Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning.

– De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför byggstarten av Ostlänken, säger Mikael Sonesson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Nu påbörjas arbetet med detaljplaner för tre områden där järnvägen kommer att gå:

  •  Ostlänken planers att gå i en tunnel från korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga. För att en tunnel ska få anläggas behöver tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner läggas till.
  •  Sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana. Här kommer järnvägen att påverka befintlig bebyggelse och vägar. Den nya detaljplanen kommer förutom järnvägen även visa hur gatunätet kommer att se ut i området framöver. Här förs en dialog med företag som kan påverkas med målsättningen att alla ska kunna fortsätta sin verksamhet i kommunen.
  •  Strax söder om Åby planeras Ostlänken korsa Krusenhovsvägen. Här kommer en mindre detaljplan att tas fram.

Norrköpings kommun håller ett nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Byggstart för Ostlänken genom Norrköping beräknas ske 2020, läs mer hos Trafikverket.

2017-04-26T11:46:19+00:00 2017-04-26|Ostlänken|0 Kommentarer

Lämna en kommentar