Framtidens resor

Framtidens resor 2017-11-24T16:43:50+00:00
Framtidens resor

Framtidens resor i Norrköping

Ingen resa börjar eller slutar på perrongen. Alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Detta gäller inte minst för många av resorna till och från våra grannkommuner. Projektet Framtidens Resor i Norrköping syftar till att skapa snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping.

Projektet Framtidens resor i Norrköping ska ta fram ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik. Vi vill helt enkelt åstadkomma ökad tillgänglighet, framkomlighet och kortare restider för dig som är på resande fot i vår stad. Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt. Norrköpings kommun är initiativtagare och leder även projektet. Tillsammans med ÖstgötaTrafiken och Region Östergötland arbetar projektet för de hållbara transportslagen. Projektet arbetar också för att förbättra jämställdhet, säkerhet och trygghet.

Projektet löper under tre år och ska vara klart i augusti 2018. När projektet är färdigt ska vi ha tagit fram ett förslag på det samlade nätverket för gång, cykel och kollektivtrafik i staden och en plan för genomförande.

sv_cef__

Karta

Nyheter

Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

2018-04-18|1 Comment

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Samtidigt [...]

  • Tåg som passerar solnedgång

Norrköping välkomnar beskedet från regeringen om höghastighetståg

2018-04-17|Inga kommentarer

I dag kom beskedet att regeringspartierna är överens om hur man vill gå vidare med höghastighetstågen. Senast 2045 ska nya [...]

Studiebesök i Inre hamnen

2018-03-27|Inga kommentarer

I samband med att Renare mark höll sitt årsmöte i Norrköping arrangerades ett studiebesök i Inre hamnen. Ca 90 personer [...]