Inre hamnen - nu startar bygget av etapp 2

Publicerad

Illustration: Norrköpings kommun

Parallellt med den fortsatta utbyggnaden av etapp 1 i Inre hamnen, så startar nu också arbetet med etapp 2. När båda etapperna är fullt utbyggda kommer det nya innerstadsområdet sträcka sig från Strömmen i söder till Norra promenaden i norr.

Under sommaren öppnades delar av Inre hamnen för allmänheten som nu gör det möjligt att promenera utmed kajen, vistas på bryggorna och i Varvsparken och se Strömmen från den nya gång- och cykelbron som fått namnet Varvsbron.

– Det är fantastiskt att se hur Inre hamnen växer fram dag för dag. Området kommer att bli ett signum för Norrköping och det andas framtidstro. Det känns väldigt bra att våra byggherrar fortsätter att bygga när många i branschen har det svårt just nu, säger Reidar Svedahl (L) ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Projektet för etapp 2 beräknas pågå till och med 2028. Den första åtgärden som genomförs i etapp 2 är rivningar av byggnader, därefter sker markförstärkning och uppbyggnad av gator och parker - som Skanska Sverige AB har uppdraget att bygga - innan bostadsproduktion kan påbörjas.

– I jämförelse med den första etappen så behöver vi tänka lite annorlunda i den andra. Under arbetets gång kommer människor att flytta in i bostäderna samtidigt som företagare är verksamma i området och för att underlätta för dem behöver vi göra nödvändiga anpassningar, exempelvis så att entréer kan hållas öppna, säger Ola Brånäs, projektledare för Inre hamnen.

När Inre hamnen står färdig kommer den att innehålla affärer, kontor och cirka 3000 bostäder.