Rening av förorenad mark

Rening av förorenad mark 2017-09-29T08:23:51+00:00
Inre hamnen

Rening av förorenad mark

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering.

I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

Nu har arbetet med att rena marken i Inre hamnen kommit igång. Först ut är den så kallade Kolkajen längst bort i området. Graffittiväggarna som fanns på kajen har flyttats några hundra meter längre bort för att göra plats inför arbetena. Under de första veckorna kommer vi att gräva provgropar för att miljöklassa delar av marken som tidigare inte kunnat undersökas på grund av betongplattor i marken. Miljökontrollanter tar prover och grävningarna övervakas av arkeologer som dokumenterar spår från historiska verksamheter på området. För att kunna ta omhand eventuellt förorenat schaktvatten som kan uppstå vid senare grävsanering finns en reningsanläggning på plats som håller på att trimmas in