Välkommen till Lindens köpcentrum lördagen den 11 november klockan 11-16 för att fira byggstarten i Norrköping. Kom och prata om stadens framtid med oss!

Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

Nu är avtalen klara mellan Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland, Landstinget Sörmland och Sverigeförhandlingen.

Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna och Sverigeförhandlingen överens om principerna för medfinansiering, bostadsbyggande och stationsläge. Nu är överenskommelserna formaliserade i avtal som omfattar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar.

Kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av respektive kommuns kommunfullmäktige, Region Östergötland, Landstinget Sörmland samt av regeringen.

Norrköpings och Linköpings kommun delar Nyköpings kommuns ståndpunkt gällande Ostlänkens station vid Skavsta

Norrköping och Linköpings kommun håller med Nyköpings kommun om att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta.
Regeringen har krävt kompletteringar inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtlighet innebär att regeringen
prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Trafikverket har i och med det startat en utredning där
de undersöker en ny alternativ dragning av bibanan.

Läs mer:
Nyhet från Norrköpings kommun

Nyhet från Nyköpings kommun

Nyhet från Trafikverket

 

Vanliga frågor och svar om höghastighetsjärnvägen

Går det snabbare och är det billigare att bygga Ostlänken för 250 km/h? Har hastigheten någon betydelse?  Bör inte pengarna istället läggas på det befintliga järnvägssystemet?

Sverigeförhandlingen publicerade häromdagen svar på några av de vanligaste frågorna om höghastighetsjärnvägen. Nyfiken och vill veta mer? Du hittar frågor och svar här. 

Satsningen på Ostlänken fortsätter

SnabbtågNyligen presenterades statens budgetproposition. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.  Regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten och finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen mellan Linköping och Järna fortsätter som planerat.

– Vi ser att staten fortsatt prioriterar arbetet med Ostlänken. Det gör att vi känner oss trygga och att vi tillsammans med Trafikverket kan jobba vidare i oförändrad takt, med ambitionen om att börja bygga år 2017. säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken. Järnvägen beräknas vara klar år 2028.

Stjernkvist svarar på DN-inlägg om höghastighetståg

Idag publicerade Lars Stjernkvist ett inlägg på sin blogg med anledning av Dagens Nyheters rapportering om motstånd mot de planerade snabbtågen. I bloggen skriver Stjernkvist att beskedet från regeringen är tydligt, “nya spår mellan Södertälje och Linköping finns med i statens budget och byggstarten planeras till 2017.”

Här kan du läsa hela Lars Stjerkvists blogginlägg och rapporteringen i Dagens Nyheter kan du läsa här.

Stort intresse för Ostlänken i Almedalen

imageDet har varit ett stort intresse för Ostänken i Almedalen med två fullsatta seminarier med Norrköpings kommun på måndagen. Även tisdagen fortsatte i Ostlänkens spår med Sverigeförhandlingens fullsatta seminarie om nyttan med höghastighetsjärnväg.

Sverigeförhandlingen tryckte på vikten av att hålla tempot uppe för att stärka infrastruktur, bostadsbyggande och näringsliv.  Beskedet från Sverigeförhandlingen var tydligt, de rekommenderar att höghastighetsbanan mellan Jönköping-Järna byggs och att byggstart sker i Norrköping 2017.

Nytt nyhetsbrev från Trafikverket

Nyhetsbrev Trafikverket_Sida_1Idag har Trafikverket släppt sitt senaste nyhetsbrev. Sedan senaste brevet har en hel del spännande skett. Norrköping har bland annat  gjort en överenskommelse med Sverigeförhandlingen, Trafikverket har gjort en uppdaterad kostnadsanalys för höghastighetsjärnväg och sist, men inte minst, så har det varit samråd i Åby, Kimstad och Krokek. För att läsa om allt spännande som hänt om allt det som kommer framöver se Trafikverkets nyhetsbrev.

Visa fler