Kontakt

Kontakt 2017-09-19T12:43:05+00:00

 

 

Kontakt

Next:Norrköping

 

Ulf Arumskog
Utvecklingschef
Ansvarar för samordning av kommunens arbete med Ostlänken.

Tel: 011-15 10 75
E-post: ulf.arumskog@norrkoping.se

Ellinor Källholm
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 32 18
E-post: ellinor.kallholm@norrkoping.se

nextnkpg-kristin-blomgren2

Kristin Blomgren
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 24 31
E-post: kristin.blomgren@norrkoping.se

Näringslivskontakt

nextnkpg-pontus-lindblom

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
Kontaktperson för företagare på Butängen.

Tel: 011-15 12 74
E-post: pontus.lindblom@norrkoping.se

Britt Forsberg
Näringslivsutvecklare
Kontaktperson för företagare på Östra Saltängen/Inre hamnen.

Tel: 011-15 15 11
E-post: britt.forsberg@norrkoping.se

Inre hamnen

Fredrik Wallin
Projektledare Inre hamnen
Har det övergripande ansvaret för utvecklingen av Inre hamnen.

Tel: 011-15 13 24
E-post: fredrik.wallin@norrkoping.se

Ola Brånäs

Ola Brånäs
Mark- och exploateringsingenjör
Ansvarar för byggherrefrågor för Inre hamnen. Avtal, ekonomi och genomförande.

Tel: 011-15 12 17
E-post: ola.branas@norrkoping.se

Portättbild Elke Myrhede

Elke Myrhade
Markmiljöspecialist
Kontaktperson för frågor angående marksanering.

Tel: 011-15 30 88
E-post: elke.myrhede@norrkoping.se

Butängen, resecentrum och Johannisborg

Julia Stenström
Projektledare
Ansvarar för planprogram för Butängen och Johannisborg

Tel: 011-15 13 41
E-post: julia.stenstrom@norrkoping.se

Josef Erixon
Projektledare
Ansvarar för utvecklingen av nytt resecentrum

Tel: 011-15 19 17
E-post: josef.erixon@norrkoping.se

Portätt Kenneth Hagström

Kenneth Hagström
VD Norra Staden Fastighetsutveckling AB och projektchef på Norrköpings kommun
Ansvarar för fastighetsfrågor i Butängen och för övergripande frågor om stadsdelens utveckling
Tel: 011-15 64 10
E-post: kenneth.hagstrom@norrastaden.se

Framtidens resor

Kaire Ruus
Projektledare
Projektledare för Framtidens resor

Tel: 011-15 13 88
E-post: kaire.ruus@norrkoping.se

Porätt Anna Larsson

Anna Larsson
Infrastrukturkoordinator
Projektledare för Framtidens resor.

Tel: 011-15 12 34
E-post: anna.larsson@norrkoping.se