Hur återbrukar vi våra städer?

Publicerad

Bygg- och rivningsmaterial utgör en stor del av samhällets avfall. Det belastar miljön och leder till höga kostnader för avfallshantering. Lösningen är att återanvända mer. Men hur? Den 22 november är du välkommen på föredrag och paneldiskussioner för att lära dig mer om hur du kan vara med och bygga en hållbar framtid!

Samhällsbyggnadskontoret i Norrköping har startat ett förstudieprojekt för att undersöka hur bygg- och rivningsmaterial kan återanvändas. Utmaningar och möjligheter identifieras för att bättre ta hand om det som hittills har hanterats som avfall.

Återanvändning av bygg- och rivningsmaterial minskar avfallsmängden, sparar resurser och kan bidra till minskade koldioxidutsläpp eftersom det leder till mindre behov av nyproduktion. Det bidrar dessutom till flera av de Globala målen, framförallt till nummer 12; Hållbar konsumtion och produktion.

Under globala veckorna är du inbjuden att vara en del av detta viktiga steg mot en mer hållbar framtid. Kom och ta en fika och lyssna på inspirerande föredrag och engagerande paneldiskussioner, där vi delar goda exempel från städer som Uppsala och Östergötlands egna Bygghubben AB.

Tillsammans gör vi skillnad för Norrköping och för miljön. Varmt välkommen att vara med och bygga en grönare morgondag!

22 NOV
Tid:15:00–16:30
Plats:Folksamsalen, Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping

Här anmäler du dig till föredraget Hur återbrukar vi våra städer?

Deltagare:

Emma Carmelid Uppsala kommun, mark och exploatering berättar om Uppsalas arbete i frågan.

Oscar Wiksell, Ramböll jobbar med återbruksinventeringar och varit Uppsala behjälplig i att se hur materialet i byggnaderna går att återbruka.

Sara Peny, EttElva arkitekter, hur de jobbar med att få in återbruk i deras arbete

John Torsell, VD Haga Rot, tillsammans med ett par andra byggföretag så har det startat Bygghubben. Bygghubbens affärs idé är att samla in och sälja återbrukat rivningsmaterial

Per Haupt, stadsbyggnadsstrateg Norrköpings kommun, återbruk ur ett större perspektiv