Nyheter

Arbeten i Inre hamnen

Just nu pågår provtagningar och arkeologiska undersökningar i det framtida Inre Hamnens vägnät. Syftet är att inför byggnation av nya gator ta reda på i vilken utsträckning gatunätet är förorenat. Undersökningar kommer också göras för att se  om det finns arkeologiska lämningar som behöver undersökas närmare innan nya gator kan byggas.

Hur det påverkar dig?

Inom Inre hamnen området kommer vägen delvis att stängas av (en körbana åt gången) där provgropen grävs. Det innebär begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet (30 km/tim).  Avstängningarna sker i regel under några timmars tid.  Parkeringar inom området kan stängas av under någon dag.  Var vänlig och respektera avstängningar och kör hänsynsfullt.

När?

Arbetena pågår 8-31 maj mellan klockan 07:00 och 17:00.

Vem?

Sweco utför arbetena.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Sweco

Ingrid Franzen  telefon: 070-6073832

Maja Kling Ek  telefon: 070-2638252

Kontaktuppgifter stadsbyggnadskontoret

Elke Myrhede,  specialist markmiljö, 011-153088

2017-05-10T14:54:02+00:00 2017-05-10|Inre hamnen|0 Kommentarer

Imorgon är det dags för Bostadssafari!

Välkommen till Visualiseringscenter C imorgon för att vara med på Norrköpings Bostadssafari! Spana in nybyggandsprojekt i Norrköpings nya 3D-karta, träffa bostadsföretagen och häng med på en guidad stadsvandring där vi bland annat besöker några av bostadsprojekten i Industrilandskapet.

Öppet: Lördag 6 maj kl. 10-16

Stadsvandring med guide: Start kl 10.30, 11.30 och 12.30, 13.30. Begränsat antal platser. Gratis biljetter släpps 30 minuter innan varje starttid.

3D-mingel: Träffa Lundbergs, Hyresbostäder, Gamlebro AB, Kärnhem, Conlega, Inre hamnen och Norrköpings kommun som visar olika byggprojekt och framtidsvisioner i 3D, samt svarar på frågor.

Läs mer om Bostadssafarin här.

2017-05-05T10:59:12+00:00 2017-05-05|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Häng med på Bostadssafari 6 maj!

Lördagen den 6 maj är det äntligen dags för Bostadssafari – ett evenemang där du får vet mer om den spännande stadsutvecklingen som sker i vår stad!

Norrköping växer som aldrig förr och just nu finns det byggkranar runt om i hela stan. Är du nyfiken på att få veta mer om vad som är på gång, häng med på Bostadssafari! Lördagen den 6 maj kommer det att vara full aktivitet på Visualiseringscenter C (Kungsgatan 54) mellan klockan 10-16.

Vad händer under dagen?

  • 3D-mingel – Se staden med modern visualiseringsteknik. På plats finns Lundbergs, Hyresbostäder, Gamlebro AB, Kärnhem, Conlega, Inre hamnen och Norrköpings kommun som visar olika byggprojekt och framtidsvisioner, samt svarar på frågor.
  • Urban Vision – En utställning om Norrköpings framtid och förändringarna i Ostlänkens fotspår. I lekhörnan kan du själv flyga runt i staden i 3D, eller rita helt egna hus i programmet Worldsketcher. Det finns också TV-spel som sysselsättning för de minsta.
  • Stadsvandring med guide – En vandring runt Industrilandskapet och Strömmen med start kl 10.30, 11.30 och 12.30, 13.30. Begränsat antal platser. Gratis biljetter släpps 30 minuter innan varje starttid.

Självklart är det gratis inträde!

Varmt välkommen!

2017-04-26T15:08:04+00:00 2017-04-26|Inre hamnen, Nyheter|0 Kommentarer

Nu börjar detaljplanearbetet för Ostlänken

Stadsplaneringsnämnden gav igår uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att starta tre detaljplanearbeten för Ostlänkens sträckning.

– De järnvägsplaner som tas fram av Trafikverket får inte strida mot kommunens detaljplaner för att de ska kunna fastställas. Detaljplanerna är därmed en viktig pusselbit inför byggstarten av Ostlänken, säger Mikael Sonesson, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret.

Nu påbörjas arbetet med detaljplaner för tre områden där järnvägen kommer att gå:

  •  Ostlänken planers att gå i en tunnel från korsningen Stockholmsvägen/Bergslagsgatan till Klinga. För att en tunnel ska få anläggas behöver tilläggsbestämmelser till gällande detaljplaner läggas till.
  •  Sträckan mellan Slottshagen och Ingelsta golfbana. Här kommer järnvägen att påverka befintlig bebyggelse och vägar. Den nya detaljplanen kommer förutom järnvägen även visa hur gatunätet kommer att se ut i området framöver. Här förs en dialog med företag som kan påverkas med målsättningen att alla ska kunna fortsätta sin verksamhet i kommunen.
  •  Strax söder om Åby planeras Ostlänken korsa Krusenhovsvägen. Här kommer en mindre detaljplan att tas fram.

Norrköpings kommun håller ett nära samarbete med Trafikverket. De tre detaljplanerna antas som tidigast vid årsskiftet 2018/2019. Byggstart för Ostlänken genom Norrköping beräknas ske 2020, läs mer hos Trafikverket.

2017-04-26T11:46:19+00:00 2017-04-26|Ostlänken|0 Kommentarer

Vad vill du veta om Inre hamnen?

I början av maj går vi in i Norrköpings Tidningars Tv-studio. Då kommer vi att spela in ett 30 minuter långt program om Inre hamnen. Inför inspelningen vill vi få med oss tittarfrågor som vi kan besvara.  Så ta chansen och ställ din fråga i kommentarsfältet nedan. Kanske besvaras just din fråga i programmet!

Som en del i vårt arbete att sprida information  om stadsutveckling kommer vi snart att spela in ett TV-program med fokus på utvecklingen av Inre hamnen,  Programmet kommer att handla om hur bostäder, parker, bad och kajpromenad kommer att utformas. Vi kommer också att prata om markrening, bevarande av byggnader och kranar samt användning av 3D för att se framtiden.

Sändning

Programmet “Norrköping växer” kommer att sändas i Norrköpings Tidningars TV-kanal 24NT, på NT:s webbplats och vi kommer givetvis även länka till programmet från Next-webben. Vi återkommer med exakt tidpunkt för sändning!

 

 

2017-04-25T09:03:08+00:00 2017-04-25|Inre hamnen|2 Kommentarer

Öppet hus inför byggstart av Kardonbanan mellan Åby och Händelö

Under hösten 2017 startar bygget av den nya godsjärnvägen Kardonbanan till Händelö. Du som bor eller arbetar i närheten av sträckningen från Åby till Händelö kan komma att beröras av byggandet.

Välkommen till ett informationsmötet där Trafikverket och Norrköpings kommun berättar om det fortsatta arbetet med Kardonbanan och de omkringliggande vägarna samt den nya godsbangården. Du får också tillfälle att ställa frågor och ge dina synpunkter.

För verksamma och företag

När: Onsdag den 19 april, klockan 12–16

Var: Matfabriken, Hanholmsvägen 51, Norrköping

För närboende och berörda

När: Torsdag den 20 april, klockan 17–19

Var: Åbymoskolan, Sportvägen 2-4, Åby

 

Läs mer om Kardonbanan på Trafikverkets webbplats.

 

2017-04-11T15:59:24+00:00 2017-04-11|Kardonbanan, Näringsliv, Ostlänken|0 Kommentarer

Så tyckte ni om framtidens resecentrum

Vi är så tacksamma för det stora engagemanget! 1 753 svar har kommit in via enkäten. Ni har bidragit med många kreativa idéer om vad som vi ska fylla området närmast resecentrum med. Nu arbetar vi vidare med utvecklingen med era synpunkter som ett viktigt underlag.

Under perioden 15 februari till 15 mars 2017 fanns möjligheten att tycka till om Norrköpings nya resecentrum via en enkät och i sociala medier.

Här är resultatet!

På länken nedan hittar ni en rapport med resultatet i sin helhet:

Vilket innehåll vill du ha i eller runt omkring Norrköpings nya resecentrum?

Vilken karaktär tycker du att Norrköpings nya resecentrum ska ha?

På fråga två erbjöd vi tre tydligt olika alternativ som var bildsatta med collage av inspirerande exempel på internationell arkitektur. Här fick det gröna alternativet flest röster följt av det traditionella och det moderna alternativet. Många framhöll här att det bästa vore att kombinera de olika inriktningarna.

Framtidens resecentrum enligt eleverna på Erlaskolan

Eleverna i årskurs sex fick i uppdrag av kommunen att vara med och skapa framtidens resecentrum. I uppdraget ingick att visualisera hur man kan underlätta mötet mellan människor, vad resecentrum skulle kunna innehålla för att gynna integration mellan olika kultur och åldrar och vilka smarta funktioner eller lösningar de vill ha i ett resecentrum.

2017-03-31T11:09:27+00:00 2017-03-31|Butängen, Resecentrum|0 Kommentarer

Välkommen på vernissage om framtidens resecentrum

På torsdag presenterar vi resultatet från medborgardialogen om Norrköpings nya resecentrum. Under en månads tid fick vi in 1753 svar – jätteroligt med så stort engagemang!

Men vilken inriktning fick flest röster, det gröna, det moderna eller det traditionella alternativet? Vad vill egentligen människorna i Norrköping att det ska finnas i det nya resecentrumområdet? Och hur ser eleverna på Erlaskolan på framtidens resecentrum?

Välkommen till Visualiseringscenter C och Cnema på vernissage och presentation av medborgardialogen.

  • Eleverna visar upp sina skolarbeten för framtidens resecentrum
  • Kommunen presenterar resultatet av medborgardialogen
  • Julia Stenström, projektledare nya resecentrum berättar om hur arbetet med nya resecentrum fortsätter
  • Ställ dina frågor till ansvariga personer på kommunen

16.00-17.00  öppet hus på Visualiseringscenter C
17.00-18.00 presentation av resultatet av medborgardialogen och elevarbetena på Cnema

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Resultatet kommer även att publiceras här på webben fredag 31 mars.

Välkomna!

2017-03-28T14:45:10+00:00 2017-03-28|Butängen, Ostlänken, Resecentrum|0 Kommentarer

Vinnaren i Inre hamnen – en härlig kreation med glas, grönska, trä och stål

Norrköpings kommun utlyste i vintras en markanvisningstävling för en tomt i hjärtat av Inre hamnen. Juryn föll för Castellum och Enter arkitekters bidrag, ett härligt förslag som fyller området med liv och aktivitet dag som kväll.

Två byggnader kommer att uppföras, en rund och en rektangulär. Konstruktionerna kommer att bestå av glas, grönska, trä och stål. Det högre, rektangulära byggnaden kommer att ha en slags trädgård, men under tak, på snedden genom hela byggnaden och öppen genom alla våningsplanen. Byggnaderna kommer att fyllas med kultur, handel, kontor och hotell och bottenvåningarna kommer att ge området liv i form av caféer och restauranger.

 

2017-03-22T16:36:23+00:00 2017-03-22|Inre hamnen, Nyheter|2 Kommentarer
Visa fler