Nya visualiseringar av Inre hamnen

Nya visualiseringar av Inre hamnen

Genom ett helt nytt verktyg som utvecklats i Norrköping kommer det att bli möjligt att se föroreningar som finns i marken. Huvudsyftet med verktyget är att förenkla markreningsarbetet vid till exempel ny bebyggelse på gamla industritomter.

Norrköping står inför en rad omfattande byggprojekt. Nya stadsdelar kommer att ta vid på platser där gamla industrier legat. Där kan föroreningar från förr finnas kvar i marken, som i så fall behöver renas innan den bebyggs. Men det har visat sig vara svårt att förhålla sig till sådant som inte syns. Därför har Norrköpings kommun och företaget Interspectral utvecklat visualiseringsverktyget Earth Autopsy, en helt ny teknik, som visar hur föroreningarna ligger i marken.

 

– Genom verktyget kan vi undersöka marken på ett helt nytt sätt, säger Erik Telldén, kommunens 3D-samordnare samt initiativtagare och projektledare i arbetet med att Earth Autopsy. Vi kommer att på ett nytt sätt kunna se hela kedjan: om det finns några föroreningar, vad som i så fall orsakat dem, hur omfattande de är och hur vi kan åtgärda dem. Genom att skapa full insyn blir det mycket enklare att överblicka de här frågorna.

Tekniken bakom verktyget har tidigare använts för att bland annat kunna studera insidan av djur och människor bättre. Nu har den vidareutvecklats för att användas inom ett helt nytt område – markreningsvisualisering – där den väntas kunna bidra positivt på flera olika sätt inom miljöarbetet. För branschen sätter verktyget orsak och verkan kring föroreningar i ett tydligare sammanhang och gör det lättare att komma med förslag på åtgärder. Och invånare som är intresserade eller berörs på plats av frågorna kan via verktyget få ökad insyn och förståelse för vad som finns i marken och vad man kan göra åt det.

– Det är ingen annan kommun i landet som arbetar så här med kommunikation kring miljöfrågor, så vi hoppas såklart att många kommuner kommer att inspireras av verktyget, säger Elke Myrhede, specialist på markmiljö. Vi ser redan att vi kommer att ha väldigt stor nytta av det i exempelvis utvecklingen av Inre hamnen och på Butängen.

Utvecklingen av verktyget har skett som ett del av EU-samarbetsprojektet Baltic Urban Lab:
Baltic Urban Lab

 

Kontakt:
Erik Tellden:
3D-samordnare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 19 87
erik.tellden@norrkoping.se

Elke Myrhede
Specialist markmiljö, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 30 88
elke.myrhede@norrkoping.se

2018-01-16T14:38:01+00:00 2017-12-08|Inre hamnen|2 Kommentarer

2 Comments

  1. Maria 2018-02-11 vid 21:21 - Svara

    Väldigt intressant artikeln!

    • Next Norrköping 2018-02-12 vid 08:15 - Svara

      Tack! Visst är det spännande. Besök gärna Visualiseringscenter så kan du själv testa verktyget!

Lämna en kommentar