Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Rivningar i Butängen fortsätter

Fastigheten Stämplaren 6 i korsningen Butängsgatan / Lindåkersgatan

Publicerad

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Tre fastigheter har rivits i sommar/höst och nu fortsätter arbetet med fler rivningar för att förbereda området för den nya stadsutvecklingen.

Först ut är fastighet Sågaren 6 på Fredriksdalsgatan 33. Därefter rivs Stämplaren 6 på Lindåkersgatan 1 och en av träladorna på Vulkan 7.

Periodvis kommer byggnationen att ge en förhöjd bullernivå runt byggarbetsplatsen. Högre buller kommer förekomma när skalet av byggnaderna rivs.

Tillfälligt blir det även fler transporter än vanligt genom området. Det kan bli påverkan av gång- cykel och biltrafik runt Lindåkersgatan.
Arbetet kommer främst att pågå vardagar mellan klockan 06:30- 17:00. Rivningsarbetena beräknas att vara färdiga innan årsskiftet 2023/2024.