Framtidens resor

Framtidens resor 2017-11-24T16:43:50+00:00
Framtidens resor

Framtidens resor i Norrköping

Ingen resa börjar eller slutar på perrongen. Alla som ska till, från eller genom Norrköping behöver också ta sig fram i staden. Detta gäller inte minst för många av resorna till och från våra grannkommuner. Projektet Framtidens Resor i Norrköping syftar till att skapa snabbare, effektivare och mer attraktiva resor i och igenom Norrköping.

Projektet Framtidens resor i Norrköping ska ta fram ett samlat nätverk för gång, cykel och kollektivtrafik. Vi vill helt enkelt åstadkomma ökad tillgänglighet, framkomlighet och kortare restider för dig som är på resande fot i vår stad. Projektet tar sikte på år 2035 när den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken är på plats. För att få maximal effekt av Ostlänken behöver även resan till och från stationen gå snabbare.

Framtidens resor i Norrköping är ett EU-finansierat projekt. Norrköpings kommun är initiativtagare och leder även projektet. Tillsammans med ÖstgötaTrafiken och Region Östergötland arbetar projektet för de hållbara transportslagen. Projektet arbetar också för att förbättra jämställdhet, säkerhet och trygghet.

Projektet löper under tre år och ska vara klart i augusti 2018. När projektet är färdigt ska vi ha tagit fram ett förslag på det samlade nätverket för gång, cykel och kollektivtrafik i staden och en plan för genomförande.

sv_cef__

Karta

Nyheter

Nu blir Inre hamnen verklighet!

2018-06-20|Inga kommentarer

Kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen. Det innebär att arbetet går in i nästa fas i området [...]

  • Tåg som passerar solnedgång

Viktiga beslut från regeringen om Ostlänken

2018-06-08|Inga kommentarer

Efter måndagens positiva besked kring finansieringen av Ostlänken kom igår ytterligare ett beslut som innebär att regeringen nu gett Trafikverket [...]

Stor glädje över regeringens besked om Ostlänken

2018-06-07|Inga kommentarer

Nu är det klart – regeringen har ställt sig bakom Trafikverkets förslag gällande Ostlänken, som återfinns i regeringens nationella plan [...]