Illustrationer

Illustrationer 2017-03-27T15:34:13+00:00

Illustrationer

Inre hamnen

 En rektangulär byggnad och en rund byggnad. Båda är i glas och med raster i metall respektive trä utvändigt.

Stål, glas, trä och grönska

Stål, glas, trä och grönska (högupplöst)
Illustration: Castellum och Enter arkitekter

Sandstrand och park i framtidens Inre hamnen

Sandstrand och park

 Sandstrand och park (högupplöst)
Illustration: Koolkajen av Nyréns Arkitektkontor AB

Båt i Strömmen

Båt i Strömmen

 Båt i Strömmen (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Motorbåt med vind i håret

Motorbåt med vind i håret

Motorbåt med vind i håret (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Inne bland kanalerna

Inne bland kanalerna

Inne bland kanalerna (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén
 Bad längs Strömmen

Cykel längs hamnpromenad

Bad längs Strömmen (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Pool, kaj och bryggor

Pool, kaj och bryggor (högupplöst)
Illustration: Koolkajen av Nyréns Arkitektkontor AB

Illustration över framtidens kajpromenad i Inre hamnen. En bred promenad med växtlighet, bryggor, gångstråk och graffitiväggen nedlagd på marken som dekoration.

Kajpromenaden – Koolkajen

Pool, kaj och bryggor (högupplöst)
Illustration: Koolkajen av Nyréns Arkitektkontor AB

Kvinna som paddlar / Woman paddling

Kvinna som paddlar

Kvinna som paddlar (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

kanalstråket kopiera9

Löpare vid kanalstråket

Löpare vid kanalstråket (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Resecentrum och Butängen

norrkopings-nya-resecentrum

Norrköpings nya resecentrum.

Norrköpings nya resecentrum (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon

 

På väg till nya resecentrum

På väg till nya resecentrum (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon

inne i resecentrum mot söder drottninggatan Erik Telldèn

Inne i resecentrum mot söder Drottninggatan

Inne i resecentrum mot söder Drottninggatan (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

600x400

Snabba byten mellan tåg och spårvagn

Snabba byten mellan tåg och spårvagn (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Knutpunkt för tjänsteföretag intill stationen – Josef Erixon

Knutpunkt för tjänsteföretag intill stationen

Knutpunkt för tjänsteföretag intill stationen (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon

 

Framtidens Butängen och resecentrum

Framtidens Butängen och resecentrum (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon

Norrköpings resecentrum Erik Telldén

Norrköpings resecentrum

Norrköpings resecentrum (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Inne i kontorsmiljö intill stationen – Josef Erixon

Inne i kontorsmiljö intill stationen

Inne i kontorsmiljö intill stationen (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon

Från Drottninggatan mot väster Erik Telldén

Från Drottninggatan mot väster

Från Drottninggatan mot väster (högupplöst)
Illustration: Erik Telldén

Drottninggatan mot norr – Josef Erixon

Drottninggatan mot norr

Drottninggatan mot norr (högupplöst)
Illustration: Josef Erixon