Johannisborg

Johannisborg 2017-08-30T15:13:42+00:00
Johannisborg

Framtida stadspark i unik kulturmiljö

Johannisborg kan i framtiden bli en viktig stadspark för invånarna i Butängen och Inre hamnen, men också för hela Norrköping. Den gamla stormaktsborgens ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett parkområde som på ett unikt sätt kombinerar kulturhistoria, natur och rekreation.

Den stora parkytan innanför vallgravarna skulle i framtiden kunna användas till olika evenemang. Tanken är att behålla det stora rummet relativt öppet.

Utanför försvarsvallarna kan de ursprungliga vallgravarna återskapa. På så sätt bildas stora vattenytor som kan användas för dagvattenhantering och bidra till den biologiska mångfalden i området.

Statens fastighetsverk äger fastigheten med Johannisborgsruinen. Läs mer om Johannisborgs historia hos Statens fastighetsverk.

Planprogram

Under hösten 2016 påbörjas arbetet med ett planprogram för Johannisborg och den södra delen av Butängen.

Johannisborgsförbindelsen

För att avlasta innerstaden från trafik planeras en ny väg att byggas med mellan Ståthögavägen, via Johannisborg, över Motala ström och till Söderleden. Leden blir en del av en tänkt ringled runt Norrköping, där Söderleden och riksvägen utgör de resterade delarna.  Den nya vägförbindelsen går under arbetsnamnet Johannisborgsförbindelsen.  Just nu utreds olika lägen för den nya vägen och bron över strömmen.

Johannisborgsförbindelsen finns med i förslaget till ny översiktsplan för staden. Du kan läsa mer om tankarna kring den nya förbindelsen i ”Strukturplan Johannisborg med närområde” (fastställd av kommunstyrelsen juni 2015) under rubriken dokument.

Tidsplan för Johannisborg

Dra i sidled för att navigera i tidslinjen.

Karta

Nyheter

  • Barnhand håller i ett rött leksakståg som åker på en trä-räls på en gräsmatta.

Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

2017-10-13|Inga kommentarer

Nu är avtalen klara mellan Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland, Landstinget Sörmland och Sverigeförhandlingen. Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna [...]

  • Leif Lindberg, teknisk direktör i Norrköpings kommun, Luis Bellera, Business Development Director på Rover Alcisa och Malin Holen, projektchef på Trafikverket.

Det närmar sig byggstart för Kardonbanan

2017-10-09|Inga kommentarer

Leif Lindberg, teknisk direktör i Norrköpings kommun, Luis Bellera, Business Development Director på Rover Alcisa och Malin Holen, projektchef på [...]

Nu renas marken vid Kolkajen

2017-09-28|Inga kommentarer

Nu har arbetet med att rena marken i Inre hamnen kommit igång. Först ut är den så kallade Kolkajen längst [...]