Tyck till om Trafikverkets förslag till Ostlänkens dragning

Publicerad

Idag börjar Trafikverket samråd på deras förslag för Ostlänkens dragning genom centrala Norrköping. Samrådet handlar om hur spåren ska dras på delsträckan Loddby-Klinga. Samrådet pågår till och med den 4 april. Läs mer och tyck till på Trafikverkets webb.

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. Idag börjar Trafikverkets samråd för hur spåren för Ostlänken ska dras på delsträckan mellan Loddby och Klinga. Under perioden 3 mars–4 april 2023 är det möjligt att lämna synpunkter på det nya förslaget. Samrådet genomförs digitalt och samrådshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats.

Norrköpings kommun ser mycket positivt på att järnvägsplanen nu tas fram. Det är väldigt trångt på tågspåren idag och Ostlänken är helt avgörande för att komma tillrätta med kapacitetsproblemen som vi har idag. Bristen på spår har under en längre tid hämmat den utvecklings- och tillväxtpotential som finns i stråket Stockholm - Östergötland. Med fler spår ökar möjligheterna till fler persontåg och godståg över länsgränserna. Dessutom får vi bättre möjligheter för pendeltåg i regionen.