Nyheter

Ostlänkskommunerna överens i avtal med Sverigeförhandlingen

Nu är avtalen klara mellan Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland, Landstinget Sörmland och Sverigeförhandlingen.

Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna och Sverigeförhandlingen överens om principerna för medfinansiering, bostadsbyggande och stationsläge. Nu är överenskommelserna formaliserade i avtal som omfattar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar.

Kommunerna åtar sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. Avtalen träder i kraft när de har godkänts av respektive kommuns kommunfullmäktige, Region Östergötland, Landstinget Sörmland samt av regeringen.

Det närmar sig byggstart för Kardonbanan

Leif Lindberg, teknisk direktör i Norrköpings kommun, Luis Bellera, Business Development Director på Rover Alcisa och Malin Holen, projektchef på Trafikverket.

I fredags skrevs kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och Rover Alcisa. Undertecknandet skedde i förvaltningshuset Rosen i Norrköping.

I mitten av september stod det klart att det spanska företaget Rover Alcisa tilldelats mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan. Efter att upphandlingen avklarats följde tio dagars avtalsspärr, som nu passerats. Därtill är en säkerhetsprövning av entreprenören genomförd. Därmed kunde kontraktet mellan parterna Trafikverket, Norrköpings kommun och Rover Alcisa undertecknas.

– Kontraktet innebär att byggnationen av Kardonbanan kan komma igång. Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och logistikcentrum, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande.

– Vi är glada över att vi nu kan bygga Kardonbanan. Det är början på en spännande period för Norrköping men också för Trafikverkets som nu fortsätter att utveckla Sveriges transportsystem och godshantering, berättar Malin Holen, projektchef på Trafikverket.

2017-10-09T08:01:01+00:00 2017-10-09|Kardonbanan, Trafikverket|0 Kommentarer

Nu renas marken vid Kolkajen

Nu har arbetet med att rena marken i Inre hamnen kommit igång. Först ut är den så kallade Kolkajen längst bort i området. Graffittiväggarna som fanns på kajen har flyttats några hundra meter längre bort för att göra plats inför arbetena. Under de första veckorna kommer vi att gräva provgropar för att miljöklassa delar av marken som tidigare inte kunnat undersökas på grund av betongplattor i marken. Miljökontrollanter tar prover och grävningarna övervakas av arkeologer som dokumenterar spår från historiska verksamheter på området. För att kunna ta omhand eventuellt förorenat schaktvatten som kan uppstå vid senare grävsanering finns en reningsanläggning på plats som håller på att trimmas in.

2017-09-28T09:31:08+00:00 2017-09-28|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Träffa oss på Business Arena i Stockholm

Den 20-21 september deltar Norrköpings kommun på fastighetsmässan Business Arena. Mässan är en betydelsefull mötesplats för ledare och beslutsfattare i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, där kommunen hoppas kunna attrahera stora byggherrar och investerare.

– Vi kommer att lyfta fram våra stora stadsutvecklingsprojekt inom Next:Norrköping där det finns en fantastisk potential att vara med och utveckla vår stad, säger Kenneth Hagström som är VD på Norra Staden Fastighetsutveckling AB och projektchef på Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun kommer att rymmas i East Sweden Lounge under Business Arena, där även Linköpings kommun har representanter. Norrköping och Linköping samverkar under mässan för att tydligt visa på regionens enorma expansions- och attraktionskraft.

Glädjande besked om Kardonbanan

Nu har besked kommit om tilldelning för projekt Ostlänkens första entreprenad. Mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan har tilldelats det spanska företaget Rover Alcisa. Upphandlingen för mark- och anläggningsentreprenaden har genomförts av Trafikverket och Norrköpings kommun som ett gemensamt projekt. Innan kontraktet skrivs infaller tio dagars avtalsspärr samt en säkerhetsprövning av den tilldelade entreprenören, vilket kan ta några veckor. Planerad byggstart är under senhösten 2017.

– I och med att upphandlingen av mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan nu är klar, har första steget tagits i förverkligandet av Ostlänken. Nu går vi in i nästa fas, vilket är mycket positivt. Det är glädjande att se att det går enligt planen och att de ekonomiska ramarna hålls, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

2017-09-15T12:58:53+00:00 2017-09-15|Nyheter, Ostlänken|0 Kommentarer

Tydlig satsning på Norrköping i nationella planen

I och med att Trafikverket i förra veckan presenterade sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige 2018-2029, höjs pulsen i Norrköping. I planen finns 35 miljarder kronor avsatta för bygget av Ostlänken. Den totala kostnaden beräknas vara 53 miljarder.

– Det här är ett tydligt besked om att pengarna finns för att Ostlänken ska blir verklighet och vi blickar nu fram emot byggstart, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I och med att förslaget omfattar satsningar på såväl Ostlänken som Kardonbanan och E22 står det klart att Norrköping med omnejd är den region där det satsas mest.

– Vi ser fram byggstarten av Kardonbanan nu i höst, som utgör den första delen av ostlänksprojeket, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun.

Ostlänken föreslås byggas för en hastighet på 250 km/timmen istället för tidigare planerade 320 km/timmen, vilket skulle spara omkring 10 miljarder kronor.

– För Norrköpings del innebär 250 km/timmen att vi får en snabb förbindelse till Stockholm med restider runt 50 minuter, säger Lars Stjernkvist (S). Sedan kunde man så klart önska att förslaget även hade omfattat planer för höghastighetståg men å andra sidan pekar detta på att man verkligen satsar på att kunna stanna vid många stationer. På det viset kommer Ostlänken så många som möjligt till godo, vilket är glädjande.

Kom och prata om Norrköpings framtid under Augustifesten

Nyfiken på Inre hamnen, nya resecentrum eller hur trafiken ska utvecklas?

Välkommen till kommunens spårvagn på Drottninggatan vid Hörsalen. Vi finns på plats fredag 18 augusti – lördag 19 augusti klockan 11-19. Passa på att ställa dina frågor kring framtidens kollektivtrafik och ta del av Norrköpings framtidsplaner.

I år kommer det att finnas en ramp upp till spårvagnen så det blir enklare att ta sig in i spårvagnen för alla.

Läs mer på www.norrkoping.se/framtidenssparvag

 

 

Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Projektet Inre hamnen har beviljats 32,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Kolkajen. Bidraget är riktat och ges för att göra det möjligt att bygga just bostäder på platsen.

– Bidraget betyder mycket för projektet. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Kommunen kommer under hösten också att söka bidrag för sanering av Gasverkstomten som ligger intill Kolkajen.

– Vi hoppas att fler kommuner gör som Norrköping och söker bidrag för att sanera gamla industrimarker när bostäder ska byggas. Då slipper man bygga på jungfrulig mark samtidigt som de föroreningar som finns i marken tas bort, säger Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering. I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

2017-08-10T15:17:13+00:00 2017-08-10|Inre hamnen|Kommentarer inaktiverade för Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Norrköpings och Linköpings kommun delar Nyköpings kommuns ståndpunkt gällande Ostlänkens station vid Skavsta

Norrköping och Linköpings kommun håller med Nyköpings kommun om att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta.
Regeringen har krävt kompletteringar inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtlighet innebär att regeringen
prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Trafikverket har i och med det startat en utredning där
de undersöker en ny alternativ dragning av bibanan.

Läs mer:
Nyhet från Norrköpings kommun

Nyhet från Nyköpings kommun

Nyhet från Trafikverket

 

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet med Inre hamnen kommit ett steg längre och att allmänheten kommer att få se hur parker, kajer och hus planeras att se ut. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen kommer snart att ställas ut på granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. Här kan ni se några exempel på illustrationer som kommer att presenteras i gestaltningsbilagan. Information om detaljplanen hittar du på detaljplanesidan. 

Slättös fastighet B2 sedd från kanalen. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

HSB´s gård D1 där Moment Arkitekter ritat byggnaderna och Tengbom gestaltat gården. Illustrationen är gjord av 3DHouse

Heimstadens hus en mörk kväll.

Heimstadens fastighet M2 ritat av Utopia arkitekter.

Mysig innergård en sommarkväll. Människor sitter utomhus på balkonger tillhörande deras lägenhet.

Innergården på Slättös fastighet B2. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

2017-06-16T10:56:18+00:00 2017-06-16|Inre hamnen|0 Kommentarer
Visa fler