Framtidens resor

Framtidens resor 2018-10-18T17:17:18+00:00
Framtidens resor

Framtidens resor i Norrköping

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt som pågått under tre års tid. Bakom projektet står Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland.

Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Under projekttiden har omfattande utredningar gjorts kring trafiksituationen i Norrköping. Utifrån den kunskapen har projektet föreslagit en lång rad med åtgärder som ska göra det smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping.

Ta del av förslagen och lämna synpunkter

Via en interaktiv karta kan du ta del av förslagen och lämna egna synpunkter och idéer.

Läs mer och var med och tyck till på norrkoping.se/framtidensresor

sv_cef__

Karta

Nyheter

Ta del av planerna för framtidens trafik

2018-10-19|Inga kommentarer

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att [...]

  • Barnhand håller i ett rött leksakståg som åker på en trä-räls på en gräsmatta.

Viktiga beslut fattade om Ostlänken

2018-10-10|Inga kommentarer

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat [...]

Norrköpings kommun beviljas 105 miljoner kronor för sanering av Inre hamnen

2018-09-26|Inga kommentarer

Projektet Inre hamnen har beviljats 105 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Gasverkstomten. Bidraget är riktat och [...]