Besöka Inre hamnen

Besöka Inre hamnen 2016-10-25T15:00:07+00:00
Inre hamnen

Besöka Inre hamnen

Nu håller vi på och planerar Sveriges härligaste stadsmiljö, Inre hamnen. Vi ser framför oss en livfull, inspirerande blandning av bostäder, arbetsplatser, restauranger, caféer, kultur, aktiviteter, skolor, förskolor, parker, glittrande vattendrag och underbara promenadstråk längs med kajerna. En miljö som är härlig att bo, arbeta, skapa och leva i. Helt enkelt ett vardagsrum för alla.

Tillgängliggöra vattnet

Syftet med omvandlingen är att göra om Norrköpings gamla hamn till en attraktiv stadsmiljö med fin arkitektur och närhet till vatten.

Planen är skapa kanaler in i området och bygga bryggor, bad, småbåtshamn och kajpromenader för att tillgängliggöra Motala ström för alla. I mitten av området planeras en nedsänkt bassäng i Motala ström, solterrasser och bastu.

En plats där vår historia möter nutid

Den anrika hamnens historia ska givetvis tas tillvara och tanken är att spara en del av de detaljer som kan påminna oss om platsens historia, exempelvis kranar och belysning. Den vackra byggnaden Andreas kvarn föreslås restaureras varsamt för att Inre hamnen ska få en härlig mix av både nya och gamla byggnader.

Spännande miljö med arkitektur i toppklass

Inre hamnen ska ha arkitektur av riktigt hög kvalitet och området ska vara mångfasetterat både till utseende och funktion. På strategiska platser ska bottenvåningen ha kommersiella lokaler som t.ex. restauranger affärer och andra centrumverksamheter.

I området kommer det att finnas ett torg, en stadsdelspark och tre mindre parker. Stadsdelsparken kommer att vara Inre hamnens hjärta med badstrand och öppna ytor för aktiviteter.