Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Bli god man

Många väntar på att få en god man. Här kan du läsa mer om uppdraget, anmäla dig till en digital informationsträff och göra en intresseanmälan.

Delta på digital informationsträff

Är du nyfiken på uppdraget som god man? Bra, för det behövs fler! Välkommen till en digital informationsträff för att få mer information om uppdraget.

Anmäl dig till en informationsträff

Gör en intresseanmälan

Har du bestämt dig för att du vill bli god man? Toppen, gör en intresseanmälan!

E-tjänst för intresseanmälan

När vi har fått din intresseanmälan kallar vi dig till en intervju, och sen får du gå en digital utbildning. Efter det har du möjlighet att tacka ja eller nej till att gå vidare i processen. Vi gör en kontroll i registren, om allt ser bra ut blir du sen erbjuden ditt första uppdrag!

Den som lämnar en intresseanmälan om att bli god man ska:

  • Ha ett socialt engagemang, studera eller arbeta.
  • Ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.
  • Behärska det svenska språket i tal och skrift.

Den som lämnar en intresseanmälan om att bli god man ska inte:

  • Förekomma i belastningsregistret.
  • Förekomma i socialtjänstens register.
  • Ha skulder hos Kronofogden.
  • Ha ekonomiskt bistånd.

Vad innebär uppdraget?

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som behöver hjälp i vardagen, på grund av till exempel:

  • sjukdom
  • psykisk störning
  • försvagat hälsotillstånd

Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

Du har rätt att tacka ja eller nej till ett uppdrag efter att ha fått en kort beskrivning av vilken typ av uppdrag det är. Du kan även ge önskemål på typen av uppdrag du skulle vilja ha.

Alla uppdrag ser olika ut men alla kan sammanfattas under ett eller flera av nedanstående punkter:

Du ska se till att personen du hjälper får det den har rätt till. Det kan till exempel innebära att ta kontakt med olika myndigheter för att ansöka om bidrag, ansöka om hemtjänst, kontaktperson eller service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det kan också handla om att ansöka om skuldsanering, behöva företräda personen man hjälper vid boupptäckning eller arvskifte, eller vara ett stöd vid försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt.

Att förvalta egendom handlar till största delen om att hjälpa personen med dennes vardagsekonomi. Med respekt för personens egen förmåga ska du hjälpa till att betala räkningar, göra en budget samt se till att sparade medel är placerade så att de ger vinst i någon form.

Att sörja för person betyder att du ska se till att personen har den hjälp och de stödfunktioner som den behöver och har rätt till. Till exempel se till att personen har ett bra boende, får god omvårdnad och har goda levnadsvillkor. Du ska följa upp att hjälpen som personen får har utförts på ett tillfredsställande sätt.

Att sörja för person innebär alltså inte att du själv ska vårda personen, följa med på läkarbesök, städa, handla mat eller göra annat praktiskt arbete. Detta sköter socialtjänsten och andra aktörer.

Uppdragen kan vara olika långa

Vissa uppdrag är engångsuppdrag och kan handla om att du ska öppna upp ett konto för en person som inte kan göra detta själv, eller att du ska hjälpa till med ett arvskifte. Andra uppdrag kan pågå i flera år om personen exempelvis behöver hjälp med sin ekonomi eller kontakter med stödfunktioner.

Du kan när som helst i ditt uppdrag ansöka om entledigande, det vill säga avslut på ditt uppdrag. När du ansöker om att avsluta ett uppdrag måste du fortsätta med ditt uppdrag tills någon annan kan ta över det. Detta på grund av att en person som behöver hjälp inte kan vara ensam under tiden rekryteringen av en ny god man sker.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21