Samråd om fyllnadsmassor i Strömmen inför bygget av Inre hamnen

Samråd om fyllnadsmassor i Strömmen inför bygget av Inre hamnen

Utveckling av Inre hamnen som ny stadsdel är beroende av ett motfyll i Motala ström. Det innebär att massor kommer att läggas i strömmen mot kajen för att säkerställa kajernas konstruktion och stabilitet så att byggnation inom den nya stadsdelen kan ske utan att riskera stabiliteten. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på tillståndsansökan.

Tillståndsansökan – samrådsunderlag

Skriftliga synpunkter lämnas senast 31 maj 2018 till:

E-post: anna.schabbauer@wsp.com
Adress: WSP Sverige AB, 601 86 Norrköping

WSP genomför uppdraget åt Norrköpings kommun. Om du har frågor kontakta Anna Schabbauer på WSP. Telefon: 010 – 722 58 84.

 

2018-05-03T17:01:08+00:00 2018-05-03|Inre hamnen|0 Kommentarer

Lämna en kommentar