Inre hamnen

Inre hamnen 2018-04-24T14:51:21+00:00
Inre hamnen

Tillsammans skapar vi Sveriges härligaste stadsmiljö.

Med attraktivt läge vid vattnet och på gångavstånd till dagens och morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram i Norrköping. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Vi planerar för badplatser, småbåtshamn och nya kanaler kommer att sträcka sig in i området och ge en skön vattenkontakt i stadsdelen.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Detaljplanen för etapp 1 är nu ett steg närmare att bli antagen

Stadsplaneringsnämnden har godkänt detaljplanen för den första etappen av Inre hamnen och senare i sommar är det kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Nu börjar arbetet med Inre hamnen etapp 2

Stadsplaneringsnämnden har fattat beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Planarbetet för den andra etappen förväntas gå snabbare då flera utredningar som omfattar hela området redan är gjorda och idéer tillsammans med erfarenheter från den första etappen kan användas.

Inom den andra etappen bedöms det vara möjligt att bygga ca 2000 nya lägenheter. Ungefär hälften av marken ägs av kommunen. Den marken kommer i stor utsträckning att tilldelas privata aktörer med start under slutet av 2019. De kan sen utveckla nya bostäder, kontor eller andra verksamheter i Inre hamnen. Inom etapp 2 ska det även göras plats för flera av de funktioner som behövs för stadsdelen så som förskolor. Här planeras också för en aktivitetspark – ett grönt stråk som sträcker sig mellan den framtida stadsparken i Johannisborg och den nya parken med kanaler och publika bad i den första etappen.

För privata fastigheter är det fastighetsägaren som styr utbyggnadstakten när en ny detaljplan har antagits för etapp 2. Det är svårt att bedöma utbyggnadstakten för etapp 2 men följer planarbetet tidplanen skulle det kunna vara möjligt för fastighetsägare inom etapp 2 att börja bygga bostäder i området mellan Saltängsgatan och Norra promenaden från cirka år 2021. Etapp 2 skulle kunna vara färdigutbyggt cirka år 2030.

Karta

Nyheter om Inre hamnen

Utvecklingen av Inre hamnen fortsätter

2018-04-18|1 Comment

Igår fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för den andra etappen av Inre hamnen. Samtidigt [...]

Nya visualiseringar av Inre hamnen

2017-12-08|2 Kommentarer

Genom ett helt nytt verktyg som utvecklats i Norrköping kommer det att bli möjligt att se föroreningar som finns i [...]

Löfte om 55 000 nya bostäder i regionen

2017-11-14|4 Kommentarer

Igår samlades kommunerna och regionerna längs Ostlänkens sträckning för att underteckna avtalet med Sverigeförhandlingen. Avtalet innebär att kommunerna lovar staten [...]