Nyheter

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet med Inre hamnen kommit ett steg längre och att allmänheten kommer att få se hur parker, kajer och hus planeras att se ut. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen kommer snart att ställas ut på granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. Här kan ni se några exempel på illustrationer som kommer att presenteras i gestaltningsbilagan. Information om detaljplanen hittar du på detaljplanesidan. 

Slättös fastighet B2 sedd från kanalen. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

HSB´s gård D1 där Moment Arkitekter ritat byggnaderna och Tengbom gestaltat gården. Illustrationen är gjord av 3DHouse

Heimstadens hus en mörk kväll.

Heimstadens fastighet M2 ritat av Utopia arkitekter.

Mysig innergård en sommarkväll. Människor sitter utomhus på balkonger tillhörande deras lägenhet.

Innergården på Slättös fastighet B2. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

2017-06-16T10:56:18+00:00 2017-06-16|Inre hamnen|0 Kommentarer

Internationell workshop om Inre hamnen

På onsdag och torsdag träffas representanter från stadsbyggnadskontoren i Norrköping, Tallinn, Åbo, Riga samt UBC sustainable cities commission i Norrköping. Syftet är att tillsammans diskutera utvecklingen av Inre hamnen, medborgardialog och användande av 3D för att inkludera allmänheten i utvecklingen av staden. På torsdagen kommer även externa parter från kommuner, myndigheter, forskare och företag från Sverige och Finland delta i en workshop med fokus på Norrköpings arbete med medborgardialog och 3D.

Baltic Urban Lab är ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön. Norrköpings kommun deltar tillsammans med stadsbyggnadsdskontoren i Riga, Tallinn och Åbo.
Nu har det blivit dags för Norrköping att agera värd för projektet och representanter från de fyra städerna samt associerade partners träffas därför i Norrköping i två dagar.

På onsdag förmiddag guidades besökarna i Inre hamnen och de fick ta del av föreläsningar om Inre hamnens historia och framtidsplanerna. Frågor som markrening, bevarande av byggnader och vikten av kvalitativ arkitektur problematiserades och diskuterades sedan under eftermiddagen.

På torsdag förmiddag kommer Erik Telldén, 3D-koordinator på stadsbyggnadskontoret i Norrköping, föreläsa om Norrköpings arbete med 3D, medborgardialog och crowd sourcing. Därefter kommer Erik samt Jonas Sivervik, projektkoordinator på stadsbyggnadskontoret, att guida besökarna genom Industrilandskapet för att ge konkreta exempel på hur 3D och medborgardialog använts i stadsutvecklingen.

På eftermiddagen kommer forskare Erik Glaas från Linköpings Universitet presentera sin forskning rörande nyttan med medborgardialog och därefter kommer Jouni Mattsson från Hyvinge (Hyvinkää) i Finland samt Petri Kokko från Sova 3D Oy i Finland presentera hur Hyvinge kommun använt 3D i stadsutvecklingen.

Därefter hållert Jonas Unger, forskare på Linköpings universitet, ett föredrag om fotorealistisk 3D-scanning och datorgrafik.

Dagen avslutas med ett Besökarna får testa Norrköpings 3D-verktyg; Urban Explorer och City planer. Därefter kommer deltagarna diskutera hur detta kan användas och hur det kan tänkas utvecklas.

Läs mer om projektet Baltic Urban Lab.

2017-06-16T10:59:09+00:00 2017-06-14|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Kommunen och E.On överens

Idag skrev E.ON och Norrköpings kommun under ett avtal som innebär att E.ON lämnar Inre hamnen. Dessutom får kommunen förköpsrätt på E.ONs mark på södra delen av hamnen. Det är ett mycket positivt besked som innebär att kommunen kan fortsätta utveckla Inre hamnen som planerat och dessutom utveckla den andra sidan av Motala Ström.

Läs mer

2017-05-12T13:57:52+00:00 2017-05-12|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

TV-program om Inre hamnen

Imorgon, lördagen den 13 maj, sänder 24NT ett TV-program om utvecklingen av Inre hamnen. Slå på teven efter klockan 15 eller spana in programmet på nt.se.

I programmet berättar några av byggherrarna om sina projekt där det nu finns skisser för hur husen kommer att se ut. Vi får även lära oss mer om hur arbetet med att rena marken kommer att gå till och vi får en inblick i hur området kommer se ut med parker, bad och kajer.

Inre hamnens projektledare Fredrik Wallin svarar också på frågorna från er som följer oss här på webben, på Instagram och Facebook.

Se TV-programmet på playkanalen på norrkoping.se

2017-05-17T13:09:19+00:00 2017-05-12|Inre hamnen|0 Kommentarer

Arbeten i Inre hamnen

Just nu pågår provtagningar och arkeologiska undersökningar i det framtida Inre Hamnens vägnät. Syftet är att inför byggnation av nya gator ta reda på i vilken utsträckning gatunätet är förorenat. Undersökningar kommer också göras för att se  om det finns arkeologiska lämningar som behöver undersökas närmare innan nya gator kan byggas.

Hur det påverkar dig?

Inom Inre hamnen området kommer vägen delvis att stängas av (en körbana åt gången) där provgropen grävs. Det innebär begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet (30 km/tim).  Avstängningarna sker i regel under några timmars tid.  Parkeringar inom området kan stängas av under någon dag.  Var vänlig och respektera avstängningar och kör hänsynsfullt.

När?

Arbetena pågår 8-31 maj mellan klockan 07:00 och 17:00.

Vem?

Sweco utför arbetena.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Sweco

Ingrid Franzen  telefon: 070-6073832

Maja Kling Ek  telefon: 070-2638252

Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontoret

Elke Myrhede,  specialist markmiljö, 011-153088

2017-05-10T14:54:02+00:00 2017-05-10|Inre hamnen|0 Kommentarer

Imorgon är det dags för Bostadssafari!

Välkommen till Visualiseringscenter C imorgon för att vara med på Norrköpings Bostadssafari! Spana in nybyggandsprojekt i Norrköpings nya 3D-karta, träffa bostadsföretagen och häng med på en guidad stadsvandring där vi bland annat besöker några av bostadsprojekten i Industrilandskapet.

Öppet: Lördag 6 maj kl. 10-16

Stadsvandring med guide: Start kl 10.30, 11.30 och 12.30, 13.30. Begränsat antal platser. Gratis biljetter släpps 30 minuter innan varje starttid.

3D-mingel: Träffa Lundbergs, Hyresbostäder, Gamlebro AB, Kärnhem, Conlega, Inre hamnen och Norrköpings kommun som visar olika byggprojekt och framtidsvisioner i 3D, samt svarar på frågor.

Läs mer om Bostadssafarin här.

2017-05-05T10:59:12+00:00 2017-05-05|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Häng med på Bostadssafari 6 maj!

Lördagen den 6 maj är det äntligen dags för Bostadssafari – ett evenemang där du får vet mer om den spännande stadsutvecklingen som sker i vår stad!

Norrköping växer som aldrig förr och just nu finns det byggkranar runt om i hela stan. Är du nyfiken på att få veta mer om vad som är på gång, häng med på Bostadssafari! Lördagen den 6 maj kommer det att vara full aktivitet på Visualiseringscenter C (Kungsgatan 54) mellan klockan 10-16.

Vad händer under dagen?

  • 3D-mingel – Se staden med modern visualiseringsteknik. På plats finns Lundbergs, Hyresbostäder, Gamlebro AB, Kärnhem, Conlega, Inre hamnen och Norrköpings kommun som visar olika byggprojekt och framtidsvisioner, samt svarar på frågor.
  • Urban Vision – En utställning om Norrköpings framtid och förändringarna i Ostlänkens fotspår. I lekhörnan kan du själv flyga runt i staden i 3D, eller rita helt egna hus i programmet Worldsketcher. Det finns också TV-spel som sysselsättning för de minsta.
  • Stadsvandring med guide – En vandring runt Industrilandskapet och Strömmen med start kl 10.30, 11.30 och 12.30, 13.30. Begränsat antal platser. Gratis biljetter släpps 30 minuter innan varje starttid.

Självklart är det gratis inträde!

Varmt välkommen!

2017-04-26T15:08:04+00:00 2017-04-26|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning.

– De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför byggstarten av Ostlänken, säger Mikael Sonesson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Nu påbörjas arbetet med detaljplaner för tre områden där järnvägen kommer att gå:

  •  Ostlänken planers att gå i en tunnel från korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga. För att en tunnel ska få anläggas behöver tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner läggas till.
  •  Sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana. Här kommer järnvägen att påverka befintlig bebyggelse och vägar. Den nya detaljplanen kommer förutom järnvägen även visa hur gatunätet kommer att se ut i området framöver. Här förs en dialog med företag som kan påverkas med målsättningen att alla ska kunna fortsätta sin verksamhet i kommunen.
  •  Strax söder om Åby planeras Ostlänken korsa Krusenhovsvägen. Här kommer en mindre detaljplan att tas fram.

Norrköpings kommun håller ett nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Byggstart för Ostlänken genom Norrköping beräknas ske 2020, läs mer hos Trafikverket.

2017-04-26T11:46:19+00:00 2017-04-26|Ostlänken|0 Kommentarer
Visa fler