Nyheter

Glädjande besked om Kardonbanan

Nu har besked kommit om tilldelning för projekt Ostlänkens första entreprenad. Mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan har tilldelats det spanska företaget Rover Alcisa. Upphandlingen för mark- och anläggningsentreprenaden har genomförts av Trafikverket och Norrköpings kommun som ett gemensamt projekt. Innan kontraktet skrivs infaller tio dagars avtalsspärr samt en säkerhetsprövning av den tilldelade entreprenören, vilket kan ta några veckor. Planerad byggstart är under senhösten 2017.

– I och med att upphandlingen av mark- och anläggningsentreprenaden för Kardonbanan nu är klar, har första steget tagits i förverkligandet av Ostlänken. Nu går vi in i nästa fas, vilket är mycket positivt. Det är glädjande att se att det går enligt planen och att de ekonomiska ramarna hålls, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

2017-09-15T12:58:53+00:00 2017-09-15|Nyheter, Ostlänken|0 Kommentarer

Tydlig satsning på Norrköping i nationella planen

I och med att Trafikverket i förra veckan presenterade sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige 2018-2029, höjs pulsen i Norrköping. I planen finns 35 miljarder kronor avsatta för bygget av Ostlänken. Den totala kostnaden beräknas vara 53 miljarder.

– Det här är ett tydligt besked om att pengarna finns för att Ostlänken ska blir verklighet och vi blickar nu fram emot byggstart, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I och med att förslaget omfattar satsningar på såväl Ostlänken som Kardonbanan och E22 står det klart att Norrköping med omnejd är den region där det satsas mest.

– Vi ser fram byggstarten av Kardonbanan nu i höst, som utgör den första delen av ostlänksprojeket, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun.

Ostlänken föreslås byggas för en hastighet på 250 km/timmen istället för tidigare planerade 320 km/timmen, vilket skulle spara omkring 10 miljarder kronor.

– För Norrköpings del innebär 250 km/timmen att vi får en snabb förbindelse till Stockholm med restider runt 50 minuter, säger Lars Stjernkvist (S). Sedan kunde man så klart önska att förslaget även hade omfattat planer för höghastighetståg men å andra sidan pekar detta på att man verkligen satsar på att kunna stanna vid många stationer. På det viset kommer Ostlänken så många som möjligt till godo, vilket är glädjande.

Kom och prata om Norrköpings framtid under Augustifesten

Nyfiken på Inre hamnen, nya resecentrum eller hur trafiken ska utvecklas?

Välkommen till kommunens spårvagn på Drottninggatan vid Hörsalen. Vi finns på plats fredag 18 augusti – lördag 19 augusti klockan 11-19. Passa på att ställa dina frågor kring framtidens kollektivtrafik och ta del av Norrköpings framtidsplaner.

I år kommer det att finnas en ramp upp till spårvagnen så det blir enklare att ta sig in i spårvagnen för alla.

Läs mer på www.norrkoping.se/framtidenssparvag

 

 

Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Projektet Inre hamnen har beviljats 32,4 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för sanering av Kolkajen. Bidraget är riktat och ges för att göra det möjligt att bygga just bostäder på platsen.

– Bidraget betyder mycket för projektet. Det skapar många bostäder i Norrköping i ett läge som är nära innerstaden och ger oss samtidigt renare mark och friskare hav. Det känns jätteroligt att vi lyckats så bra med denna ansökan och jag vill tacka länsstyrelsen för väldigt bra samarbete, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Kommunen kommer under hösten också att söka bidrag för sanering av Gasverkstomten som ligger intill Kolkajen.

– Vi hoppas att fler kommuner gör som Norrköping och söker bidrag för att sanera gamla industrimarker när bostäder ska byggas. Då slipper man bygga på jungfrulig mark samtidigt som de föroreningar som finns i marken tas bort, säger Susanne Karlsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

För att kunna omvandla Inre hamnen till en attraktiv stadsdel krävs att markföroreningar och föroreningar av grundvattnet åtgärdas genom sanering. I Inre hamnen har olika industriella verksamheter bedrivits, vilket har gett upphov till föroreningar av jord och grundvatten. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

2017-08-10T15:17:13+00:00 2017-08-10|Inre hamnen|Kommentarer inaktiverade för Inre hamnen får drygt 32 miljoner för sanering

Norrköpings och Linköpings kommun delar Nyköpings kommuns ståndpunkt gällande Ostlänkens station vid Skavsta

Norrköping och Linköpings kommun håller med Nyköpings kommun om att Ostlänken ska ha en station vid Skavsta.
Regeringen har krävt kompletteringar inför beslutet om tillåtlighet för Ostlänken. Tillåtlighet innebär att regeringen
prövar Ostlänkens geografiska placering utifrån Miljöbalken. Trafikverket har i och med det startat en utredning där
de undersöker en ny alternativ dragning av bibanan.

Läs mer:
Nyhet från Norrköpings kommun

Nyhet från Nyköpings kommun

Nyhet från Trafikverket

 

Äntligen fler bilder från framtidens Inre hamnen!

Igår beslutade stadsplaneringsnämnden att detaljplanen för första etappen av Inre hamnen ska ställas ut för granskning. Det betyder att arbetet med Inre hamnen kommit ett steg längre och att allmänheten kommer att få se hur parker, kajer och hus planeras att se ut. Nio byggherrar och 18 olika arkitektkontor har utformat hus, gårdar, parker, gator och kajer i den nya stadsdelen. Planen kommer snart att ställas ut på granskning där allmänheten kan lämna synpunkter. Detaljplanen planeras att antas våren 2018. Här kan ni se några exempel på illustrationer som kommer att presenteras i gestaltningsbilagan. Information om detaljplanen hittar du på detaljplanesidan. 

Slättös fastighet B2 sedd från kanalen. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

HSB´s gård D1 där Moment Arkitekter ritat byggnaderna och Tengbom gestaltat gården. Illustrationen är gjord av 3DHouse

Heimstadens hus en mörk kväll.

Heimstadens fastighet M2 ritat av Utopia arkitekter.

Mysig innergård en sommarkväll. Människor sitter utomhus på balkonger tillhörande deras lägenhet.

Innergården på Slättös fastighet B2. 3D House / Arkitektgruppen GKAK / Slättö Förvaltning AB

2017-06-16T10:56:18+00:00 2017-06-16|Inre hamnen|0 Kommentarer

Internationell workshop om Inre hamnen

På onsdag och torsdag träffas representanter från stadsbyggnadskontoren i Norrköping, Tallinn, Åbo, Riga samt UBC sustainable cities commission i Norrköping. Syftet är att tillsammans diskutera utvecklingen av Inre hamnen, medborgardialog och användande av 3D för att inkludera allmänheten i utvecklingen av staden. På torsdagen kommer även externa parter från kommuner, myndigheter, forskare och företag från Sverige och Finland delta i en workshop med fokus på Norrköpings arbete med medborgardialog och 3D.

Baltic Urban Lab är ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön. Norrköpings kommun deltar tillsammans med stadsbyggnadsdskontoren i Riga, Tallinn och Åbo.
Nu har det blivit dags för Norrköping att agera värd för projektet och representanter från de fyra städerna samt associerade partners träffas därför i Norrköping i två dagar.

På onsdag förmiddag guidades besökarna i Inre hamnen och de fick ta del av föreläsningar om Inre hamnens historia och framtidsplanerna. Frågor som markrening, bevarande av byggnader och vikten av kvalitativ arkitektur problematiserades och diskuterades sedan under eftermiddagen.

På torsdag förmiddag kommer Erik Telldén, 3D-koordinator på stadsbyggnadskontoret i Norrköping, föreläsa om Norrköpings arbete med 3D, medborgardialog och crowd sourcing. Därefter kommer Erik samt Jonas Sivervik, projektkoordinator på stadsbyggnadskontoret, att guida besökarna genom Industrilandskapet för att ge konkreta exempel på hur 3D och medborgardialog använts i stadsutvecklingen.

På eftermiddagen kommer forskare Erik Glaas från Linköpings Universitet presentera sin forskning rörande nyttan med medborgardialog och därefter kommer Jouni Mattsson från Hyvinge (Hyvinkää) i Finland samt Petri Kokko från Sova 3D Oy i Finland presentera hur Hyvinge kommun använt 3D i stadsutvecklingen.

Därefter hållert Jonas Unger, forskare på Linköpings universitet, ett föredrag om fotorealistisk 3D-scanning och datorgrafik.

Dagen avslutas med ett Besökarna får testa Norrköpings 3D-verktyg; Urban Explorer och City planer. Därefter kommer deltagarna diskutera hur detta kan användas och hur det kan tänkas utvecklas.

Läs mer om projektet Baltic Urban Lab.

2017-06-16T10:59:09+00:00 2017-06-14|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nya filmer om Next:Norrköping

Du har väl inte missat de nya filmerna om Next:Norrköping? Filmen finns i flera olika versioner. En snabbversion som ger dig en överblick av projektet på 60 sekunder. En lite längre film på 4 minuter som ger sig lite mer information. Dessutom en version med fokus på Inre hamnen och en version med fokus på Butängen och Johannisborg.

Poppa popcorn och njut!

Next:Norrköping på 4 minuter

Next:Norrköping på 1 minut

Inre hamnen

Butängen och Johannisborg

Kommunen och E.On överens

Idag skrev E.ON och Norrköpings kommun under ett avtal som innebär att E.ON lämnar Inre hamnen. Dessutom får kommunen förköpsrätt på E.ONs mark på södra delen av hamnen. Det är ett mycket positivt besked som innebär att kommunen kan fortsätta utveckla Inre hamnen som planerat och dessutom utveckla den andra sidan av Motala Ström.

Läs mer

2017-05-12T13:57:52+00:00 2017-05-12|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

TV-program om Inre hamnen

Imorgon, lördagen den 13 maj, sänder 24NT ett TV-program om utvecklingen av Inre hamnen. Slå på teven efter klockan 15 eller spana in programmet på nt.se.

I programmet berättar några av byggherrarna om sina projekt där det nu finns skisser för hur husen kommer att se ut. Vi får även lära oss mer om hur arbetet med att rena marken kommer att gå till och vi får en inblick i hur området kommer se ut med parker, bad och kajer.

Inre hamnens projektledare Fredrik Wallin svarar också på frågorna från er som följer oss här på webben, på Instagram och Facebook.

Se TV-programmet på playkanalen på norrkoping.se

2017-05-17T13:09:19+00:00 2017-05-12|Inre hamnen|0 Kommentarer
Visa fler