Bussvändplats byggs i Oxelbergen

Publicerad

En ny hållplats med vändslinga ska utöka kapaciteten för bussarna vid hållplats Östra station. Hållplatsen flyttas till korsningen Styrestagatan/Stohagsgatan samtidigt som säkerheten ökas för gångtrafikanter. Arbetet inleds i vecka 38.

Busshållplatsen Östra station ligger i dag vid Vikboplan. Den kommer att flyttas till korsningen mellan Styrestagatan och Stohagsgatan. Genom att flytta busshållplatsen och göra en separat avstigningsplats samt en kombinerad vändslinga och påstigningsplats, kommer kapaciteten att öka för busstrafik i området. I vändslingan kommer två bussar att få plats, i dag finns bara plats för en buss vid nuvarande hållplats.

Vikboplan kommer att göras om genom att den befintliga vändslingan tas bort och ersätts med växter och gräs. Vårdcentralen kommer fortfarande ha kvar sina parkeringsplatser närmast vårdcentralen, men parkeringsplatser längre söderut tas bort och ersätts med grönska.

Åtgärder för att kompensera parkeringsplatser

En konsekvens av projektet är att parkeringsförutsättningarna förändras. Längs Styrestagatan försvinner gatuparkeringsplatser liksom de parkeringsplatser som idag finns vid grönytan där bussvändslingan kommer att anläggas. För att kompensera för dessa platser, görs flera åtgärder:

  • På parkeringen vid spårvagnsverkstadens entré, infart från Stohagsgatan, införs nattparkering för boende.
  • Boendeparkering införs längs hela Stohagsgatan, Lindövägen och Vikbolandsgatan.
  • Rådmansgatan och Vikbolandsgatan regleras om och möjligheten att parkera med 300-kort tas bort för att ge mer plats åt boende.
  • Lindövägens norra sida får parkeringsplatser för boende, det finns inte idag.
  • Datumen för dagar med parkeringsförbud ändras också i området: i dag är det parkeringsförbud datumen 2 och 4 i varje månad. Nu ändras det till 2 och 12.

Hur länge pågår gatuarbetet?

Planerad byggstart är satt till vecka 38 i mitten av september 2023. Arbetet börjar med att anlägga bussvändslingan som beräknas vara klar i mitten av december 2023. Därefter fortsätter arbetet kring Vikboplan och allt planeras vara färdigt i april 2024.

Hur påverkar det mig som bor eller arbetar i området?

Under byggtiden kommer ett körfält att vara öppet, så framkomligheten är begränsad längs Styrestagatan och Stohagsgatan i höjd med arbetet. Arbeten kommer också att göras vid Vikboplan, vilket också kan påverka framkomlighet och parkeringsmöjligheter.

Mer information på projektets webbsida: Bussvändplats i Oxelbergen