Om du riskerar att bli vräkt

Om du hamnat i en situation där du riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende kan du få stöd och hjälp.

Ett vräkningsförebyggande team arbetar med att försöka stötta dig så långt som möjligt för att du ska slippa avhysning till följd av hyresskulder, störningar och sanitära olägenheter.

  • Stöd och hjälp i samtal med hyresvärdar för att skapa en hållbar avbetalningsplan.
  • Stöd och hjälp med kontakt med olika myndigheter, om det behövs för att du ska kunna behålla din bostad.
  • Stöd och hjälp om du behöver kontakta en städ- eller saneringsfirma.

Kontakta vräkningsförebyggande teamet

Ta kontakt med det vräkningsförebyggande teamet genom Kontakt Norrköping:

Kontakt Norrköping

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00