Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du berättar vad du tycker, då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål på något av följande sätt:

Vi utreder ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du får vara anonym. Vi gör en utredning ändå, men kan inte kontakta dig för att berätta hur det blev.