Nyheter

Trafikverket presenterar nytt förslag till spårlinje för Ostlänken genom Kolmården

Våren 2016 höll trafikverket samråd angående spårlinjen för Ostlänkens delsträcka Stavsjö-Loddby. Efter fortsatt utredningsarbete finns nu ett nytt förslag för den nya järnvägsdragningen. I det nya förslaget dras järnvägen i en längre tunnel genom Kolmården.

trafikverkets webbplats hittar du kartor och annat material som förklarar och visar förslaget samt via vilka kontaktvägar du kan lämna synpunkter.

 

2017-02-27T08:37:06+00:00 2017-02-27|Ostlänken, Trafikverket|0 Kommentarer

Arkeologi berättar hamnens historia

Inför och under den pågående utvecklingen av Inre hamnen kommer arkeologiska undersökningar att göras i området. Området har en spännande historia och denna del av Saltängen har varit bebyggd sedan 1600-talet.

Från början fanns – förutom hertig Johans försvarsverk Johannisborg i norr – endast enklare bebyggelse i form av strandbodar längs Motala ström i söder. Från 1600-talets sista årtionde och framåt började dock tomter läggas ut, med bostäder i väster och tidig industriell verksamhet i öster på det som då var en separat ö (Skeppsholmen). Där fanns skeppsvarv, och under 1700-talet ett kronobränneri – ett av staten finansierat brännvinsbruk. På Skeppsholmen låg även stadens ”rasp- och spinnhus”, som var en form av fängelse. Där fick de intagna männen arbeta med raspning av så kallat bresiljeträ (för att få fram färgämne till garnfärgning), medan kvinnorna spann och sydde.

Mindre arkeologiska förundersökningar har redan gjorts inom delar av området, och arekologerna har i samband med dem hittat lämningar efter både bebyggelse och äldre gator. Arkeologerna kommer i fortsättningen att följa de schaktningsarbeten som ska göras inför markreningen och göra riktade arkeologiska insatser där det behövs.

Två företag driver undersökningarna. Arkeologerna (Statens Historiska Museer) ansvarar för den östra halvan av Inre hamnen där arbetena inleds och Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) ansvarar  för den västra halvan. Företagen samarbetar självklart och deltar i varandras separata projekt. Olika typer av förmedlingsinsatser planeras och information om dessa kommer att annonseras på företagens sidor på Internet och Facebook.

 

Mer information

Om du önskar mer information om de arkeologiska utgrävningarna kan du besöka företagens webbsidor. Ett tips är att följa Arkeologerna och Stiftelsen Kulturmiljövård på Facebook så får du upp intressanta nyheter direkt i ditt flöde.

Arkeologiska utgrävningar i Inre hamnen

 

Arkeologerna

http://arkeologerna.com/

https://www.facebook.com/arkeologiinorrkoping/

Kontaktperson: Magnus Stibéus, tel. 010-480 81 66

 

Stiftelsen Kulturmiljövård

http://www.kmmd.se

Kontaktperson: Kristina Jonsson, tel. 073-810 72 11

 

Vi på Next tackar Kristina Jonsson på Stiftelsen Kulturmiljövård som gett oss underlaget till denna nyhet.

2017-02-24T09:08:29+00:00 2017-02-24|Inre hamnen|0 Kommentarer

Erlaskolan Östra är med och skapar framtidens resecentrum

Som en del av den stora medborgardialogen kring resecentrum har vi inlett ett samarbete med Erlaskolan i Norrköping. Eleverna i årskurs sex är just nu i full färd med att fundera kring hur de vill forma morgondagens resecentrum.

I uppdraget ingår att visualisera hur man kan underlätta mötet mellan människor, vad resecentrum skulle kunna innehålla för att gynna integration mellan olika kultur och åldrar och vilka smarta funktioner eller lösningar de vill ha i ett resecentrum.

-Eleverna har fått ett jättespännande uppdrag och ville självklart vara med och tycka och tänka om vårt framtida resecentrum i Norrköping. Projektet passar utmärkt att inkludera i SO och det är viktigt att eleverna ser att de kan vara med och påverka i samhället, säger Anna Riedl, lärare och mentor i team 6 på Erlaskolan Östra.

Arbetet avslutas med en presentation på Visualiseringscenter den 30 mars mellan kl. 16-18 för en grupp representanter från kommunen samt för elever, föräldrar och kommuninvånare.

2017-02-23T08:21:48+00:00 2017-02-23|Butängen, Resecentrum|0 Kommentarer

Träffa oss på Mirum och Linden

Medborgardialogen om Norrköpings nya resecentrum rullar vidare. Imorgon kan du träffa oss som arbetar med utvecklingen av Butängen och nytt resecentrum på Mirum galleria i Hageby och på lördag är vi i Lindens köpcentrum i city.

Vi finns på plats kl. 11-16. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Tyck till om hur du vill forma Norrköpings nya resecentrum redan nu, svara på vår enkät.

Läs mer och se klipp från medborgardialogen i lokal media:

NT

Folkbladet

Östnytt

Hur vill du forma Norrköpings nya resecentrum?

2028 kommer Ostlänken att invigas och då ska Norrköpings nya resecentrum stå färdigt med fler spår som möjliggör för snabbare resor och fler avgångar. Stationen kommer att byggas i Butängen och dagens industrikvarter omvandlas då till bostäder, kontor, restauranger och annat som tillhör en levande stadsmiljö.

Den nya stationen blir stadens knutpunkt som du snabbt och enkelt når. En perfekt plats för besöksmål som lockar många människor, tänker vi – men vad tycker du?

  • Vad skulle du vilja se i och omkring den nya stationen?
  • Vad skulle få dig att besöka området fast du inte ska resa?
  • Vilka funktioner vill du som pendlar ha för att underlätta din vardag?

Svara på några enkla frågor om hur du vill forma Norrköping nya resecentrum här!

Vi vill ha dina svar senast 15 mars.

Dina svar är helt anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag i den pågående planeringen för det nya resecentrumområdet och till den kommande arkitekttävlingen.

 

Träffa oss, ställ dina frågor och dela med dig av dina synpunkter!

Träffa oss som jobbar med utvecklingen av nya resecentrum. Passa på att ställa dina frågor och dela med dig av dina synpunkter. Vi finns på följande platser och tider de kommande veckorna:

Norrköpings resecentrum
Onsdag 15 februari kl. 07-09 samt kl. 14-17

Mirum galleria
Fredag 17 februari kl.11-16

Lindens köpcentrum
Lördag 18 februari kl. 11-16

Visualiseringscenter
Tisdag, onsdag och torsdag 21-23 februari kl.11-14

Läs mer om planerna för Butängen och Norrköpings nya resecentrum här.

Katscha vann Östergötlands arkitekturpris 2016!

Som vi tidigare rapporterat om så var Katscha en av de nominerade till Östergötlands arkitekturpris. Igår stod det klart att Katscha tog hem första pris i tävlingen. “Byggnaden utgör ett dramatiskt inlägg i Industrilandskapet som med lekfullhet och konsekvens kompletterar den återväckta stadsdelen med nya funktioner och fyller ut den med nya former”, säger juryn.

Läs mer om prisutdelningen på Affärsliv.

2017-02-13T10:38:19+00:00 2017-02-03|Nyheter|0 Kommentarer

Husen i Inre hamnen börjar ta form…

I tisdags träffades byggherrar, arkitekter och kommunen för att för att diskutera planerna kring hur husen i Inre hamnen ska utformas. Det var en väldigt intressant dag där skisserna för de 21 olika byggnaderna presenterades. Många spännande idéer visades upp både gällande husens arkitektur och innehåll. Vad sägs t.ex. om  klättervägg på fasaden, ovalt hus, takodlingar och cykelpool? Nu kommer kommunen att jobba vidare tillsammans med arkitekter och byggherrar för att skapa Sveriges härligaste stadsmiljö.

2017-01-27T14:28:52+00:00 2017-01-27|Inre hamnen, Nyheter|4 Kommentarer

Nu drar arbetet med nästa etapp i Inre hamnen igång

Inre hamnen har varit indelat i tre olika etapper. På stadsplaneringsnämnden igår (24 januari) beslutades att etapp två och tre ska slås ihop till en gemensam etapp. Anledningen bakom detta är att få en bättre helhetssyn när området planeras. 

Inre hamnen indelades från början in i tre etapper. Den första etappen, den närmast vattnet, har nu kommit en bra bit på vägen. Tomterna är fördelade och arkitekterna har skisser på hur husen kommer att se ut. För att få en bättre helhetssyn på området har stadsplaneringsnämnden nu beslutat att slå ihop etapp två och tre till en gemensam etapp istället. På så sätt kan man bättre samordna exempelvis ledningar, trafiksystem, byggnader och höjdsättning av gator. Sammanslagningen kommer också göra det enklare att planera och genomföra förskolor, skolor och annan service i Inre hamnen.


						
2017-01-25T10:49:57+00:00 2017-01-25|Nyheter|2 Kommentarer

Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten

Byggandet av Ostlänken kommer att generera många nya jobb inom byggbranschen men många andra näringar gynnas också. East Sweden Infra Cluster har tagit fram en rapport om Ostlänkens förväntade tillväxteffekter. Rapporten visar att Ostlänken skapar 25 000 årsarbeten inom en mängd olika branscher. Inflyttning till orterna kommer att ge en stor effekt inom framförallt vård, skola, omsorg och företagstjänster.

En artikel om rapporten hittar du på Nt.se och på East Sweden Infraclusters webb kan du ladda ner rapporten i en kort version och i en fullständig version.

 

 

Visa fler