Kontakt

Kontakt 2018-09-07T11:06:49+00:00

 

 

Kontakt

Next:Norrköping

 

Ulf Arumskog
Utvecklingschef
Ansvarar för samordning av kommunens arbete med Ostlänken.

Tel: 011-15 10 75
E-post: ulf.arumskog@norrkoping.se

Ellinor Källholm
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 32 18
E-post: ellinor.kallholm@norrkoping.se

nextnkpg-kristin-blomgren2

Kristin Blomgren
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 24 31
E-post: kristin.blomgren@norrkoping.se

Näringslivskontakt

Lars Svensson
Projektledare
Kontaktperson för företagare på Butängen.

Tel: 010-603 86 52
E-post: lars.svensson@svefa.se

Britt Forsberg
Näringslivsutvecklare
Kontaktperson för företagare på Östra Saltängen/Inre hamnen.

Tel: 011-15 15 11
E-post: britt.forsberg@norrkoping.se

Inre hamnen

Fredrik Wallin
Projektledare Inre hamnen
Har det övergripande ansvaret för utvecklingen av Inre hamnen.

Tel: 011-15 13 24
E-post: fredrik.wallin@norrkoping.se

Ola Brånäs

Ola Brånäs
Mark- och exploateringsingenjör
Ansvarar för byggherrefrågor för Inre hamnen. Avtal, ekonomi och genomförande.

Tel: 011-15 12 17
E-post: ola.branas@norrkoping.se

Portättbild Elke Myrhede

Elke Myrhade
Markmiljöspecialist
Kontaktperson för frågor angående marksanering.

Tel: 011-15 30 88
E-post: elke.myrhede@norrkoping.se

Butängen, resecentrum och Johannisborg

Julia Stenström
Projektledare
Ansvarar för planprogram för Butängen och Johannisborg

Tel: 011-15 13 41
E-post: julia.stenstrom@norrkoping.se

Josef Erixon
Projektledare
Ansvarar för utvecklingen av nytt resecentrum

Tel: 011-15 19 17
E-post: josef.erixon@norrkoping.se