Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Norrköping satsar på förnybart bränsle och vätgas

Publicerad


Norrköpings kommun vill ligga i framkant för att bidra till en hållbar framtid och planerar nu för en ny miljöoptimerad drivmedelsstation vid nya trafikplats Bråvalla längs E4:an. Stationen ska i första hand erbjuda bränslen som vätgas och el, som inte medför koldioxidutsläpp, samt förnybara bränslen som biogas, etanol och HV100.


Nu söker kommunen aktörer som vill vara med och bygga och driva drivmedelsstationen.
– Norrköping bjuder in aktörer som vill bidra till en hållbar utveckling. Vi vill testa marknaden för att se om det finns aktörer som är intresserade av en satsning på hållbara drivmedel för lätta och tunga fordon, säger Hans Revenhorn, samhällsbyggnadsdirektör.

En del av satsningen rör vätgas. Vätgas är en flexibel energibärare som kan produceras ur olika typer av energikällor. Som fordonsbränsle kan det minska klimatpåverkan då restprodukten i princip blir ren vattenånga. Som energi i bränsleceller kan den ersätta förbränningsmotorer och i stället driva elmotorer. I dag finns det tankställen för vätgas på fyra platser i Sverige. Med en miljöoptimerad drivmedelsanläggning längs E4:an vid nya Bråvalla trafikplats, med bland annat vätgas, ges möjlighet att fylla på gastanken även i Östergötland.
– Satsningen på en miljösmart drivmedelanläggning visar att Norrköping prioriterar hållbarhet och går i bräschen för att skapa en infrastruktur med förnybara bränslen. Vi är en logistikstad och både vill och behöver föregå framtidens klimatkrav, säger Karin Jonsson (C), tekniska nämndens ordförande.

Ett av regeringens miljömål är att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 30 procent jämfört med år 2010. En infrastruktur med fokus på bränslen som både är förnybara eller har låga koldioxidutsläpp är en viktig del i ledet att nå målet.
– Bråvalla trafikplats kommer ha ett bra logistiskt läge med nära koppling in till Norrköping. Trafikplatsen kommer öppna upp möjligheter för verksamhetsetablering och att satsa på en drivmedelsanläggning med energismarta alternativ ligger rätt i tiden, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

För att skapa möjligheter för en etablering i Norrköping söker kommunen via annonsering aktörer som vill bygga och driva den nya drivmedelsstationen. Senast den 30 oktober kan intressenter anmäla intresse. Bråvalla trafikplats, där drivmedelsanläggningen är tänkt att ligga, öppnar i december.

Vill du veta mer?

Skicka din intresseanmälan till oss senast 30 oktober 2020 så berättar vi mer.

Gunnar Cederberg, avdelningschef för mark och infrastruktur
gunnar.cederberg@norrkoping.se
0730 20 16 63

Hans Revenhorn, samhällsbyggnadsdirektör
hans.revenhorn@norrkoping.se
0730 20 23 36