Samråd om ny godsbangård

Samråd om ny godsbangård

När Ostlänken byggs genom Norrköping, kan den befintliga godsbangården inte vara kvar på sin nuvarande plats. Därför planerar Trafikverket att flytta bangården från centrala Norrköping till en ny plats på Malmölandet norr om Händelö. Där kommer den nya godsbangården att ansluta den nya godsjärnvägen Kardonbanan och tillsammans underlätta och förbättra godstransporterna till och från Norrköpings hamn.

Läs mer om samrådet på trafikverkets webbplats.

2018-02-02T11:51:57+00:00 2018-02-02|Kardonbanan, Trafikverket|2 Kommentarer

2 Comments

 1. Simon 2018-02-03 vid 00:29 - Svara

  Vad kommer att hända med det södra hamnspåret som går mellan dagens godsbangård och bl.a. Öhmanskajen och Södra kajen (och som skär igenom delar av Inre Hamnen)? Kommer de att få en ny spåranslutning på annat sätt, eller kommer industrispåren söder om Strömmen helt att avvecklas?

  • Next Norrköping 2018-02-06 vid 08:41 - Svara

   Hej!
   Ja, det är precis som du skriver, i och med att den nya godsbangården byggs kommer södra hamnspåret att avvecklas.

Lämna en kommentar