Johannisborg

Johannisborg 2017-01-03T10:33:39+00:00
Johannisborg

Framtida stadspark i unik kulturmiljö

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Den stora parkytan innanför vallgravarna skulle i framtiden kunna användas till olika evenemang. Tanken är att behålla det stora rummet relativt öppet.

Utanför försvarsvallarna kan de ursprungliga vallgravarna återskapa. På så sätt bildas stora vattenytor som kan användas för dagvattenhantering och bidra till den biologiska mångfalden i området.

Statens fastighetsverk äger fastigheten med Johannisborgsruinen.

Planprogram

Under hösten 2016 påbörjas arbetet med ett planprogram för Johannisborg och den södra delen av Butängen.

Johannisborgsförbindelsen

För att avlasta innerstaden från trafik planeras en ny väg att byggas med mellan Ståthögavägen, via Johannisborg, över Motala ström och till Söderleden. Leden blir en del av en tänkt ringled runt Norrköping, där Söderleden och riksvägen utgör de resterade delarna.  Den nya vägförbindelsen går under arbetsnamnet Johannisborgsförbindelsen.  Just nu utreds olika lägen för den nya vägen och bron över strömmen.

Johannisborgsförbindelsen finns med i förslaget till ny översiktsplan för staden. Du kan läsa mer om tankarna kring den nya förbindelsen i ”Strukturplan Johannisborg med närområde” (fastställd av kommunstyrelsen juni 2015) under rubriken dokument.

Tidsplan för Johannisborg

Dra i sidled för att navigera i tidslinjen.

Karta

Nyheter

  • Ljust hus vid kanalen med spännande arkitektur. I kanalen syns

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

2017-06-16|Inga kommentarer

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet [...]

Internationell workshop om Inre hamnen

2017-06-14|Inga kommentarer

På onsdag och torsdag träffas representanter från stadsbyggnadskontoren i Norrköping, Tallinn, Åbo, Riga samt UBC sustainable cities commission i Norrköping. [...]

  • Next:Norrköping video introbild

Nya filmer om Next:Norrköping

2017-05-31|Inga kommentarer

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger [...]