Utredningar

Utredningar 2017-10-09T14:49:26+00:00
Inre hamnen

Utredningar

Här har vi samlat utredningar och underlag som vi tagit fram under planeringsarbetet. Se rubriken Dokument nedan.

Detaljplanen för Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen) hittar du på kommunens webbplats. Där finns ännu flera utredningar att ta del av.

Länk till detaljplan Kronomagasinet 1 

Ansökan om vattenverksamhet

Norrköpings kommun planerar att förvandla Inre hamnen till Sveriges härligaste stadsmiljö. För att kunna göra det kommer det att byggas i vatten och då krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen – 11 kap. miljöbalken (1998:808). Norrköpings kommun kommer därför att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning där alla tänkbara konsekvenser med en utveckling av området beskrivs. Samråd inför ansökan avslutades den 11 januari 2017.

Samrådshandling vattenverksamhet