Baltic Urban Lab

Baltic Urban Lab 2016-10-25T14:49:15+00:00
Inre hamnen

Alla logptyper för Baltic Urban Lab

Baltic Urban Lab

Baltic Urban Lab är ett samarbetsprojekt där vi tillsammans med tre andra projektstäder testar nya planeringsmetoder för att stärka dialogen mellan offentlig sektor, privat sektor och invånare.  Syftet är att våra städer ska hjälpa varandra att väcka liv i stadsmiljöer och stödja utvecklingen av smarta, hållbara stadsdelar med högkvalitativa bostäder och arbetsplatser.

under-mark-1

Markrening under mark

Baltic Urban Lab är ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön och Norrköping kommun har valt Inre hamnen som sin pilotplats.  Inom projektet arbetar vi nu i Norrköping för att  visualisera markreningen av Inre hamnen i 3D under mark.

I och med vårt visualiseringsbord med Urban Explorer har vi fantastiska möjligheter att visa saker ovan mark. Nu tar vi det ett steg längre och arbetar för att synliggöra även det som finns under marken. Genom att visualisera olika typer av föroreningar och hur de ligger under marken blir det lättare att förstå behoven och effekten av markrening. Därigenom kommer reningen att bli mer lättförståelig och intressant för fler.

Deltagande städer

Projektet Baltic Urban har fyra deltagande städer som alla testar den integrerade modellen för planering och partnerskap på sin utvalda pilottplats. Tillsammans delar vi kontinuerligt med oss av erfarenheter och utvärderar det arbete vi gör. De deltagande städerna är:

  • Norrköping – Stadsbyggnadskontoret (Sverige)
  • Riga – Stadsutvecklingskontoret i kommunstyrelsen (Lettland)
  • Tallinn – Stadsplaneringskontoret (Estland)
  • Turku – Fastighetsförvaltningskontoret (Finland)

Associerade partners

Projektet leds av UBC Sustainable Cities Commission och för att hjälpa oss i arbetet stöttas vi av:

Fakta om Baltic Urban Lab

  • Projektet skapar och testar nya integrerade modeller för planering och dialog vid utveckling av tidigare exploaterad mark.

Ladda ner vår pdf-broschyr om projektet!

  • Baltic Urban Lab delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 1 697 127,58 €.
  • Projektet genomförs oktober 2015 – oktober 2018.
  • För mer information, besök projektets webbplats eller ladda ner vår broschyr om projektet.