Om projektet

Om projektet 2016-10-25T14:49:10+00:00
Inre hamnen

Om projektet

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i Norrköping. Området är beläget nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg. Här vidgar vi bostads- och upplevelseutbudet i Norrköping, genom att bygga ny innerstadsnära småbåtshamn, vackra stadskajer och kanaler samt nya parker och torg.

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028, när nya Ostlänken tas i bruk och innehåller då cirka 2 000 nya bostäder. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen.

Till den första etappen kommer kajen och småbåtshamnen att iordningställas och kanalerna i anslutning till bebyggelsen kommer att byggas ut. För att redan i ett tidigt skede få en god koppling till staden, kommer ett gångstråk längs kajen med en planskild passage under Hamnbron att byggas. Även den södra kajen kommer att rustas upp. Behovet av förskola till den första etappen kommer att lösas antingen inom etappen eller på en tomt i närområdet.