Kardonbanan och ny godsbangård

Kardonbanan och ny godsbangård 2018-03-06T07:40:21+00:00
Kardonbanan och ny godsbangård

Hösten 2017 startade bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan från Åby via Malmölandet till hamnen på Händelö. I samband med att Ostlänken byggs kommer även godsbangården i centrala Norrköping att flytta ut till Malmölandet och kopplas ihop med Kardonbanan. Det här betyder att det blir smidigare att transportera gods på järnväg och att flytta över gods mellan båt, tåg och lastbil. Det blir också mer plats i centrala Norrköping för bygget av Ostlänken och stadsutvecklingen.

Läs mer på trafikverket.se

Karta

Nyheter

Markanvisningstävling för parkeringshus och kontor i Inre hamnen

2018-11-05|Inga kommentarer

Markanvisningstävlingen avser fastigheten Svanen 5 där kommunens ambition är att utse en byggherre som kan uppföra den nya bebyggelsen. Parkeringshuset [...]

Ta del av planerna för framtidens trafik

2018-10-19|Inga kommentarer

Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att [...]

  • Barnhand håller i ett rött leksakståg som åker på en trä-räls på en gräsmatta.

Viktiga beslut fattade om Ostlänken

2018-10-10|Inga kommentarer

Trafikverket ansvarar för förutsättningarna för utbyggnaden av nya stambanor i enlighet med nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket har beslutat [...]