Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Företagare bjuds in till en eftermiddag med fokus på masshanteringsytor

Publicerad

Vilka utmaningar och lösningar finns det kopplade till mellanlagringsytor för massor?
Den frågan kommer diskuteras under en eftermiddag med "Massor av ytor" som Norrköpings kommun bjuder in till.

Vid mark- och schaktarbeten råder ofta brist på plats att lägga upp de schaktade massorna. Det leder till att massor som hade varit möjliga att återanvända måste köras bort istället för att tillfälligt lagras för återanvändning, och nya massor måste köpas in. Detta är både kostsamt och dåligt för miljön.

Dessutom körs fler lastbilar längre sträckor genom stadens gator, vilket ökar kostnaderna, skadar miljön, och orsakar trafikstockningar, buller och slitage på våra vägar.

En lösning på det här problemet är att möjliggöra för ett antal ytor runt om i staden där massor tillfälligt kan läggas upp i väntan på återanvändning – mellanlagringsytor.

Norrköpings kommun bjuder nu in branschen för att dela med sig av sina planer och höra branschens syn på utmaningar och lösningar kopplade till mellanlagringsytor för massor.

Anmälan

Onsdag 6 december klockan 13.00 – 16.00 i Inre Foajen, kommunhuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Anmälan sker till martin.heljedal@norrkoping.se med ämne ”Massor med ytor". Ange i mailet namn på de du anmäler samt eventuella allergier. Skicka din anmälan senast fredag 24 november.

Deltagare

  • gräv- och schaktentreprenörer i Norrköping
  • tillsynsmyndigheter från kommunen och Länsstyrelsen
  • Jönköpings masshanteringsansvarig
  • exploateringsingenjör i kommunen
  • representanter från kommunens upphandlingsmyndighet
  • en mottagningsanläggning som tar emot massor
  • kommunens masshanteringsgrupp

Mer information

Mer information programmet för tematräffen kan du läsa här