Kontakt

Kontakt 2017-02-09T07:35:31+00:00

 

Kontakt

Next:Norrköping

 

Ulf Arumskog
Utvecklingschef
Ansvarar för samordning av kommunens arbete med Ostlänken.

Tel: 011-15 10 75
E-post: ulf.arumskog@norrkoping.se

Jennifer-webb-2

Jennifer Jangert
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 13 90
E-post: jennifer.jangert@norrkoping.se

nextnkpg-kristin-blomgren2

Kristin Blomgren
Kommunikationsstrateg
Ansvarar för pressfrågor och marknadsföring av Next:Norrköping.

Tel: 011-15 24 31
E-post: kristin.blomgren@norrkoping.se

Näringslivskontakt

nextnkpg-pontus-lindblom

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
Kontaktperson för företagare på Butängen.

Tel: 011-15 12 74
E-post: pontus.lindblom@norrkoping.se

Britt Forsberg
Näringslivsutvecklare
Kontaktperson för företagare på Östra Saltängen/Inre hamnen.

Tel: 011-15 15 11
E-post: britt.forsberg@norrkoping.se

Inre hamnen

Fredrik Wallin
Projektledare Inre hamnen
Har det övergripande ansvaret för utvecklingen av Inre hamnen.

Tel: 011-15 13 24
E-post: fredrik.wallin@norrkoping.se

Ola Brånäs

Ola Brånäs
Mark- och exploateringsingenjör
Ansvarar för byggherrefrågor för Inre hamnen. Avtal, ekonomi och genomförande.

Tel: 011-15 12 17
E-post: ola.branas@norrkoping.se

Portättbild Elke Myrhede

Elke Myrhade
Markmiljöspecialist
Kontaktperson för frågor angående marksanering.

Tel: 011-15 30 88
E-post: elke.myrhede@norrkoping.se

Butängen, resecentrum och Framtidens resor

 

 

 

 

 

Julia Stenström
Projektledare
Ansvarar för utvecklingen av nytt resecentrum och Butängen.

Tel: 011-15 13 41
E-post: julia.stenstrom@norrkoping.se

Kaire Ruus
Projektledare
Projektledare för Framtidens resor

Tel: 011-15 13 88
E-post: kaire.ruus@norrkoping.se

Portätt Kenneth Hagström

Kenneth Hagström

VD Norra Staden Fastighetsutveckling AB
Ansvarar för fastighetsfrågor i Butängen

Tel: 011-15 64 10
E-post: kenneth.hagstrom@norrastaden.se

Johannisborg

Martin Heidesjö
Planarkitekt
Ansvarar för planprogram för Johannisborg och Butängen. Sakkunnig arkitekt för Inre hamnen.

Tel: 011-15 13 68
E-post: martin.heidesjo@norrkoping.se