Bygga i Inre hamnen

Bygga i Inre hamnen 2017-09-28T11:18:10+00:00
Inre hamnen

Bygga i Inre hamnen

Vill ditt företag också vara med och skapa Sveriges härligaste stadsmiljö?
All tilldelning av kommunal mark inom Inre hamnen sker via markansvisningstävlingar. För att inte missa någon tilldelning anmäl dig till vår sändlista för marktilldelningar inom Norrköpings kommun. Skicka dina kontaktuppgifter till marktilldelning@norrkoping.se.

Projekttävling 2015 och markanvisningstävling 2016/2017

Inom etapp 1 genomfördes en projekttävling 2015 där 8 byggherrar valdes ut för att genom byggherresamverkan utveckla stadsdelen tillsammans med kommunen. Läs mer om byggherrarna här. För att komplettera bostadsbebyggelsen utlyste kommunen en markanvisningstävling vintern 2016/2017 för en tomt i hjärtat av Inre hamnen.  Juryn föll för Castellum och Enter arkitekters bidrag, ett härligt förslag som fyller området med liv och aktivitet dag som kväll. Läs mer om det vinnande förslaget här!

Kvarter A inom etapp 1

Inom den första etappen finns en hetvattencentral inom kvarter A. Innan kvarteret kan bebyggas ska hetvattencentralen ersättas på annan plats samt markrening genomföras. Marktilldelningstävling planeras när förutsättningarna är fastslagna.

Etapp 2

Inom etapp två finns en större mix mellan privat och kommunägd mark. Etapp två sträcker sig från Saltängsgatan och norr ut mot Norra Promenaden. Detaljplanearbetet för etapp 2 beräknas påbörjas 2017. Tilldelning av kommunens mark påbörjas 2018.

Kommersiella lokaler

I Inre hamnen kommer ett stort antal personer bo och arbeta. Det finns redan nu ett stort företagande i området och vi vill gärna att de företag som finns här kan utvecklas vidare där det fungerar. Här finns bland annat Stadiums huvudkontor men också konstgalleri, andra kontor och ett flertal verksamheter.

Områdets närhet till huvudgator och resecentrum ger förutsättningar för kontorsetableringar. Vi ser gärna att stadsdelen innehåller en blandning av kontor, verksamheter och bostäder.

Med ett stort antal boende och ett bra läge i staden med stora flöden av människor finns här också behov av och potential för handel inom dagligvaror/livsmedel och service. Vi vill därför gärna bjuda in intressenter som vill utveckla den typen av företagande. Handel bör i första hand lokaliseras till området huvudgator och entrépunkter där flest människor kommer att röra sig.